Методичний кабінет (накази, листи,звіти)

АНАЛІЗ РОБОТИ ПРОФІЛЬНИХ ОБЄДНАНЬ З БІОЛОГІЇ

 

Методичне забезпечення позашкільної біологічної освіти

        

Протягом 2014 року гуртки біологічного напрямку ОЦЕНТУМ працювали за програмами МОНУ та програмами, адаптованими до загального навчального курсу.

 Зміст методичної роботи біологічного спрямування  ОЦЕНТУМ в 2014 році

·        Підготовка інструктивно – методичних матеріалів:

- підготовка та оновлення положень обласних етапів Всеукраїнських акцій та конкурсів біологічного напрямку;

- «Методика навчання сільськогосподарської праці  молодших школярів»;

- «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально – виховний процес»;

- «Загальні правила приготування простих лікарських напоїв з рослин»;

- «Урахування алелопатичних взаємовідносин між рослинами для озеленення шкільних приміщень»;

- «Правила паспортизації рослин та тварин»;

- «Досліди з птахами в куточку живої природи»;\

- «Зовнішнє та внутрішнє озеленення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів»;

- «Основи флористичного дизайну».

·        Робота консультативного пункту для керівників гуртків та педагогів області з питань участі учнівської молоді  в заочних масових заходах.

·        Розробка тематики:

- дослідницької роботи з квітникарства у відкритому грунті;

- сезонних практичних робіт з гуртківцями по розмноженню та вирощуванню рослин закритого грунту (теплиця);

- короткострокових дослідів з тваринами в лабораторії «Куточок живої природи» та рослинами «Музею кімнатних рослин» для вихованців різної вікової категорії ;

 • навчальних сезонних екскурсій в природу, відеоекскурсій;
 • творчих завдань з біології на літні канікули для гуртківців.

·        Методичні об’єднання керівників гуртків:

- зміст та організація практичних занять на навчально – дослідній ділянці для вихованців молодшого шкільного віку.

·        Створення допоміжних  дидактичних та наочних матеріалів з біології (світлини, колажі, гербарії, колекції, куточки видів тощо).

·         Розробка програми тижня біології для гуртківців, тематики заходів та їх змісту.

·        Відпрацювання ефективних методик заготівлі натуральних біологічних об’єктів з урахуванням охорони природних ресурсів.

·        Організація та проведення майстер-класів для керівників гуртків та педагогів навчальних закладів області:

-  з квітникарства та флористики;

 - з організації практичних робіт на навчально – дослідницькій ділянці та куточку живої природи;

- зі здоров’язберігаючих технологій (зернотерапія, деревотерапія, ароматерапія).

·        Поповнення відеотеки біологічного лекторію та інформаційно - методичного банку сучасних досягнень в галузі біологічної науки.

·        Виїзди в райони області з метою надання консультативної допомоги з питань організації та діяльності учнівських об’єднань з біології, участі в акціях біологічного спрямування та проведення методичних практикумів та майстер-класів:

 • зовнішнє та внутрішнє озеленення навчальних закладів;
 • створення та утримання тварин в  Куточку живої природи;
 • методика проведення польових ботанічних практикумів;
 • нетрадиційні форми роботи в гуртках валеологічного профілю.

Аналіз роботи учнівських обєднань біологічного

та валеологічного профілю

 

 1. Запорізький обласний Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді:

біологічний профіль – 25 гуртків;

валеологічний профіль – 2 гуртки.

Приклади роботи кращих

Гурток «Юні ековалеологи» (кер. гуртка Мішкіна Р.Б)

         Гурток працював за адаптованою програмою, затвердженою Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

         Метою даного курсу передбачено формування мотивації збереження та зміцнення індивідуального здоров’я в умовах підвищеної небезпеки соціального та природного середовища.

         Завданнями програми є: сприяння валеологічній профорієнтації, знайомство з  основами  національної ековалеології, вивчення систем охорони здоров’я та шляхів їх використання, засвоєння правил домедичної допомоги при різних ситуаціях порушення фізичного стану, пропаганда ековалеологічної культури.

         Під час занять гуртківці отримали знання про різні порушення в роботі органів та систем людського організму під впливом природних стихійних явищ або шкідливих факторів середовища, спровокованих  антропогенним  втручанням.

         Вихованці навчилися  користуватися засобами захисту здоров’я, методиками першої домедичної допомоги при  нещасних випадках. На практичних заняттях проводились валеологічні  тренінги, моделювання побутових нестандартних ситуацій, ігри з правил поведінки в природі, розпізнавання лікарської сировини, лабораторні та дослідницькі практикуми.

         Під час реалізації навчальної програми  велике значення приділялося впровадженню в гурткову роботу вивчення та застосування комплексів фізичних вправ для загального зміцнення організму людини, засвоєння навичок релаксації та звукової гімнастики для підтримки психічного здоров’я.

 1. Мелітопольський Центр еколого – натуралістичної творчості

учнівської молоді:

біологічний профіль – 16 гуртків;

валеологічний профіль – 3 гуртки .

Приклади роботи кращих

Гурток «Юні овочівники» (кер. Доценко Г.П.)

         Програмою гуртка передбачено вивчення овочевих культур південної кліматичної зони, агротехнічних засобів їх вирощування в закритому та відкритому грунті.

         Вихованці гуртка мали можливість ознайомитися з методиками висівання насіння овочевих культур, технікою пікірування, основними сортами, пристосованими для вирощування в південній зоні України, біологічними та хімічними методами боротьби з шкідниками та хворобами рослин.

          Учнівська молодь опановувала практичні навички через догляд за розсадою овочевих культур, висаджування рослин в грунт, приготування  грунтосумішей, боротьбу з бур’янами.

         Під час практичних занять, які дорівнювали більшій частині програмного матеріалу, гуртківці підживлювали рослини, вели щоденники спостережень за розвитком зеленої біомаси та формуванням плодової маси, знайомилися з харчовими властивостями овочів та корисними речовинами, які в них знаходяться, їх дією на організм людини.

         Для розвитку творчих здібностей, засвоєння поглиблених знань законів рослинного організму та використання їх людиною, велика увага в гуртку приділялася дослідництву. Вихованці займалися вирощуванням овочевих культур на підвіконнях навчальних приміщень, вивчали вплив різних абіотичних факторів на розвиток рослин, висаджували їх в різні субстрати та підживлювали різними добривами. За отриманими результатами були підготовлені  звіти з матеріалами дослідницьких робіт та зроблені висновки про доцільність вирощування тієї чи іншої овочевої культури в умовах приміщення.       

 1. Бердянська станція юних натуралістів:

біологічний профіль – 8 гуртків.

Приклади роботи кращих

Гурток «Любителі домашніх тварин» (Мусатова Г.Г.)

           За показниками 2014 року кращим був гурток «Любителі домашніх тварин».   Гурток має матеріальну базу, живий куточок і мініферму. В 2014 році з активної участі гуртка проведено: міський захід «День зустрічі птахів»,  «Збережимо птахів-збережимо природу», День захисту тварин «Птахи та тварини - то наші брати, ми - старші, і маємо їх берегти». Гурток приймав участь у Всеукраїнських конкурсах, акціях «Годівничка», «Досягнення зоологів-тваринників», «Птах року». Вихованці спостерігали за птахами восени і взимку. За свою роботу нагороджені грамотою НЕНЦ. В атестаційному конкурсі «Майстер своєї справи»  брали  участь 20 гуртківців, 5 з яких отримали звання «Майстер своєї справи», 8 - «Кандидат в майстри». Гуртком проведено 3 дослідні роботи та 2 з них презентовані на Сесії клуба «Наука»: «Власна методика рятування ослаблених птахів в умовах живого куточку», «Вирощування курчат породи Бентам із додаванням у раціон кормів тваринного походження». Дбайливий догляд за тваринами  в живому куточку і на міні-фермі надав можливості гуртку отримати в 2014 році такі показники: приплід тварин живого куточку в звітному році складав 29 голів, на міні-фермі -  51 голова.

 1. Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості (екологічний відділ):

біологічний профіль – 5 гуртків.

Тематика дослідницьких робіт з біології

         Протягом 2014 року учнівська молодь області займалася дослідницькою роботою за наступними напрямками та тематиками:

·        Валеологічний напрямок:

- харчові добавки в нашому житті;

- вивчення комп’ютерної оргтехніки, як фактора передачі паразитарних захворювань;

- проблеми профілактики карієсу та пародонтозу;

- вплив домашніх тварин на здоров’я та розвиток дітей;

- йогурт: за і проти;

- збереження здорового стану зубів у дітей дошкільного віку;

- паління як фактор ризику зростання захворювання серед підлітків ;

- медоносна бджола: користь і небезпека;

- побутова хімія в нашому домі та альтернативні засоби прибирання.

·        Зоолого -  тваринницький напрямок:

- вивчення комах – шкідників декоративних рослин на пришкільній ділянці;

- бездомні тварини у місті;

- визначення впливу миючих засобів на водо плаваючих птахів та тварин;

вирощування бройлерів в домашніх умовах;

- вплив вітамінно – мінеральних препаратів на ріст, розвиток курей та якість м’яса;

- отруйні рослини Пологівського району та їх вплив на організм сільськогосподарських тварин;

 - методика рятування ослаблених птахів в умовах живого куточку;

- вирощування курчат породи Бентам із додаванням у раціон кормів тваринного походження;

- використання фітотерапії в ветеринарній медицині;

- утримання страуса в домашніх умовах;   

-         вивчення дощового черв’яка;  

-         загибель хребетних на дорогах Запорізької області;  

-         поведінка польового горобця в міських умовах;

 • ентомофаги дубової листовійки;

-         шкідники зерно - бобових культур Запорізької області.

·        Рослинництво:

-         отруйні кімнатні рослини ;

-         вирощування лимона із кісточки;  

-          вплив фаз місяця на розвиток  коренеплодів;

-         проростання картоплі в різних умовах;

 • вирощування альбіції та бундука канадського з насіння;

-         вплив препарату «Корневин» на ріст сіянців дубу черешчатого;

-         сортовивчення озимої пшениці;

-         спостереження за впливом кліматичних умов на ріст і визрівання озимої пшениці;

-         вплив погодних умов на ріст і розвиток вівса і ячменя;

 • розмноження кактуса з насіння;
 • полив кімнатних рослин під час відпустки;
 • аптека на підвіконні;  

-          вплив позакореневих підживлень на врожайність винограду сорту «Молдова»;

-         вегетативний спосіб розмноження ожини сорту «Агава»;

- вирощування малопоширеної культури інжир в умовах Північного Приазов’я;

- використання стимулятору росту «Біоглобін» на розвиток малопоширених рослин;

-         вирощування безґрунтовим методом сіянців капусти;

-         інтродукція гінкго білоба як лікарської  рослини;

 •  вплив музики на розвиток рослин;
 • розмноження тиса ягідного вегетативними та генеративними органами;
 • розмноження маммілярії насінням;
 • гігроскопічні рухи луски шишок хвойних;

- дослідження впливу органічних та неорганічних чинників на  проростання та подальший розвиток желудів-сіянців;

 • вплив зовнішіх умов на явищ та пестролистність хлорофітума;
 • вплив кімнатних квітів на здоров’я та психологічний стан людини;
 • укорінення живців троянд в осінньо-зимовий період;  
 • біологічне дослідження подорожника великого;
 • адаптація томатів до поливу солоною водою для досягнення солоного смаку плодів;
 • біологічні зміни валеріани холмової;
 • півники болотяні – фармакологічне дослідження;

- різноманіття, особливості росту та розвитку хвойних рослин при інтродукції в умовах промислового  міста.

 

Участь у профільних Всеукраїнських заходах

 •  
 •  

Назва заходу

(акції, конкурси, науково – освітні проекти)

 •  
 •  

Кількість  призових місць обласного етапу

Кількість  призових місць  Всеукраїнського етапу

 1.  

Природа очима дітей в різні пори року

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Винахідницькі та раціоналізаторські проекти

 1.  
 1.  
 •  
 1.  

День зустрічі птахів

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Юний дослідник

 1.  
 1.  
 •  
 1.  

Мікроскопічні водорості – показники екологічного стану довкілля

 1.  
 1.  

  -

 1.  

Птах року

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Конкурс – огляд на кращу теплицю

 1.  
 1.  
 •  

 

Приклади участі в обласних етапах Всеукраїнських заходів

 «Серпокрилець чорний  – птах року 2014»

         Під час участі у Всеукраїнській акції вихованці навчальних закладів області приділяли велику увагу вивченню біологічних особливостей та способу життя птахів даного виду під час обстежень різних районів та населених пунктів області.

         Під час спостережень за птахами  учні навчальних закладів визначали серпокрильця чорного в гніздовий період. Школярі намагалися визначати  найбільш чисельні місця гніздування  на обстежених територіях та проводили підрахунок птахів у зграях і групах. Всі результати спостережень були відображені в анкетах та щоденниках спостережень.

          В закладах освіти були проведені конкурси серед учнів на кращу наукову  статтю про серпокрильця, кращу стіннівку, плакат та буклет, вірш та твір  (Енергодарський багатопрофільний ліцей, Великознамянська ЗОШ № № 3 Кам’янсько – Дніпровського району, Семенівська ЗОШ Мелітопольського району). Вихованці гуртків Мелітопольського ЦЕНТУМ та Бердянської СЮН проводили моніторинг чисельності виду на певній території,  використовували маршрутні і точкові спостереження за допомогою бінокля. Гуртківці з’ясували, що серпокрилець чорний належить до синантропних видів птахів -  місцями його гніздування є високі будівлі  та житлові будинки. 

         Вихованці Токмацького ЦДЮТ, Енергодарської ЗОШ № 7,  Костянтинівського районного НВО № 2 «Таврія» Мелітопольського району  розповсюджували листівки, брали участь у польових спостереженнях за колоніями птаха та складали змістовні щоденники  власних спостережень

         Власні вірші, оповідання, легенди, казки представили учні  СЗОШ № 1 м. Приморська, Долинської ЗОШ Мелітопольського району, суспільно – гуманітарної гімназії № 27 м. Запоріжжя, Петрівської ЗОШ Приморського району.

конкурс експериментально – дослідницьких робіт

«Юний дослідник»

         Проведення конкурсу надало можливості учням закладів освіти області займатися дослідницькою роботою з різних напрямків в галузі рослинництва, тваринництва, охорони здоров’я, вивчати вплив різних факторів на живі організми в умовах експерименту.

         Вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ (гурток «Юні медики»)  займалися розмноженням кактуса мамілярії насінням, тиса ягідного вегетативними та генеративними органами (вирощування живців в кімнатних умовах, у відкритому грунті) та з’ясували, що живці тиса практично не утворюють коріння в кімнатних умовах. Вихованці гуртка «Екодизайн» вивчали вплив музики на розвиток рослин, а вихованці гуртка «Юні валеологи» спостерігали  за впливом температурних показників води на швидкість руху насіннєвих плівок шишок.

         Вихованці гуртка «Юні екологи» Бердянської СЮН визначали газостійкість деревних рослин арборетуму (наслідки дії на організм рослин шкідливих речовин) та встановлювали рослини, які мають високу газостійкість.

         Плідну роботу по вивченню впливу природних біостимуляторів на процес коренеутворення у хризантем проводили школярі  Довгинського НВК Чернігівського району та з’ясували, що найбільш ефективним природним біостимулятором є сік алое, а в Новопетрівській ЗОШ Бердянського району визначали вплив світла на проростання насіння соняшника.

         В номінації «Охорона здоров’я» вихованці гуртка «Юні орнітологи» Мелітопольського ЦЕНТУМ вивчали вплив побутової хімії на атмосферу повітря в квартирі та стан здоров’я людини, запропонували різні види  прибирання приміщень без використання хімічних речовин.

         Юні любителі тварин (гурток «Юні зоологи») Мелітопольського ЦЕНТУМ досліджували  вплив присутності в природних водоймах  миючих засобів на водоплаваючих птахів та тварин.

         Вихованці гуртка «Юні екологи» Бердянської СЮН проводили моніторинг стану атмосферного повітря території арборетуму СЮН методом фітоіндикації: склад повітря, вплив вихлопних газів на стан людини, індикація чистоти атмосфери по хвої сосни.

         В номінації «Народознавство» велику пошукову роботу провели вихованці гуртка «Культура рідного краю» Бердянської СЮН, які займалися визначенням та дослідженням  домашніх оберегів південного регіону України (виникнення та еволюція дохристиянських оберегів, рослинні та зооморфні символи), а в  Великобілозерській ЗОШ № 3 вивчали сезонні народні свята.

        

Виїзні форми позашкільної біологічної освіти

         Невід’ємною частиною навчально – виховного процесу в позашкільних закладах області були виїзні форми навчання :

- біологічні експедиції (дослідження видового різноманіття рослин в Національному заповіднику «Острів Хортиця», знаходження рідкісних рослин та тварин,  прокладання нових маршрутів, знайомство з природними об’єктами на маршрутах);

-  походи в природу  (вивчення біологічних особливостей флори і  фауни паркових зон, придорожніх смуг та водойм, прибирання берегів);

- просвітницькі екскурсії (тематичні та оглядові,  фенологічні спостереження) для гуртківців Центру та школярів області згідно навчальних програм;

- профорієнтаційні екскурсії (до Запорізького національного  університету, Зеленбуду , Лісгоспів, Зоопарку на базі Дитячої залізниці тощо). 

 

Інноваційні форми роботи в галузі додаткової біологічної освіти

 • формування навичок самоосвіти через виконання самостійних завдань та посильну суспільно – корисну працю під час занять в гуртках;
 • впровадження тренінгових технологій по формуванню у вихованців навичок здорового способу життя;
 • пізнавально - екскурсійна діяльність як засіб популяризації та систематизації  біологічних знань;
 • нетрадиційні форми роботи в творчих об’єднаннях – інтегровані заняття (заняття – подорожі, - ігри, - змагання, біологічні брейн-ринги, диспути,конференції, турніри);
 • використання інтерактивних технологій для висвітлення окремих програмних тем;
 • створення необхідних умов та корегування програмного матеріалу з біології для роботи з дітьми з особливими потребами.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

 

 

Кількість і профільність за рівнями та кількість учнів, вихованців, слухачів у них. Розкрити роботу двох кращих обєднань початкового, основного, вищого рівня в ОблЕНЦ(СЮН), інших позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

 

Статистичні данні про напрями роботи гуртків, кількість груп та в них вихованців в позашкільних еколого-натуралістичних закладах Запорізької області наведені в таблиці 3.

 

Протягом 2014  року в Запорізькому ОЦЕНТУМ  працювало 59 гуртків, в яких займалося 718  учнів, з них:

     -  початкового рівня: «Юні друзі природи» - 9  груп, «Природознавство для дошкільників» - 5 груп; «Юні натуралісти» - 2 групи, «Основи екологічних знань» - 3 групи, «Абетка природознайки» - 3 групи, «Природа крізь призму англійської мови» - 4 групи, «Прикладні мистецтва» - 2 групи, «Юні флористи» - 6 груп,  «Рослини - символи України» - 2 групи, «Юні екологи» - 2 групи,  всього – 38  груп ( 460  вихованців);

     -   основного рівня:  «Юні ековалеологи» - 2 групи,  «Декоративний розпис» - 1 група,  «Фітодизайн» - 3 групи, «Юні друзі природи» - 2 групи, «Юні квітникарі» - 1 група, «Юні флористи» - 1 група,  «Юні народознавці» - 1 група,  всього – 11 груп; (142 вихованця);

     -    вищого рівня : «Основи біології» - 1 група; «Генетики» - 2 групи, «Юні фізіологи рослин» - 1 група, «Стань творцем свого життя» - 2 групи,  «Юні екологи» - 2 групи,  «Основи інформаційних технологій» - 2 групи, всього – 10 груп (116 вихованців)

 В Бердянській СЮН  працював 41 гурток 16 профілів, охоплено роботою 637 учнів, в тому числі:

-         початкового рівня: «Юні екологи» -  4 групи (56 вихованців),  «Цікава екологія» для дошколят - 4 групи (106 вихованців), «Основи екологічних знань» - 4 групи (56 вихованців),  «Юні лісівники – дендрологи» - 4 групи (56 вихованців), «Народознавство» - 2 групи (28 вихованців), «Юні друзі природи»  - 2 групи (30 вихованців), «Еконародознавство» - 1 група (15 вихованців), «Культура рідного краю» - 1 група (15 вихованців), всього 22 групи (362 вихованця) ;

-         основного рівня: «Любителі домашніх тварин» - 4 групи (56 вихованців),  «Юні садівники» - 4 групи (58 вихованців), «Юні овочівники» -                              4 групи (58 вихованців), «Юні квітникарі» - 1 групи (15 вихованців),  «Флористика і дизайн інтер’єру» - 1 група (13 вихованців), «Знавці лікарських рослин» - 3 групи (45 вихованців), всього - 19 груп (275 вихованців).

 

В Мелітопольському ЦЕНТУМ працювало 63 гуртка за 21 профілями, в яких займалося 890 вихованців, з них гуртків:

«Юні друзі природи» - 23 групи, «Юні зоологи» - 4 групи, «Юні валеологи» - 3 групи, «Квітникарі-аранжувальники» - 3 групи, «Юні рослинники» - 3 групи, «Юні екологи» - 2 групи, «Юні садівники» - 2 групи, «Екологи-натуралісти» - 2 групи, «Юні медики» - 2 групи, «Юні фенологи» - 2 групи,  «Екскурсоводи краєзнавці» - 2 групи,   «Юні орнітологи» - 2 групи, «Екодизайн»  - 2групи,  «Екологи-краєзнавці» - 2 групи,   «Юні квітникарі» - 2 групи, «Основи біології» - 2 групи,   «Юні овочівники» -1 група,  «Юні ентомологи» - 1 група,   «Знавці лікарських рослин»  - 1 група, «Природознавство для дошкільнят» - 1 група, «Лікарські рослини» - 1 група.  

 

ЦДЮТ м. Токмака – комплексний позашкільний заклад з 4 відділами: художньо-естетичний, технологічний, еколого-натуралістичний, суспільно-гуманітарний. Мережа гуртків відділу еколого-натуралістичної творчості ЦДЮТ у 2014 році складала 9 гуртків 6-ти профілів з охватом 125  дітей. Груп  початкового рівня – 1, основного рівня – 7, вищого рівня – 1.

Структура гуртків у відділі така:

·        Сільськогосподарські гуртки: «Юні рослинники» – 1 група (12 учнів)

·        Еколого-натуралістичні гуртки: «Любителі домашніх тварин» – 1 група (12 учнів); «Екологія для дошкільників»  – 1 група (22 учня); «Основи біології»  – 1 група (10 учнів); «Юні друзі природи» – 4 групи (54 учня);

·        Гуртки декоративно-прикладної творчості:  «Аплікація соломкою» – 1 група (15 учнів).

 

Кількісний склад гуртків еколого-натуралістичного напряму  в профільних позашкільних закладах Запорізької області

протягом 2012-2014 р.р.

Заслуговує на увагу досвід роботи гуртка початкового рівня «Основи екологічних знань» Бердянської СЮН під керівництвом педагога  Мовсесян К.Г.  Вихованці гуртка протягом року одержали високі результати в конкурсі «Майстер своєї справи»: два гуртківця стали майстрами та 7 – кандидатами в майстри. Протягом року учні проводили дослідження ярусності міні заказника «Першоцвіт» та життєвий стан дерев’янистих насаджень санаторію «Арктика»; вивчали сучасний стан річки Берда в околиці села Старопетрівка.  Результати досліджень вихованці гуртка презентували на сесії клуба «Наука». Члени гуртка були учасниками Всеукраїнського конкурсу  «Вчимося заповідувати», «Юннатівський зеленбуд»,  «Українська паляниця», трудового проекту «Дослідницький марафон», обласної наукової конференції «До рідної природи з розумом і серцем». Гурток організував і провів для вихованців станції масові заходи, присвячені відзначенню Міжнародного Дня водно-болотних угідь, Дня води.

         Серед гуртків основного рівня Бердянської СЮН кращим у 2014 році був гурток  «Любителі домашніх тварин» під керівництвом Золотової Т.М. Гурток має матеріальну базу живий куточок і мініферму. В 2014 році з активної участі гуртка проведено: міський захід День зустрічі птахів «Збережемо птахів – збережемо природу», День захисту тварин «Птахи та тварини – то наші брати, ми – старші, і маємо їх берегти». Члени гуртка прийняли участь у Всеукраїнських конкурсах та  акціях: «Годівничка», юних зоологів-тваринників, «Птах року»; протягом року проводили спостереження  за птахами восени і взимку ( нагороджені грамотою НЕНЦ). В атестаційному конкурсі «Майстер своєї справи» прийняло участь 20 гуртківців, 5 з яких отримали звання «Майстер своєї справи», 8 –  «Кандидат в майстри». Гуртком проведено 3 дослідні роботи та 2 з них презентовані на Сесії клуба «Наука»: «Власна методика рятування ослаблених птахів в умовах живого куточку», «Вирощування курчат породи Бентам із додованням у раціон кормів тваринного походження». Дбайливий догляд за тваринами  в живому куточку і на міні-фермі дав можливість вихованцям гуртка  отримати в 2014 році високі  показники приплоду тварин живого куточку та на мініфермі.

Серед гуртків вищого рівня в ЦДЮТ м. Токмак – цікава робота проводиться в гуртку «Основи біології» (кер. Волчанова С.В.). Вихованці  приймають участь у наукових турах конкурсу МАН (протягом 3 років займаються моніторинговими дослідженнями комах – шкідників лісових біоценозів).  Крім цього, гуртківці – постійні учасники обласних конкурсів наукових рефератів,  науково-освітніх проектів та акцій («Енергія і середовище» , «Мікроскопічні водорості – показники екологічного стану довкілля». Традиційно у різні сезони року проводяться з гуртківцями екологічні екскурсії до заповідних територій. Практично до кожного заняття керівником розроблено маршрути, де присутні об’єкти для вивчення. У ході екскурсій досліджується екологічний стан територій, збираються відомості про біорізноманіття, отримані дані використовуються у творчих звітах до обласних та Всеукраїнських заходів, зібрані природні об’єкти використовуються для поповнення гербаріїв і  колекцій, отримані цікаві фотознімки  поповнюють фотокаталоги рослинного і тваринного світу Токмаччини.

На високому рівні займаються науково-дослідною діяльністю вихованці гуртка «Генетика» (кер. Полякова І.О.) Запорізького обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської.  Члени гуртка протягом року працювали над створенням зразків соняшнику декоративного, придатних  для горщикової культури. На заняттях гуртка учні оволодівали методами наукових досліджень, проводили експертизу сортів та гібридів. Результати своїх досліджень гуртківці представляли на обласній науково-практичній конференції  старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем» та обласному етапі конкурсу МАН.

Упровадження різних моделей (форм) організації профільного навчання та технологій навчального процесу

Форма організації навчання в позашкільних еколого-натуралістичних закладах Запорізької області – профільні гуртки, які працюють за програмами МОН  України та адаптованими до них навчальними програмами. Методики – традиційні для шкіл та позашкільних закладів з апробацією сучасних інноваційних педагогічних технологій ( проблемне, проектне, інтерактивне, колективне  навчання).

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Гуртки позашкільних закладів області працюють за програмами Міністерства освіти і науки України та за адаптованими програмами:

-          Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів / За ред. к.п.н. В.В. Вербицького. – К., 2001.;

-          Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Еколого-натуралістичний напрям. Укладач В.В. Вербицький. Київ. 2004.;

-          Організація дослідної роботи. Методичні рекомендації та програми гуртків еколого-натуралістичного профілю в школах і позашкільних закладах / За заг. редакцією В.В. Вербицького. – К.: ІЗМН, 1996.;

-          Програми гуртків юних екологів і дослідників природи для позашкільних установ і загальноосвітніх шкіл. – Київ, “Радянська школа”, 1991;

-          Програми для еколого-натуралістичних гуртків позашкільних закладів / за заг. ред. В.В. Вербицького, Г.М. Даценко. – К., 1996.;

-          Програми для гуртків, секцій, творчих об’єднань позашкільних закладів суспільно-громадського та художньо-естетичного напрямку / Укл.: Л.І. Ковбасенко, Л.М. Павлова, 1996.

-          Програми гуртків природничо-біологічного напрямку. – К., 2007;

-          Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. – К ., 2013;

-          Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань  та факультативів еколого-натуралістичного напряму. – К ., 2013.

Адаптовані та авторські програми педагогів позашкільних закладів:

-          «Ековалеологія» (програма кер. гуртка ЗОЦЕНТУМ  Мішкіної Р.Б., 2010 р.);

-          «Юні народознавці» (програма кер. гуртка ЗОЦЕНТУМ  Мішкіної Р.Б., 2010 р.);

-          «Абетка природознайки» – укладач кер. гуртка ЗОЦЕНТУМ Дмитренко К.О., 2012 р.;

-           «Екологи-краєзнавці» (програма кер гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ Николенко О.М., 2009 р.);

-          «Юні орнітологи» (програма кер гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ Яриш К.В., 2009р.);

-          «Екологи-краєзнавці» (програма кер гуртка Мелітопольського ЦЕНТУМ Дергач Л.О., 2010 р.);

-          «МАН біологічного профілю» (програма кер. гуртка Токмацького ЦДЮТ Волчанової С.В. , 2009 р.).

Перелік методичних матеріалів для забезпечення навчально-виховного процесу в закладі наведені в розділі «Методична робота»

Створення на базі облЕНЦ (облСЮН) та інших закладів освіти експериментальних педагогічних майданчиків, апробація новітніх педагогічних технологій

         Бердянська станція юних натуралістів є експериментальним майданчиком дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук, доцента Бердянського державного педагогічного університету Шаповалової Тетяни Григорівни за темою: «Теорія і методика формування здоров’язбережувальної компетентності дітей та молоді у ПНЗ».

Довузівська та допрофесійна підготовка; кількість вихованців, учнів, слухачів, які вступили до вузів, кількість учнів, підготовлених до певної профільної професійної діяльності

У 2014 році до профільних навчальних закладів вступили 16 випускників Запорізького ОЦЕНТУМ :

 - до Запорізького державного медичного університету: спеціальність – лікарська справа – 3,  фармакологія – 1;

- до  Запорізького національного  університету: спеціальність – біологія – 1; спеціальність – екологія – 1;

- до  Київського  національного  університету ім. Т.Г.Шевченка: спеціальність – біологія – 1;

- до Київський медичний університету імені Богомольця – спеціальність – лікарська справа – 1, педагогіка та психологія – 1;

- до  Київського  національного  університету біоресурсів і природокористування: спеціальність – ветеринарна медицина – 1;

- до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»:  спеціальність – біотехнологія – 1;

- до Львівського медичного університету: спеціальність – лікарська справа -1.

 

Формування у вихованців національної самосвідомості засобами еколого-натуралістичної діяльності

Формування національної свідомості у дітей відбувається під час проведення гурткових занять,  масових заходів, організації роботи літніх таборів. Запорізьким обласним Центром еколого-натуралістичної творчості протягом року  для гуртківців проводились масові заходи народознавчого напряму: конкурсна програма «Козацькі розваги»; виховні години «Вона на світі одна – єдина ненька Україна», «Люблю свій народ – ціную його звичаї», «В історію свою  візьми нас, Батьківщино!», «Колиска роду – українська хата»;  психологічний практикум  для вихованців «Як козаки характер загартовували»; конкурс-виставка малюнків «Хліб нашої родини»; працювали творчі майстерні «Український віночок» та «Рушник та вишиванка – національні ознаки та гордість українського народу».  Методистами та психологічною службою Центру проведено семінари «Психологічні аспекти етнопедагогіки» та «Виховання етнічної толерантності в позашкільній роботі»; відкрите заняття-конкурс проектів «Українська світлиця»; розроблені методичні рекомендації для керівників гуртків « Інтеграція в програми гуртків народних екологічних ігор та природоохоронних традицій».

         Гуртки «Народознавство», «Культура рідного краю», «Еконародознавство» працювали в Бердянській СЮН. Вихованці цих об’єднань були ініціаторами проведення в закладі обрядових свят – День Миколая, Івана Купала, Водохреща. Члени гуртка «Народознавство» Бердянської СЮН протягом року проводили пошуково-дослідну роботу – «Значення українського рушника серед різних народів Приазов’я».

 

Наявність Музею хліба (куточка). Участь школярів у заочному

конкурсі «Хліб очима дітей»

З метою виховання підростаючого покоління шанобливого ставлення до хліба, до людей праці цього року на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів області функціонувало 367 куточків хліба. Куточки економного та бережливого ставлення до хліба працювали на базі краєзнавчих та історико-краєзнавчих музеїв, музеїв народознавства, історії села, школи (Чубарівський сільський народний історичний музей Пологівського району, історико-краєзнавчі музеї  Нововасилівського НВК «Гармонія» Приазовського району та Мирненської ЗОШ Мелітопольського району, краєзнавчий музей Просторівської ЗОШ Чернігівського району, народознавчий музей Дніпрорудненської гімназії «Світоч» Василівського району, світлиця Долинської ЗОШ Запорізького району).

         Творчим підходом і високим рівнем характеризується робота куточків хліба Обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Бердянської станції юних натуралістів, Центру дитячої та юнацької творчості м. Токмака, Центру дитячої та юнацької творчості м. Енергодара, загальноосвітніх шкіл № 13, 17 м. Мелітополя, гімназії № 9 м. Мелітополя, Просторівської загальноосвітньої школи Чернігівського району, Новоіванівської загальноосвітньої школи Новомиколаївського району, Шевченківської загальноосвітньої школи Пологівського району, Нововасилівського навчально-виховного комплексу «Гармонія» Приазовського району, Молочансьої спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

         Кращі куточки хліба працювали в позашкільних закладах еколого-натуралістичного спрямування: Обласному Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Мелітопольському ЦЕНТУМ, Бердянській  станції  юних  натуралістів,  Центрі  дитячої  і  юнацької  творчості м. Токмака. Учні шкіл, дошкільники, гості міста мали змогу познайомитись з асортиментом продукції місцевих хлібопекарень, побачити старовинні предмети побуту, знаряддя сільськогосподарської праці, познайомитись з хлібом, що вирощено юннатами, снопами районованих зернових культур.

         У звітному році Обласним Центром для школярів міста і області проведено 358 екскурсій, 78 бесід, 14 зустрічей з працівниками пекарень та хлібозаводів міста. Серед вихованців молодшого віку проведено конкурс-виставку малюнків «Хліб нашої родини». Виховну годину для юннатів Центру «Трагедія нації» у рамках Всеукраїнської акції «Запали свічку» проведено у листопаді.

         В куточку хліба Бердянської СЮН накопичені матеріали, які використовуються при проведенні свят: обереги, Дідух, Масляна, українська піч (бутафорія), матеріали бесід, сценаріїв, вікторин, календар хлібороба. В куточку хліба проводились масові заходи: «День землі», «Свято врожаю».

         З метою подальшого упорядкування мережі Музеїв Хліба і куточків економного і бережливого ставлення до нього, поліпшення змісту їх роботи Запорізьким обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у 2014 році було проведено обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця».

         У заході брали участь 6790 учнів та вихованців з 9 районів, 4 міст області, 4 районів м. Запоріжжя, а також 7 загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласного підпорядкування.

         Проведення фестивалю сприяло активізації роботи, що проводиться в навчальних закладах музеями або куточками економного та бережливого ставлення до хліба. Даний захід свідчить про те, що музеї та куточки хліба навчальних закладів області стали справжніми осередками з питань пропаганди економного і бережливого ставлення до хліба, центрами трудового, національного та патріотичного виховання учнів, прищеплення поваги до праці хлібороба.

Формування у гуртківців здорового способу життя.

Співпраця із дитячими оздоровчими закладами

 

Педагогічний колектив Запорізького  обласного Центру еколого-натуралістичної творчості протягом року застосовував   активні форми валеологічної освіти як засобу формування у вихованців культури здоров’я. Вирішенню проблеми відповідального ставлення дітей до свого здоров’я допомагали створені в Запорізькому ОЦЕНТУМ  кабінет валеології, психологічна служба, фітовітальня, колекційна ділянка лікарських рослин. Керівники гуртків закладу  використовували під час занять різні форми, а саме: ігрові оздоровчі вправи ( «Всі здорові – всі до змагань готові»),  валеопаузи, бесіди пізнавального характеру («Туберкульоз – знання та розуміння»), валеологічні тести; на канікулах працювала школа здоров’я  «Обери свій шлях – бути здоровим».

Педагог Центру Мішкіна Р.Б. працювала за авторською програмою «Ековалелогія».  На гурткових заняттях педагог навчав вихованців засобам та методам контролю свого фізичного стану, використанню функціональних можливостей організму та народних засобів оздоровлення, особлива увага приділялась звуковим  дихальним вправам.

Для педагогів закладу була проведена низка заходів по проблемам  формування мотивацій у гуртківців до здорового способу життя:

-          методичне об’єднання  «Здоров’язбережувальні технології як умови творчого розвитку та ефективної діяльності вихованців»;

-          семінар-практикум «Позитивні та негативні аспекти стресу, іх вплив на дитину. Боротися чи використовувати?»;

-          науковий семінар «Якість життя і здоров’я»;

-          семінар «Глобальне здоров’я. Фактори адаптації»;

-          практична робота: «Використання в харчуванні рослин: родів сорго, амарант, шавлія».

Колективом Мелітопольського ЦЕНТУМ протягом року проводилась низка валеологічних   пізнавальних заходів для учнівської молоді закладу: бесіди «Я та моє здоров’я»,  «Антинаркотик», «Ні СНІДу», виховний захід  «Не будь собі ворогом»,  тиждень здоров’я  до Всесвітнього дня здоров’я.

Токмацький ЦДЮТ протягом 2014 року проводив масові заходи для вихованців на виконання Програми «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року». В ЦДЮТ вихованці гуртка «Стань творцем свого життя»   провели тематичні усні журнали «Ні – курінню», «Комп’ютерна залежність»  для різних вікових груп гуртківців. Юннати проводили серед ровесників пропаганду здорового способу життя і безпечного спілкування з рослинами і тваринами, використовуючи матеріали Куточка травозная «Потрібні, але небезпечні», Куточка живої природи  «Здоров’я твого улюбленця – твоє здоров’я», безпечної поведінки на дорогах «Щоб не трапилось біди: Стій! Увага! Йди!».

Формування у вихованців позитивної мотивації до здорового способу життя – невід’ємна частина виховної роботи Бердянської СЮН.  Членами гуртка «Знавці лікарських рослин»  протягом року узагальнено матеріал багаторічної роботи по  валеологічному вихованню, для педагогів та учнів проводились майстер-класи із застосування здоров’язбережувальних технологій, таких як зернотерапія та  деревотерапія.

 

Робота профільних таборів. Оздоровлення учнівської молоді в профільних таборах. Участь юннатів у роботі Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на базі НЕНЦ

 

З метою організації змістовного відпочинку, оздоровлення та науково-пізнавальної роботи підлітків під час літніх канікул Мелітопольським ЦЕНТУМ з 09  по 22 червня 2014 року на узбережжі Азовського моря (смт. Кирилівка Якимівського району, на території бази відпочинку «Дюни», коса Пересип) була організована робота еколого-краєзнавчого, наметового табору «Простір – 2014». Членами 3 експедиційних загонів табору стали 25 вихованців ЦЕНТУМ та 20 кращих учнів шкіл міста, які активно працювали протягом навчального року, приймали  участь та стали переможцями міських, обласних і Всеукраїнських конкурсів та акцій екологічного напрямку.

Табір «Простір» розташовувався на даній території п’ятий рік поспіль, що дало можливість проводити моніторингові спостереження, аналізувати стан навколишнього природного середовища, залучати дітей до природоохоронної та дослідницької діяльності, виявляти проблеми, що пов’язані зі станом довкілля. Наукові дослідження було сплановано та реалізовано з урахуванням теоретичної та практичної підготовки дітей, їх вміннями вести комплексні моніторингові дослідження на території заказників «Молочний лиман», «Степанівська коса» та Природного Національного парку «Приазовський».

Пріоритетними напрямками наукової та виховної роботи табору були:

·                     поглиблення знань юних екологів щодо стану біологічного та ландшафтного різноманіття Північного Приазов’я;

·                     продовження опису заказників: «Молочний лиман», «Степанівська коса»;

·                     вивчення та оцінки стану місцевих екосистем.

Цього року учасники експедиційних загонів табору стали свідками особливої події для гідрологічного заказника «Молочний лиман» -  урочисте відкриття штучної протоки між Азовським морем та Молочним лиманом. Завдяки тому, що табір «Простір» розпочав сою роботу з 09.06.2014 діти згідно плану наукових досліджень, здійснили тематичну екскурсію вздовж існуючої на той час протоки. Після відкриття оновленої промоїни було знов здійснено повторний огляд протоки за участю представників наукового відділу НПП Приазовський  та зафіксовані зміни. 

За час перебування в таборі діти мали можливість:

- спостерігати зміни рівня води вздовж русла протоки лиман-море;

- зафіксувати збільшення водяного дзеркала Молочного лиману те незначні (на час роботи табору) зміни берегової межі лиману;

- ознайомитись з біотопами заказника «Степанівська коса» та степовими ділянками біля місця розташування табору;

- стати учасниками польових, екологічних досліджень: обліку птахів, геоботанічних досліджень, вивчення фауни регіону;

- дослідити взаємодію природних та господарчих структур на даній території;

- визначити рівень природокористування на території  заказника.

         Згідно з планом роботи табору  кожний день один з експедиційних загонів здійснював вихід у природу. Об’єктами для спостережень в цьому році стали:

-          місце з’єднання Азовського моря з Молочним лиманом;

-          - русло протоки між Азовським морем і Молочним лиманом та прилеглі території;

-          гідрологічний заказник «Молочний лиман»;

-          територія ландшафтного заказнику «Степанівська коса»; 

-          прилеглі території, що входять до складу Приазовського Національного природного парку.

Паралельно з екскурсійною діяльністю, всі загони залучалися до проведення тренінгів. Всього з дітьми було проведено 10 тренінгів:

1.     Представники рослинного світу Приазов’я.

2.     Представники тваринного світу Приазов’я.

3.     Представники Червоної книги України, що спостерігаються у нашому регіоні.

4.     Біоценоз Азовського моря.

5.     Біоценози Молочного та Утлюкського лиманів.

6.     Об’єкти ПЗФ регіону.

7.     Визначення тварин за слідами.

8.     Надання долікарської допомоги у природі.

9.     Сигнали екстреної допомоги.

10.            В’язання вузлів.

Ознайомлення дітей з природними об`єктами під час  екскурсій, проведення тренінгів підготувало учасників табору до зустрічі зі співробітниками наукового відділу Приазовського національного природного парку, які провели комплексу екскурсію по території ландшафтного заказника місцевого значення «Степанівська коса», який входить до складу Приазовського національного природного парку та прослухали екологічні лекції: «Живий світ Приазовського національного природного парку», «Рослини занесені до Червоної книги України», «Світ орнітофауни регіону», «Кар’єри України та шляхи їх відновлення».

 Серед організаційно-масових заходів у таборі пройшли: еколого-біологічна гра «Ерудит», конкурс на  «Кращу екологічну казку», конкурс «Кращий еколог», спортивні змагання «Веселі старти», тематичні дискотеки, вивчення гімну табору, туристичних пісень, комплексна гра-випробування «Робінзонада», свято «Посвячення у екологи», конкурс на кращу газету загону. Привернуло увагу учасників табору проведення нетрадиційного свята «Екватор». Підвищенню рівня екологічної культури учасників табору сприяла і практична природоохоронна діяльність, а саме: розчистка території табору, прилеглих територій та берегової лінії від побутового сміття, зачистка прилеглої берегової території від побутового сміття. В рамках роботи еколого-краєзнавчого,  наметового табору «Простір», було відзначено Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

 

В період з 02 по 27 червня 2014 року на базі Мелітопольського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працював літній профільний табір «ЮННАТ».

     Основні завдання літнього профільного табору:

·   організація дозвілля вихованців;

·   формування у дітей ціннісних орієнтацій;

·   здійснення заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей, набуття навичок здорового способу життя;

·   виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

·   надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні дитини.

В літньому таборі відпочило та оздоровилось 75 вихованців молодшого та середнього віку з різних гуртків ЦЕНТУМ природничого профілю. У таборі було сформовано три загони (по 25 вихованців) з урахуванням віку та інтересів дітей:

У період роботи табору було проведено багато заходів, які сприяли оздоровленню, відпочинку та всебічному розвитку вихованці: рухливі та екологічні ігри, екскурсії, спостереження у природі, пізнавальні, розважальні та спортивні заходи, працювали гуртки.

З метою поглиблення знань з біології були проведені: гра-знайомство «Нитки дружби», «Покривало», «Райдужні мандрівки», вікторина «От воно яке наше літо», еколого-біологічна вікторина «Щасливий випадок», театралізована екологічна казка.

Протягом табірної зміни проводились екскурсії до краєзнавчого музею міста, міського парку імені М.Горького,  орнітологічного музею ЦЕНТУМ, куточку живої природи ЦЕНТУМ, агробіологічного комплексу МДПУ, екологічної стежини ЦЕНТУМ, пожежної частини МНС України та кондитерської фабрики «Фантазія».  Також діти відвідали мобільний планетарій «Avior» з переглядом навчально-пізнавального фільму про історію створення планети Земля.

Під час роботи табору працювали гуртки – «Фітодизайн»,  «Екодизайн», «Природні фантазії», «Юні таланти» , «Квіти та діти», «Природа і фантазія».

Значну роль у відпочинку дітей відігравали такі розважальні заходи, як «Ладушки», конкурсно-розважальна програма «Великий секрет для маленької компанії», «В пошуках піратських скарбів», конкурс інсценування дитячої пісні, «Зоологічні забіги», «Веселі старти», шоу «До побачення, табір».

Були проведені конкурси малюнків на асфальті «Наше веселе дитинство», стінних газет, малюнків олівцями «Мій улюблений домашній улюбленець».

 

         В літній час 2014  року на базі Бердянської станції юних натуралістів працював натуралістичний загін відпочинку та дозвілля «Друзі природи». Роботою загону було охоплено  68 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.  Діти приймали активну участь в масових заходах: святі «Над рідним краєм веселка грає», навчально-пізнавальній грі «В променях світлофору»,  балу квітів «Квіти, квіти там і тут – посміхаються цвітуть», майстер-класі «Місто веселих майстрів»,  виховному заході «Конституція для всіх і для кожного».  Під час  перебування в загоні відпочинку вихованці  проводили фенологічні спостереження, виконували практичні роботи в рамках акцій «Дослідницький марафон», «Юний дослідник», «Парад квітів біля школи», «Парки — легені міст та сіл», «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Плекаємо сад», за науково-освітнім проектом «Оптимізація озеленення територій навчальних закладів».    Для школярів міста проводились екскурсії до куточка живої природи,  по екологічній стежині,  до дендрологічного арборетуму  (315 учнів).

 

Створення сприятливого розвиваючого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей з обмеженими можливостями

 

Обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  продовжував роботу по залученню до екологічної освіти дітей з обмеженими можливостями та  дітей позбавлених батьківського піклування. Педагоги Центру співпрацювали  з загальноосвітніми школами-інтернатами та  обласним психо-неврологічним санаторієм (всього 13 гуртків). Так, на базі  Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 2 для дітей із вадами розумового розвитку працювали гуртки «Фітодизайну»,  які стали майданчиками не тільки поповнення знань  про цікавий світ рослин, а й місцем творчого натхнення (вихованці протягом року були активними учасниками …. ). Для дітей з вадами зору на базі Запорізького обласного навчально-реабілітаційного центру-інтернату «Орієнтир» працювали гуртки «Юних екологів», «Юні друзі природи», «Фітодизайну».  Працювали також гуртки «Юних флористів» та «Рослини – символи України» в міському центрі реабілітації дітей інвалідів «Надія».

         В Бердянській станції юннатів дітям з обмеженими можливостями приділяється особлива увага. В творчих об’єднаннях займаються 4 таких вихованця,  які є членами  таких гуртків «Любителі домашніх тварин», «Юні квітникарі», «Юні екологи», «Лісівники-дендрологи».  Керівники гуртків  надають цій категорії дітей індивідуальні завдання, заохочують до творчої роботи з дослідництва,  залучають їх до участі в масових заходах, разом з фахівцями Центру ранньої реабілітації дітей-інвалідів «Турбота» вивчають питання навантаження та розвитку таких дітей під час дослідницької роботи, застосування анімалотерапії.

         Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді протягом року залучав дітей з обмеженими можливостями до участі в обласних етапах еколого-натуралістичних акцій та конкурсів, а саме: вихованці Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Орієнтир» (для дітей з вадами зору), Новомиколаївської загальноосвітньої школи-інтернату (для дітей з вадами мовлення), Молочанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (для дітей сиріт), Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Оберіг», Бердянської  санаторної загальноосвітньої школи-інтернату прийняли активну участь в обласному фестивалі «Українська паляниця».

         Учні Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру досліджували вплив на довкілля міських сміттєзвалищ  та презентували проекти паркових зон на місцях звалищ на обласній науково-практичній конференції  старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем» в ЗОЦЕНТУМ.

         Майже 190 вихованців з 16 інтернатних закладів області стали учасниками обласної новорічно-різдвяної виставки «Новорічний подарунок», кращі роботи  (Новомиколаївська спеціальна загальноосвітньої школи-інтернату «Паросток», Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Оберіг», Бердянської  санаторної загальноосвітньої школи-інтернату) були представлені на Всеукраїнській виставці в Національному еколого-натуралістичному центрі. 

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Методичне забезпечення позашкільної екологічної освіти і виховання

Види методичного забезпечення

Для кого проводились заходи

 

Напрямки діяльності

 

Результати та статистика

1.Методичні об’єднання (при позашкільних закладах)

педагоги

позашкільних закладів

презентація кращого досвіду;

майстер- класи;

створення нових та обговорення існуючих педтехнологій

в області проведено 96 засідань метод об’єднань

2.Методичні консультації (при загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, за замовленнями)

 молоді педагоги, проводять педагоги – наставники та методисти

аналіз педтехнологій;

створення та впровадження нових проектів;

пошуки ефективних шляхів діяльності;

пошуки  індивідуальних методів

проведено 300 консультацій педагогами – наставниками та методистами

 

3.Методичні рекомендації

педагоги

позашкільних закладів

висвітлення кращого досвіду ;

викладення методик

розроблено 4 теми і розіслано по області

4. Методичні розробки

педагоги

позашкільних закладів

розкриття механізму педтехнологій;

формування екологічних поглядів;

опис  методик екологічної діяльності

створено 6 тем

5.Обласна екологічна методична рада (залучаються творчі педагоги – позашкільники, вчителі – новатори)

  педагоги

позашкільних закладів, вчителі, керівники громадських екооб’єднань

вивчення та розповсюдження кращого досвіду позашкільної діяльності;

створення нових креативних методичних проектів;

визначення ефективних сучасних напрямків діяльності;

майстер – класи

одне засідання на рік;

розглянуто  та запропоновано для розповсюдження 2 кращих досвіда діяльності;

визначені ефективні напрямки діяльності на 2015 рік:

(моніторингові спостереження, авторські проекти,

використання природних факторів для оздоровлення)

6.Екологічна світлиця (при обласному Центрі)

педагоги, учнівська молодь, населення 

накопичення та виставка новітніх матеріалів, винаходів;

пропаганда сучасних екологічних технологій;

еколого – патріотична просвіта;

накопичення здобутків народних екологічних знань

зібрано народні рецепти очищення води для пиття;

використання властивостей рослин для оздоровлення організму;

відновлення родючості грунтів за допомогою органічних технологій

7.Екологічна громадська приймальня

( при обласному Центрі)

педагоги, учнівська молодь, населення 

презентація цікавих екологічних знахідок;

консультації з питань роботи екостежин, екомузеїв, аматорських колективів екопросвіти;

організація та проведення екологічних акцій та масових екологічних заходів

проведено 150 консультацій, 

16 майстер – класів;

2 презентації екологічних знахідок

8.Виїзні семінари на замовлення

 педагоги-позашкільники, вчителі, учнівська молодь

методичні рекомендації;

методичні ерудиціони;

лабораторні та польові практикуми;

індивідуальна робота з талановитою молоддю

6 виїздів;

10 практикумів;

2 лекції;

1 методичний ерудиціон

        

Обласні масові заходи природоохоронного

та екологічного профілю

 

         Обласна акція: «Екологічні мандри»

         Мета: вивчення та доцільне використання природи рідного краю.

         Завдання:

         - пошуки та охорона природних куточків, які можна використовувати для покращення здоров’я;

         - картування екологічно небезпечних об’єктів та територій;

         - паспортизація отруйних рослин та тварин

         Результати:

         - представлені звіти  про 83 екологічні експедиції по регіонам області;

         - вивчено 23 місцевих та шкільних парки, один арборетум, 36 пляжних зон, 4 кам’янистих поди з комфортною долею  радіації, 7 лиманів та заток;

         - до відділів екологічної безпеки надані матеріали картування 21 небезпечного об’єкта;

- визначено 17 отруйних видів кущів та трав’янистих рослин, 6 видів грибів та 5 видів тварин.

«Моніторингові спостереження»

         При більшості  освітніх закладів області працюють первинні осередки обласної екодружини «Земля».

Положення про проведення екологічної експертизи та визначення екологічного стану природних угрупувань під час обласних «Моніторингових спостережень» отримали всі первинні осередки.

         В результаті було виконано 42 експертизи з визначенням екологічного стану.

         Висновки: 75 % біоценозів мають  незадовільний екологічний стан. Юні природоохоронці розробили проекти покращення екологічного стану своїми силами чи з допомогою місцевої влади.

 

        

Участь у Всеукраїнських профільних масових заходах

 

Обласні етапи Всеукраїнсь-ких акцій

Кількість учасників

Нагород-жено

 

Здійснено догляд кількості об’єктів

Моніторин-гові

спостережен-ня

Кількість пр/ох проектів

Парки – легені міст та сіл

280

Департамент

освіти 5

 

 

Екоцентр 4

42

22

8

До чистих джерел

220

3

3

15

11

4

Малі річки – життя України

340

3

2

26

18

7

Збережемо Українські степи

310

4

 

3

26

20

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парки – легені міст та сіл»

         В парках області школярі вели обрізку дерев і кущів, підбілювали та підкопували стовбури, виготовляли і розвішували птахівниці і годівнички, облаштовували доріжки, навесні проводили юннатівські рейди по охороні  та збереженню пташенят, вели моніторингові спостереження за екологічним станом зелених насаджень.

         Протягом  року підсаджено біля 10 тисяч штук молодих дерев, 13 тисяч штук кущів, закладено 5  сільських та шкільних парків, 12 алей та 1 дубовий і 1 березовий гай.

 

«До чистих джерел», «Малі річки –  життя України»

         Школярі області доглядали за берегами річок, лиманів, морською акваторією, збирали сміття, ставили сміттєві баки, облаштовували місця відпочинку; ремонтували лавки, інформаційні щити, сигнальні знаки.

         Учні проводили моніторингові спостереження ступеню забруднення водоймів, наслідків антропогенного тиску, екологічного стану водойм, а  також рейди голубих патрулів по захисту річок.

         Готували фотоматеріали  на тему: «Дякуємо люди за піклування про річку», «Мала річка плаче великими сльозами» тощо.

         Проводилось озеленення та закріплення берегів річок: Молочна, Чунгул, Берда, Корсак, Конка, Чокрак, Янчул, Обіточна, Лозоватка. Створено 2 шкільні музеї «Пам’яті зниклих річок» в Приморському та  Приазовському районах. Підготовлені проекти відродження малих річок в Чернігівському та Василівському районах.

 

Перспективні напрямки роботи

Напрямки роботи

Зміст

1. Пошук русел зниклих річок

Походи та експедиції по рідному краю. Картування місцевості

2. Вивчення краєзнавчих матеріалів про малі річки

Робота з краєзнавчими матеріалами, інтерв’ю зі старожилами

3. Взаємодія з владними структурами по збереженню малих річок

Організація громадських об’єднань по догляду за річками та допомога владі у влаштуванні зон відпочинку

4. Вивчення органічного світу малих річок

Екскурсії та польові практикуми по збору зразків і проб,  їх камеральна обробка

 

«Збережемо українські степи»

         Юннатами області виявлено велику кількість степових занедбаних ділянок, непридатних для землеробства: балки, кручі, яри, скелясті виступи, піщані пагорби. На цих клаптиках землі збереглись деякі типові степові рослини та тварини, які  юннати взяли під свій захист. Готується картосхема наявності степових ділянок області та  їх видового різноманіття. Готується картосхема ділянок, яким загрожує зникнення під дачами та приватними володіннями, для подання обласному Департаменту охорони природного середовища.

 

Зміст діяльності

Результати

1. Пошук цілинних степових ділянок та їх збереження

Походи та екскурсії по рідному краю

2. Визначення видового біорізноманіття

Освоєння методик визначення видів

3. Картування місць існування степових ценозів

Нанесення на карти існуючих ділянок, реєстрація їх в органах влади

4. Пошук шляхів відновлення типових степових видів

Інтродукція видів на пришкільних ділянках з подальшим посадкою  на цілинних територіях

        

Моніторингові спостереження виявили 90 % парків від загальної кількості, які залишились без догляду та господарів. В парках вирубують дерева та кущі,  будують розважальні заклади та фастфуди, що приводить до знищення типової флори та зелених насаджень. Такі висновки юннати надають місцевій владі та висвітлюють в засобах масової інформації.

 

 

Робота на природоохоронних територіях

         1. Догляд за заповідними об’єктами.

         Школярі та вихованці позашкільних закладів здійснюють шефство над заповідними об’єктами, що розташовані недалеко від освітніх закладів.

          Вихованці гуртків Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості, екодружини «Криниця» НВК №  42 та школярі ЗОШ № 29 м. Запоріжжя навесні та восени  проводили екологічні суботники в Національному заповіднику «Острів Хортиця».

         Вихованці Бердянської СЮН доглядали за заказником «Заплава р. Берди» та «Ландшафтним ботанічним заказником» на Бердянській косі.

         2. Здійснення природоохоронних рейдів та патрулювання.

         В Національному парку «Приазовський» рейди та патрулювання по вихідних днях проводили вихованці Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, та школярі навчальних закладів м. Енергодара, Володимирського НВК і  Степанівської Першої ЗОШ Приазовського району.    3. Збір насіння деревних порід, плодів, насіння  для підгодівлі птахів і звірів взимку, передача їх в державні лісгоспи.

         Більше 300 кг  даної продукції зібрали юннати Бердянської СЮН, вихованці об’єднання «Веселка» Просторівської ЗОШ Чернігівського району, Пологівської гімназії «Основа», Оріхівської ЗОШ № 3  та передали їх до заказників «Старобердянське лісництво» та «Богатирське лісництво».

         4. Вивчення видового біорізноманіття та причин коливання кількості видів.

         Експедиції, екскурсії та походи для визначення видового складу проводили вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ, учні  гімназії № 10

м. Мелітополя, вихованці дружини «Ластівка» Веселівської ЗОШ № 2 та дружини «Зелені острова» Веселівськогої гімназії, учні Володимирського НВК Якимівського району. На території пам’ятки паркового мистецтва «Парк ім. Горького», в заказнику «Тубальський лиман» і гідрологічного заповідника «Молочний лиман» вихованці Луначарської ЗОШ Бердянського району, Вознесенівської ЗОШ Мелітопольського району та природоохоронці Приморського РЦДТ вивчали тваринний світ заповідника «Коса Обіточна».

         5. Участь в акціях «Вчимося заповідувати», охорона та пропаганда цінності природних ресурсів заповідних територій.

         Школярі Вознесенської ЗОШ Мелітопольського району, вихованці дружини «Таврида» Василівської ЗОШ № 1, дружини «Калина» Юрківської ЗОШ Оріхівського району взяли  участь в охороні рідкісних степових рослин заповідника «Кам’яні могили», заказника «Лиса Гора» та пам’ятки природи «Кургани».

         Інші учасники цієї акції проводили  пропаганду знань про цінності природи рідного краю через фото - і відеовиставки, випуск газет, листівок та участі в наукових турах Малої Академії Наук.

         6.Відкриття навчальних заповідних об’єктів.

         Поширюється потяг  учнівської молоді до збільшення кількості навчальних заповідних об’єктів. На цей час в області існує 23 навчальних пам’ятки природи, 18 навчальних заказників та 21 навчальний заповідник.

         Працюють такі пам’ятки природи:

«Стара липа», «Жовта скеля», «Голубі джерела», «Колодязь» та інші;

         заказники:

«Степ», « Андріївська балка», «Терновий сад», «Водопад» та інші;

         заповідники:

«Криниця Кам’яна», «Голуба пустеля», «Грибне поле», «Річка Підземна», «Першоцвіти» тощо.

 

Аналіз роботи творчих учнівських об’єднань  екологічного та природоохоронного профілю

 

Профілі

Кількість

гуртки

Досвід кращих гуртків

природоохо-ронний

26

- юні друзі природи;

- юні лісники;

- козачата-охоронці природи;

- основи екологічних знань;

- юні натуралісти

      Вихованці гуртка «Юні натуралісти» Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. Інденко Т.В.) багато уваги приділяють моніторинговим спостереженням в куточку живої природи: вивчали зміни інтенсивності обміну речовин у риб, досліджували влив факторів довкілля на загальний розвиток кімнатних рослин; працювали над проектом «Фауністичне різноманіття гідро біонтів водної екосистеми малої річки «Суха Московка».

еколого-краєзнавчий

16

- екологи-краєзнавці;

-екскурсоводи-краєзнавці;

- юні екологи;

- експедиційні загони ;

- зелені розвідники

 

Вихованці гуртка «Екологи-краєзнавці» Мелітопольського ЦЕНТУМ (кер. Ніколенко О.М.) велику увагу приділяють походам, екскурсіям, експедиціям: вивчають заповідні об’єкти міста та його околиць.

         В літній період під час перебування у таборі «Простір» разом з науковцями Мелітопольського університету вивчали біорізноманіття Національного парку «Приазовський» та гідрологічного заказника «Молочний лиман»

просвіта

31

- аматорські гурти;

-екскурсоводи екостежин;

- лекторські об’єднання;

-екскурсоводи музеїв та світлиць

       Екотеатр «Дзендзик» ЗОШ № 3 м. Бердянська проводить велику просвітницьку роботу з питань вивчення рослинного та тваринного світу, мінералогічних ресурсів Азовського моря.

       Екскурсоводи ексотежини «Кургани» Юрківської ЗОШ Оріхівського району вивчають типові степові рослини; під час екскурсій залучають відвідувачів  до екологічних десантів.

профорієнтаційний (поглиблення знань з екології)

19

-екологічні клуби;

- юні екологи;

- козацьке мистецтво «Спас»;

- екодизайн;

-фотонату-ралісти

        Вихованці екоклубу «Білі ворони» Дніпрорудненської ЗОШ «Талант»  Василівського району  (кер. Решетов С.О.) багато уваги приділяють організаційним заходам по проведенню обласних етапів екоакцій :

      І етап. Інформаційний період. В пресі та міському телебаченні розкривається мета, план, і місце проведення заходів, виготовлення листівок.

      ІІ етап. Розповсюдження конкретних завдань гурткам, загонам, патрулям з повідомленням місця діяльності. Розкриття технологій виконання завдань, повідомлення часу збору учасників.

      ІІІ етап. Участь в акціях.

Робота окремих груп на виділених ділянках. Орнітологи розвішують птахівниці, висаджують кущі в парках для приваблювання птахів.

Екологи забезпечують облаштування місць відпочинку, зупинок екостежин, місць збору великого числа учасників тощо, дотримуючись правил безпеки.

        ІV  етап. Підведення підсумків.

        Районний зліт учасників акції

народо-знавчий

23

- етногурти;

- народна творчість;

- народні ремесла та промисли;

- народо-знавство;

-народна іграшка;

- еконародо-знавство;

        В Інзовській ЗОШ Приморського району в гуртку «Народна творчість» вихованці оволодівають елементами української та болгарської вишивки, плетуть з  соломи.

        Вихованці гуртків « Козачата-джури» Новомиколаївської ЗОШ №1 та №2 вчаться володінню та раціональному використанню  природної сировини,  зберігаючи при цьому козацькі звичаї та обряди по зміцненню здоров’я

валеологічний

15

- ековале-ологи;

- юні валеологи;

- юні медики

- знавці лікарських рослини;

- зелена аптека;

- стань творцем свого життя

         В гуртках юних ековалеологів Мелітопольського ЦЕНТУМ (кер. Ковальова Ю.А.) та Запорізького ОЦЕНТУМ (кер. Мішкіна Р.Б.) значну увагу приділяють засобам профілактики порушень здоров’я, екологічній безпеці при перебуванні в природному середовищі та при екстремальних ситуаціях  техногенного характеру, при перебуванні в зонах стихійного лиха, при  загрозі терористичних актів; оволодівають  навачками надання першої домедичної допомоги при різних нещасних випадках.

       Юні ековалеологи Мелітопольщини підготували та впровадили проект «Використання озеленення для здоров’я людини»

 

Виїзні форми навчання

 

Форми навчання

Зміст роботи

результати

1. Польові екологічні практикуми

- літній польовий табір «Простір» (Мелітопольський ЦЕНТУМ) на базі Молочного лиману – гідрологічні дослідження, вивчення орніто та іхтіофауни;

- літні табори-екологічні майданчики діяли на базі Бердянської СЮН та Запорізького ЦЕНТУМ. Кожен день здійснювались виїзди на      Бердянську Косу та в Національний заповідник «Острів Хортиця» для досліджень;

- організація екологічних практикумів під час роботи літніх таборів та екологічних майданчиків;

- виконання програмних завдань гурткової роботи проводили під час польових практикумів вихованці Токмацького ЦДЮТ, Енергодарського ЦДЮТ, Гуляйпільського ЦДЮТ, Мелітопольського та Запорізького еколого-натуралістичних центрів;

- під час екологічних практикумів визначали екологічний стан, здійснювали паспортизацію біоценозів тощо.

- отримання умінь та навичок практичної природоохоронної діяльності;

- проведення наукових досліджень та підготовка робіт для участі в наукових турах МАН

Рейди чергування, робота екопостів з працівниками Департаменту охорони природного середовища

Школярі Новомиколаївського, Мелітопольського, Чернігівського районів та вихованці Приморського РЦДЮТ, Токмацького ЦДЮТ, Бердянської СЮН, Комсомольської ЗОШ Гуляйпільського району (дружина «Око») під час рейдів та чергувань:

- отримували знання з екобезпеки;

- вивчали правила безпечного екотуризму;

- вивчали правила безпеки використання природних ресурсів;

- опановували навички поведінки з порушниками природокористування;

- фотографували правопорушення

- вивчення методів охорони природного середовища;

-  охорона довкілля;

-  складання протоколів правопорушень;

- випуск газет, бюлетенів, фотомонтажів

3. Екологічні експедиції

- вихованці Запорізького та Мелітопольського екоцентрів, Бердянської СЮН, Василівського, Мелітопольського районів здійснювали експедиції під час перебування в  літніх таборах, екологічних майданчиках, при виконанні програмного матеріалу;

- вивчали видовий склад рослин та тварин в заповідних об’єктах, визначали домінуючі види; кормову базу та екологічний стан об’єктів

- оволодіння методами експедиційних досліджень;

- участь в наукових турах МАН

4. Походи

Активну участь брали школярі Михайлівського та  Бердянського районів, шкіл м. Енерегодара. Основні завдання:

- виявлення та відпрацювання маршрутів і вивчення об’єктів спостереження;

- картування природних об’єктів, біоценозів, місць екологічних порушень;

- спостереження, попередження та фіксація виникнення загрозливих явищ чи появи позитивних екологічних фактів

 

- розробка маршрутів для експедицій чи екостежин

 

5. Екскурсії

Значну увагу екскурсіям приділяли в школах м. м. Мелітополя, Оріхова, Бердянська,  Вільнянського та Куйбишевського районів за  такими напрямками:

- систематичний контроль за станом місцевих природних об’єктів або розташованих на території  освітніх закладів;

- вчасне виявлення екологічних змін;

- організація екологічних десантів під час екскурсій.

- для вивчення та догляду за регіональними природними об’єктами

6. Табори та літні екологічні майданчики

- залучення науковців до навчання юних екологів дослідницьким   методикам;

- отримання знань та навичок систематичних досліджень та спостережень;

- організація та участь в  природоохоронних акціях;

- оволодіння правилами екологічної безпеки

- освоєння методик науково-пошукових досліджень;

- отримання практичних навичок охорони природи

 

 

 

 

 

7. Нетрадиційні форми (ігри, естафети)

Під час практичних виїзних заходів  використовувались такі форми:

- проведення гри «Зоряниця» екологічного змісту;

- проведення екологічних естафет з виконанням різних завдань на зупинках;

- розваги «Козацький дозор» (виявлення та  ліквідація екологічних порушень в природі)

- формування екологічної культури шляхом розваг та інтелектуальних змагань

 

Робота на екологічних стежках

        

Вчителі та керівники гуртків продовжували вдосконалювати та збагачувати форми діяльності на екологічних стежинах області.

         Види діяльності:

 

Напрямки

Зміст роботи

Результати

Облаштування зупинок екостежин

- створення твердих покриттів на видових майданчиках;

- ремонт та установка лавочок, облаштування зупинок;

- виготовлення наочних експонатів та їх розміщення;

70 % екостежин постійно оновлюються

Облаштування маршрутів

- установка сигнальних знаків, вказівників, щитів;

- насадження дерев і кущів;

- виготовлення та розвішування годівничок, птахівниць;

- установка національних символів

 облаштовано 23 маршрути

Збагачення видових майданчиків

- додавання штучних  та натуральних експонатів, звукових імітаторів

на 15 екостежинах, мета - підвищення інтересу відвідувачів до змісту екскурсії 

Прокладання нових маршрутів та підготовка нових екостежин

- проведення екскурсій, походів для виявлення нових цільових екостежин;

- обґрунтування нових зупинок та видових об’єктів;

- обґрунтування мотивації прокладання екостежин;

- підготовка текстів екскурсій та наочності

- прокладено 13 нових маршрутів;

- підготовлені обґрунтування для 5 екостежин

 Нові види інформації

- пошук інтерактивних форм спілкування з екскурсантами

- на 11 екостежинах;

- збільшилась кількість екскурсій в 2 рази

 

         Юними екологами області прокладені нові стежини до об’єктів, що мають історико - краєзнавче значення: «Василівський замок», «Козацька слава», «Синя гора», «Дніпрові пороги», «Бельмак – Могила».

На геолого - екологічній стежині «Азовська акваторія» юннати Луначарської ЗОШ Бердянського району облаштували зупинки кам’яними лавочками для сидіння.

         На стежині «Лісництво» школярі Мелітопольського району облаштували зупинки сидіннями із стовпчиків розпиляних стовбурів дерев .

         Виготовляли та розвішували на деревах екостежин «Парк імені Горького» та «Сад Філібера» годівнички і птахівниці учні шкіл м. Мелітополя, а вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ зустрічали екскурсантів на зупинках народними піснями.

                   Стежини стали майданчиками для  проведення  масових заходів: «Посвячення в захисників природи», «Посвячення в зелених», «Пташиний батальйон»,  «Вода – чарівниця».

 

Екологічна просвіта

        

В області діють різноманітні форми екологічної просвіти, що дає можливість поглибити знання з багатьох напрямків сучасних екологічних досягнень, збагачує рівень профільної орієнтації, формує світогляд юних захисників природи.

Форми просвіти

Зміст роботи

Результати

Агітбригади

Систематично працювали агітбригади в Приморському, Приазовському, Пологівському, Оріхівському, Куйбишевському, Якимівському районах області, для виступів обирали актуальні теми сьогодення: «Захищаємо урожай», «Ваше здоров’я», «Очерет зберігає річку», «Придорожні посадки»,  «Шкідники, геть».

- зменшилась кількість випадків порушень правил природокористування

Екотеатри

На базі гуртків народознавства працювали колективи екологічних театрів: фольк – етногурти національних меншин, що територіально проживають в окремих населених пунктах. Активно працювали такі об’єднання в Приморському, Приазовському, Бердянському, Запорізькому, Токмацькому та Мелітопольському районах, в мм. Бердянську, Молочанську, Пологах.

- формування профільних інтересів;

 - поглиблення знань з національної культури та патріотичне виховання громадян України.

 

Використання можливостей інтернет-простіру

Використання сучасної техніки дало змогу більш досконало ознайомитись з рослинним і тваринним світом України та інших країн, з окремими процесами та явищами в природі, засвоювати правила поведінки в природі та правила екобезпеки, ознайомитись з світом мікроскопічних організмів.

- ідвищення інтересу і мотивація пізнання навколишнього середовища

Масові заходи

          Організація та проведення тижнів, декад, місячників, присвячених окремим датам.

        Щорічне проведення обласного екомарафону, присвяченого Міжнародному дню Землі.

       Участь в обласних етапах Всеукраїнських акцій.

        Проведення зелених толок по покращенню Довкілля.

В масових екологічних заходах цього року взяли участь біля 12 тис. школярів.

Робота музеїв, світлиць

Самодіяльні музеї природи, екології, народознавства, козацтва, народної творчості, краєзнавства, народного побуту, народних промислів, народних музичних інструментів, хліба, геології, народної пісні, природних ресурсів та інш. Такі музеї діють в Приморському, Василівському, Мелітопольському, Вільнянському районах, в мм. Оріхові, Бердянську, Пологах, Василівці.

На обліку знаходяться 26 музеїв різного напрямку, їх відвідали більше 4 тис. екскурсантів

Свята

Учнівську молодь залучали до різноманітних заходів: еколого – природоохоронних, суспільно – екологічних, історико – краєзнавчих та валеологічно – розважальних, народознавчих.

Такі свята проводили в Вільнянському, Бердянському, Приазовському, Запорізькому районах та в містах Пологи,  Оріхів, Токмак.

В Токмацькому ЦДЮТ проводили свято «Гарбузник», в Мелітопольському ЦЕНТУМ – «Квіткова олімпіада», в Приморському районі – «Морський фестиваль».

Виховання патріотизму та почуття національної гордості при оволодінні здобутками національної культури

Пресс - центри

Цей вид пропаганди екологічних знань дуже поширений, незважаючи на домінування телемереж.

Випуск газет, листівок, присвячених окремим датам, подіям.

Підготовка бюлетенів, проспектів, буклетів, де міститься інформація про видові об’єкти на зупинках екостежин, про цінні та рідкісні види; про цікаві краєзнавчі, геологічні чи природні комплекси.

Куточки особливих успіхів школярів чи вихованців освітніх закладів:

- фоторепортажі з походів, екскурсій, експедицій;

- статті, доклади, повідомлення в пресі про досягнення в пошукових дослідженнях, клубах, гуртках;

- колекції чи експонати, отримані або створені окремими учнями.

Профільна орієнтація, отримання професійних навичок

Виставки

Виставки організуються 5-6 раз на рік для висвітлення результатів експедицій, екскурсій, походи.

Види виставок:

- виставка колекцій, гербаріїв, фотографій;

- свято урожаю (виставка експонатів з НДЗД та власних городів, дач, присадибних ділянок);

- поробки з природного матеріалу (раціональне використання природної сировини);

- виставки голубів, домашніх та кімнатних тварин;

- виставки старовинних домашніх речей та предметів, що мали позитивний екологічний вплив на здоров’я людини

- вивчення історії та природи рідного краю;

- збір експонатів із місцевих природних комплексів для виставок;

- охорона природних ресурсів рідного краю

 

 

 

 

 

 

Нові форми роботи з екологічної освіти і просвіти

Форми роботи

Зміст роботи

 

Прокладання нових маршрутів екостежин еколого – патріотичного змісту

Екоосвіта

Пошук цікавих природних об’єктів, що мають історичне, краєзнавче, народно – господарське, ресурсно – енергетичне значення.

Планування маршруту через цікаві об’єкти з урахуванням екобезпеки для відвідувачів.

Підготовка для шкільних  екостежин текстів екскурсій  за замовленням

Методисти позашкільних закладів запропонували послугу – підготовку текстів для видових об’єктів на зупинках екостежин. За замовленням були підготовлені тексти з практичними завданнями для закріплення теоретичного матеріалу.

Екологічна громадська приймальня

Працювали для школярів, педагогів та населення з питань:

- громадські екооб’єднання;

- колективи екопросвіти;

- еколого – натуралістичні акції;

- діяльність екостежин;

- організація масових заходів;

- умови утримання кімнатних рослин та тварин;

- перша домедична допомога при нещасних випадках.

Вивчення потреб у нових програмах та участь у їх створенні

В області діють програми: «Ековалеологія», «Джури», «Козачата», «Конярства», «Зелена аптека», «Бджільництво», «Еконародознавство», «Екобезпека», «Народні промисли», «Чарівні візерунки»

Організація екодесантів

Підготовка та проведення екодесантів на подвір’ях ветеранів та немічних, в дитсадках чи на вулицях по запрошенню.

Проведення екодесантів на заповідних територіях за запрошенням влади.

Екологічні світлиці

Створення екологічних світлиць при освітніх закладах з метою накопичення:

   - предметів екологічного призначення,

   - колекцій мінералів, хутра, сировини, плодів,

   - оберегів, культурних цінностей,

   - банків цікавих народних та сучасних екологічних винаходів,

   - відеотек, аматорських фільмів про масові екологічні заходи.

Створення та впровадження екологічних проектів

Юннати пропонують креативні проекти по збереженню та покращенню Довкілля:

- біологічне очищення малих річок;

- комплексне використання парків для відпочинку і дозвілля;

 - майданчиків експериментального вирощування екологічно цікавих рослин для оздоровлення людей,

  - приваблювання та охорона птахів, звірів;

- насадження зелених огорож радіопротекторної дії, що мають пиле-, шумозахисне, бактерицидне призначення.

Розробка масових екологічних заходів

Створення сценаріїв  ерудиціонів, естафет, розважальних екологічних змагань,  екологічних толок, екофестивалів за замовленнями дитячих садків та освітніх закладів.

Розроблені такі масові заходи: «Комахи – завойовники», «Зелені мандрівники», «Свято картоплі», «Українська толока», «Веселий гарбузник»

 

Робота дитячих громадських екологічних організацій

         Дитячі громадські осередки області об’єднані в обласну екологічну дружину «Земля», діяльність якої координує та здійснює методичне  забезпечення екологічний відділ ЗОЦЕНТУМ. До складу  дружини входять первинні осередки з освітніх закладів:  загони, клуби, дружини, коші,  групи екскурсоводів  по екостежинах  та лекторів при музеях, світлицях; аматорські колективи: агітбригади, екотеатри, фольк – чи етногурти.

         Кожне громадське об’єднання має свій річний план роботи, свій напрямок діяльності, постійний колектив активістів та керується обласним планом роботи, що отримує від обласного Центру.

План роботи обласної екодружини «Земля» на 2014 рік

Зміст роботи

Терміни

Примітка

Обласна акція «Облік степових ділянок»

10.2013-03.2014

Пошук об’єктів

Догляд зимуючих птахів

10.2013-03.2014

Підгодівля

Знищення гнізд шкідників на деревах і кущах

11.2013-03.2014

На своїх навчальних ділянках

Відзначення Міжнародних днів: Води, Лісу, Птахів, Довкілля, Здоров’я

13.03, 21.03, 01.04, 07.04,  22.04

Підготовка масових заходів

Пошуки, вивчення історії та догляд малих річок

протягом року

 

Екологічні суботники по догляду Довкілля

10.03 – 25.05

Вибір об’єктів

Озеленення

10.03 – 25.05

 

Моніторингові спостереження: парків, річок, степових ділянок і т. інше.

протягом року

 

Екологічні рейди, походи, екскурсії, експедиції по вивченню природних комплексів рідного краю

протягом року

 

Відкриття нових маршрутів екостежин, облаштування ігрових майданчиків

протягом року

В межах 2 годин руху

Участь в обласних етапах Всеукраїнських акцій, конкурсів

протягом року

Вибирати природні місцеві об’єкти

Створення та впровадження проектів охорони природного середовища

протягом року

Схвалені органами місцевої влади

Проведення зльотів місцевих осередків та міського (районного) зльоту юннатів. Підведення підсумків, затвердження планів на рік

жовтень

Звіти надсилати до обласного Центру

 

Напрямки  роботи дитячих громадських об’єднань області

Громадські об’єднання

Місто (район)

Напрямки діяльності

Міська екодружина «Меотида»

м. Мелітополь

- вивчення ступені дигресії місцевих парків;

- поповнення колекції «Зимового саду» в ЦЕНТУ

Міська екодружина «Світ»

м. Запоріжжя

- формування груп «Школи екобезпеки» для проведення тренінгів в школах;

- збір матеріалів про малі річки міста;

- підготовка екскурсоводів для шкільних екостежин

Міська екодружина «Галузка»

м. Токмак

- відродження українських звичаїв та обрядів;

- моніторингові спостереження р. Токмачки;

- збір експонатів для створення музею народознавства

Районна екодружина «Планета»

Куйбишевський район

- відродження вертепів;

- організація свят «Українського борщу», «Картоплі»;

- вивчення видового складу територіального лісгоспу

Районна дружина «Азов»

Приморський район

- вивчення морської орнітофауни в районі заказника «Коса Обіточна»;

- активізація роботи етнографічних гуртів;

- закладання  гаїв, алей, парків при освітніх закладах

Районна дружина «Таврида»

Василівський район

- відродження українських народних екологічних свят;

- діяльність громадського об’єднання м. Василівки «Захист заказника «Лиса Гора»;

- поширення діяльності  гуртків народних ремесл

Районна дружина «Первоцвіт»

Розівський район

- створення проектів енергозбереження та альтернативних видів енергії;

- походи по рідному краю;

- вивчення антропогенного впливу на природні комплекси

Козацька республіка «Юна Січ»

Новомиколаївський район

- вивчення екологічної спадщини Запорізьких козаків та системи гарту;

- охорона природних ресурсів;

- екскурсії на конезавод «Виведення цінних вітчизняних порід коней»

Районна екодружина «Степ»

Запорізький район

- створення музею та світлиць здорового способу життя;

- діяльність колективів екопросвіти з питань здорового способу життя;

- діяльність загонів юних лісників

Районна екодружина «Таврія»

Мелітопольський район

- висадження дубів на честь 200 річчя до дня народження Т.Г.Шевченка;

- пошуки та збереження малих річок;

- упорядкування садиб ветеранів та учасників АТО

Дружина «Ластівка»

Веселівський район, Веселівська ЗОШ № 2

 

- вивчення місцевої ентомофауни

 

Дружина «Калина»

Оріхівський район, Юрківська ЗОШ

- моніторинг стану місцевих заповідних об’єктів

Первинні осередки

м. Бердянськ

- моніторинг заповідних об’єктів коси Бердянської;

- мережа різних гуртків еконародознавства

Первинні осередки

м. Енергодар

- моніторинг екологічного стану місцевого парку Перемоги;

- вплив техногенних факторів на екологічний стан Довкілля

Клуб «Веселка»

Чернігівський район, Просторівська ЗОШ

- проведення екологічних суботників по збереженню та охороні плантажів і копанок

Клуб

«Білі ворони»

м. Дніпрорудне

- екологічні рейди по збереженню первоцвітів навесні та ялинок взимку;

- пропаганда екологічної етики

Клуб «Краб»

ЗОШ №1 м. Приморськ

- вивчення зсувних процесів берегів Азовського моря

 

Робота з рослинами радіопротекторної дії

Протягом семи років учнівська молодь області бере активну участь у Всеукраїнській акції «Рослини – рятівники від радіації». В 2014році –найактивнішими стали вихованці 4 позашкільних (ЗОЦЕНТУМ, Бердянська СЮН, Мелітопольський ЦЕНТУМ, Токмацький ЦДЮТ) та 5 загальноосвітніх навчальних закладів області (НВК №5 м.Енергодар, ЗОШ №13 м. Мелітополя, Веселівська ЗОШ № 1 Веселівського району, Тернуватський НВК Новомиколаївського району, Оріхівський НВК № 2 Оріхівського району) .

         Головні завдання, над якими працювали учасники акції по ознайомленню з природними радіопротекторами – це знайомство з їх морфо-біологічними особливостями, агротехнікою вирощування, корисними властивостями, правилами збору, збереження, застосування лікарської сировини. Проводилась пошукова робота по застосуванню рослин-радіопротекторів в лікувально-профілактичному харчуванні на радіаційно-забрудненій території.

Вихованці ЗОЦЕНТУМ продовжили працювати над реалізацією довгострокового проекту «Ліки під ногами» з інтродукції корисних дикорослих рослин  радіопротекторної дії, освоєння технологій їх вирощування, проведення пошукової та дослідницької роботи. Юннати щорічно звітують на засіданнях юних дослідників Центру та щорічній науково-практичній конференції про результати  своїх досліджень, практичну та пропагандистську роботу.

Вихованці позашкільних закладів працювали над поповненням асортименту рослин на навчально-дослідних ділянках і кількісного складу рослин для обміну (Токмацький ЦДЮТ, Мелітопольський ЦЕНТУМ) та передачі  лікарської сировини міському Товариству Червоного Хреста для багатодітних сімей, пенсіонерів (Бердянська СЮН), учасникам та ветеранам війни (ЗОЦЕНТУМ). Вихованці цих закладів не тільки доглядали за посівами, проводили спостереження за ростом і розвитком рослин-радіопротекторів а й проводили дослідницьку роботу по виявленню кращих  способів розмноження лікарських рослин (ОЦЕНТУМ); впливу способу посадки на урожай лікарської сировини (Токмацький ЦДЮТ, Мелітопольський ЦЕНТУМ), впливу керування ростом рослин на врожай (Бердянська СЮН).

Юннати-екскурсоводи позашкільних закладів області з метою пропаганди знань про рослини-радіопротектори проводили екскурсії на ділянках лікарських рослин, надавали різноманітну інформацію про цілющі рослини, організовували бесіди для школярів. Для кращого засвоєння інформації про рослини-радіопротектори вихованцями Бердянської СЮН створено гербарій 14 видів рослин-радіопротекторів, вихованцями ЗОЦЕНТУМ – колекція лікарської сировини.

         Цікава творча робота по вивченню і вирощуванню календули проведена учнем Мелітопольської ЗОШ № 6, який представив фотозвіт по кожному етапу вирощування рослин від передпосівної обробки грунту до збору урожаю лікарської сировини та передачі її учасникам Великої Вітчизняної війни. Під час пошукової роботи учнем знайдені рецепти не тільки народної медицини, а й застосування нагідок лікарських у кулінарії.

 

Практична природоохоронна робота до дня Міжнародного Дня Землі

        

Щороку з 10.03 по 01.10 в  області до дня Міжнародного Дня Землі проводиться екомарафон «Довкілля», під час якого проводяться:

         - екологічні суботники;

         - догляд природоохоронних територій;

         - облаштування зон відпочинку  та екостежин;

         - озеленення територій;

         - масові екологічні заходи;

         - походи, експедиції по вивченню природи рідного краю.

         Метою екомарафону є масове залучення учнівської молоді до покращення довкілля. Так, в 42 місцевих та шкільних парках під час суботників природолюби прибирали території, облаштовували доріжки, ремонтували лавочки, розвішували птахівниці, підкопували і підбілювали дерева; було доглянуто та облаштовано 28 зон відпочинку для людей, оновлено разом з працівниками комунальних служб 32 інформаційних бігборди.

         На 48 навчальних заповідних об’єктах проведена інвентаризація видового складу рослин, підсіяне насіння типових та рідкісних рослин, знищені сходи  бур’янів, проведено санітарний огляд. В Великобілозерському, Бердянському, Вільнянському районах, мм. Оріхові, Пологах, Бердянську створено 11 нових навчальних заповідників: «Мінералогічний город», «Корисні комахи», «Вільнянський водопад», «Давня груша», «Копанка», «Ягідний вернісаж», «Світла криниця» та інші.

         В Національному заповіднику «Острів Хортиця» проведені суботники гуртківцями Запорізького обласного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді: прибирали територію, підсівали насіння декількох видів ковили,  оновлені сигнальні знаки на «Тарасовій стежині» на честь 200-річчя до дня народження Т.Г. Шевченка.

         На території заказника «Лиса Гора» вихованці Василівської районної екодружини «Таврида» проводили рейди по збереженню первоцвітів.

         В Національному Парку «Великий Луг» в Приазовському та Приморському районах учнівська молодь допомагала лісникам знищувати гнізда шкідників, вивчали ентомологічне різноманіття, проводили районні фотовиставки «Природні багатства Великого Лугу».

         В гідрологічному заказнику «Молочний лиман» вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ вивчали видове різноманіття іхтіофауни, зміни солоності води, допомагали державним організаціям в розчистці промоїни між лиманом та Азовським морем.

         В усіх районах і містах області проводились рейди разом з працівниками державної екологічної служби по перевірці дотримання тиші відвідувачами природних комплексів під час гніздування птахів та насиджування пташенят, допомагали працівникам рибінспекції; разом з працівниками пожежної інспекції контролювали місцеві природні території  з питань дотримання правил пожежної безпеки.

         З метою очищення повітря та захисту жителів міст від пилу і газів юними екологами області виконані такі роботи:

         - посіяно біля 200 га клумб, квітників, газонів;

         - висаджено більше 120 тис. штук розсади квітів та лікарських трав, 4 тис. штук дерев та кущів;

         - закладено 2 шкільних парка, 7 алей, 3 шкільних сади;

         - вирощено та передано 6 тис. саджанців ветеранам праці, сім’ям учасників АТО та дитячим садкам;

        

         - зібрано біля 240 кг кормів для птахів;

         - зібрано і передано лісгоспам біля 360 кг плодів та насіння деревних порід;

         - виготовлено і розвішано біля 300 птахівниць та 400 годівничок.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

Відповідність змісту методичної роботи основним завданням позашкільної освіти

 

         Методична робота Обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у 2014 році була спрямована на виконання основних напрямків роботи педагогічного колективу, а саме:

- постійне оновлення змісту інформаційно-методичної та координаційної роботи з педагогічним загалом області; вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес педагогічних інновацій;

-         надання методичної та практичної допомоги педагогам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в організації заходів по розвитку пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи, організації та проведення масових заходів, обласних конкурсів, акцій, виставок, профільних таборів тощо; 

-         сприяння вдосконаленню професійно-педагогічної культури педагога через урізноманітнення форм організаційно-методичної та навчально-виховної роботи,  застосування інноваційних та інформаційних технологій у педагогічному процесі;

-         забезпечення інноваційної дослідницько-експериментальної роботи зі школярами;

    - впровадження інновацій у формуванні творчої особистості через  особистісно-орієнтоване навчання і виховання гуртківців;

    - забезпечення профорієнтаційної роботи через різні форми роботи з вихованцями;

    - впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій.

 

 

Роль ЗОЦЕНТУМ як обласного координаційно-методичного центру

 

Координаційно-методична робота Центру у 2014 році здійснювалась за напрямками:

- організаційно-методична діяльність;

- інформаційна діяльність

- аналітична діяльність та наукове забезпечення.

Інноваційною формою організаційно-методичної роботи в області – є методична система кураторства (кожен член методичної служби Центру курирує закріплені райони області). З метою вивчення форм і методів реалізації пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, проведення рейтингової оцінки екологічної роботи регіонів області, моніторингу стану екологічної освіти в загальноосвітніх та позашкільних закладах області, надання адресної методичної допомоги по всіх напрямках роботи методистами-кураторами в 2014 році здійснено 4 виїзди до загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, проводились семінари, круглі столи тощо. Для педагогів області працював постійно діючий консультаційний пункт з питань організації еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти та роботи з обдарованою молоддю.

Методичною службою Центру оновлено тематику семінарів, до програм яких включені питання психолого-педагогічного клімату в колективі, духовного та патріотичного виховання, організації нетрадиційних форм гурткової роботи, застосування інтерактивних технологій навчання, впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

З метою координації діяльності педагогічних колективів, підвищення рівня якості позашкільної освіти, впровадження нових методик, форм, засобів та технологій екологічного, трудового виховання школярів, навчання обдарованої молоді, підвищення майстерності педагогічних працівників в ЗОЦЕНТУМ продовжила роботу обласна координаційно-методична рада педагогів-позашкільників,  проводились семінари, семінари-практикуми, педагогічні тренінги тощо.  

        Найактуальніші з них:

-  19.02 - «Залучення учнівської молоді до моніторингових спостережень в рамках науково-освітніх програм та еколого-натуралістичних акцій» для вчителів біології , екології та керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю. На семінарі розглядались питання формування активної мотивації екологічної діяльності; інноваційні методи організації участі школярів у Всеукраїнських акціях, конкурсах, програмах; практичне застосування результатів експедицій, екскурсій по екологічній стежині, польових практик, моніторингових спостережень; формування інтересу до природоохоронної діяльності через масову екологічну діяльність. За круглим столом учасники семінару виступили зі своїми проектами та пропозиціями по подальшій роботі в цьому напрямку.

- 19.03 -  «Організація дослідницької діяльності школярів – важливий фактор діяльності загальноосвітніх та позашкільних закладів» для методистів відділів (управлінь) освіти та директорів і методистів позашкільних закладів.      На семінарі обговорювались питання основ науково-методичної організації дослідницької діяльності. Представниками закладів освіти області проведена презентація освітньо-наукових форм організації дослідницької діяльності школярів:    польові практикуми на заповідних об’єктах (Бердянська СЮН);

організація досліджень в умовах екологічного табору (Мелітопольський ЕНЦ); роль «зеленого туризму» у вирішенні екологічних проблем регіону (Василівська РСЮТУР). За круглим столом учасники обмінялись кращим досвідом організації дослідницької діяльності школярів по вивченню та збереженню ландшафтного розмаїття під час походів та польових практик;

- 30.04 - «Пріоритетні напрямки еколого-натуралістичної освіти і виховання учнівської молоді області» для вчителів біології, екології Запорізької області;

 - 21.05 - «Формування національної самосвідомості засобами природничо-екологічного виховання» для вчителів біології, керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю;

- 22.10 - «Партнерство загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – основа комплексного навчання і виховання нового покоління» для керівників районних методичних об’єднань, керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю.

Для пропаганди кращого педагогічного досвіду виховання молоді в дусі відповідального ставлення до природи, активізації еколого-натуралістичної позашкільної та позакласної науково-дослідницької роботи учнів для керівників учнівських делегацій обласної науково-практичної конференції старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем» 26 листопада 2014 року проведено круглий стіл «Формування екологічного мислення підростаючого покоління».

          З метою координаційно-методичної роботи методична служба Центру підвищила співпрацю з Центром позашкільної освіти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти через розробку тематик лекцій, виступів перед слухачами курсів підвищення кваліфікації, проведення спільних теоретичних семінарів, семінарів-практикумів.

 

Дані про кількість ЕНЦ (СЮН) районних та міських в області

 

На даний час в області працюють:

- Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Бердянська міська станція юних натуралістів;

- Мелітопольський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Запорізький міський дитячий ботанічний сад;

- Комплексний позашкільний заклад з відділом еколого-натуралістичної творчості – ЦДЮТ м. Токмак.

Дані про кількість ЕНЦ (СЮН) районних та міських в області на громадських засадах

 

Заклади еколого-натуралістичного напрямку, які працюють на громадських засадах в області відсутні.

 

 

Проведення виїздів, семінарів, консультацій, конференцій, курсів тощо. Подання методичної та практичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та іншим освітнім закладам

 

З метою вивчення кращого педагогічного досвіду з еколого-натуралістичного напрямку діяльності, залучення школярів до дослідництва, активізації природоохоронної діяльності загальноосвітніх закладів та надання адресної методичної допомоги методичною службою ЗОЦЕНТУМ  здійснено 4 виїзди, під час яких проведені творчі зустрічі з педагогами:

- семінар-нарада «Підвищення ефективності позашкільної екологічної освіти» для педагогів Бердянської СЮН;

- «круглі столи»  керівників учнівських делегацій І туру (контрольної роботи) обласного конкурсу МАН в мм. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар: «Сприяння участі обдарованих учнів у Всеукраїнських конкурсах, акціях, фестивалях, польових практиках» для педагогів м. Бердянська, Бердянського, Куйбишевського, Приморського, Чернігівського районі; «Організація дослідницької діяльності школярів з аграрництва в системі позакласної та позашкільної роботи»  для педагогів м. Мелітополя, Веселівського, Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів;  «Розвиток творчої активності вихованців навчальних закладів в процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності» для педагогів м. Енергодара, Кам’янсько-Дніпровського району ;

Під час виїздів в райони області методистами-кураторами проводиться моніторинг еколого-натуралістичної діяльності, вивчається та поширюється кращий педагогічний досвід роботи, поповнюється портфоліо районів .

 

Протягом року з метою екологічної обізнаності школярів міста і області було організовано понад 130 екскурсій в куточок живої природи, музей хліба, кабінети Центру, по екологічній стежці, НДЗД; показано майже 220 екологічних фільмів ековідеотеки «Джерело», організовано 8 виховних заходів по бережливому ставленню до хліба, до природи. За рік методичною службою надано понад 250 консультацій по всіх напрямках еколого-натуралістичної діяльності закладів, 130 – по роботі з обдарованою молоддю.

          Влітку педагогами ЗОЦЕНТУМ охоплено гуртковою роботою 212 учнів літніх шкільних таборів ЗОШ № 52, 60 м. Запоріжжя.

 

  В 2014 році групою досвідчених працівників Бердянської СЮН проведено 2 «круглі столи» для педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів м. Бердянська з питань сумісної роботи з еколого-натуралістичного виховання дітей на період 2014-2016 рр. та екологічних проблем міста, в яких прийняли участь фахівці-екологи, науковці; обговорювались шляхи залучення учнів до практичної діяльності з покращення екологічного стану мікрорайонів шкіл. Для вихователей дошкільного закладу міста проведено тренінг «Екологія і ми». Педагогам міста надавалась методико-консультативна допомога по участі у еколого-натуралістичних заходах різного рівня: учасникам міського зльоту юних друзів природи «Турбуємося про майбутнє довкілля разом», бібліотекарям – по проведенню «Фітодня» для школярів міста в бібліотеці № 9.

Для 65 студентів БДПУ та 25 старшокласників місцевої гімназії проводились майстер-класи з теми «Здоров’язбережувальні технології»: зернотерапія, деревотерапія, біоенергетичні властивості природи, релаксаційні вправи на стежині «Лікеп».

 

Методистами Мелітопольського ЦЕНТУМ протягом декількох років проводився моніторинг участі навчальних закладів міста в еколого-натуралістичних заходах, проводилась робота по координації та диференційній участі загальноосвітніх навчально-виховних закладів міста у Всеукраїнських, обласних та міських акціях, конкурсах, науково-освітніх проектах,  проводились семінари-тренінги для керівників екологічних загонів шкіл міста, учасників міських заходів еколого-натуралістичного спрямування, проводились тренінги-практикуми для дітей-учасників міських еколого-натуралістичних заходів.

 

Методичний супровід участі у всеукраїнських конкурсах

 

         Методична служба ЗОЦЕНТУМ здійснювала активний методичний супровід участі школярів та гуртківців у різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, оглядах, акціях тощо. З цією метою розроблялись Положення про проведення заходів, методичні рекомендації, інформаційно-методичні листи, інформаційно-аналітичні довідки, постійно надавалась консультаційна допомога. Проведення рейтингової оцінки екологічної роботи регіонів області та аналіз участі школярів закладів освіти у різноманітних заходах дають змогу учасникам визначити рівень роботи свого колективу, виправляти недоліки, використовуючи зауваження і рекомендації. Належний методичний супровід сприяв перемозі юних запорізьких дослідників-екологів не тільки в обласних етапах  різноманітних всеукраїнських конкурсів, а й в очних і заочних всеукраїнських конкурсах.    

 

 

Видавнича робота: підготовка посібників, вісників, збірників, тощо        (у тому числі на електронних носіях або вебсайтах)

 

У 2014 році педагогами Запорізького обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді підготовлені і надруковані наступні матеріали:

- пропозиції щодо нової редакції «Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів» (зав. відділом Жабицька А.Г.);

- стаття «Шляхи формування творчого та інноваційного педагогічного середовища в позашкільному закладі» в збірнику за підсумками конференції «Педагогічний пошук-2014» (заст. директора Інденко Т.В.);

- стаття «Процвітай, земле моя» в збірнику за підсумками Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладів» (Жабицька А.Г.);

- стаття «Індивідуальна методична система роботи молодого педагога» в збірнику методичних матеріалів Всеукраїнського форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів (зав. відділом Мішкіна Р.Б.);

- методична розробка заняття «Вплив факторів природного середовища на формування екологічних груп рослин» в збірнику методичних матеріалів Всеукраїнського форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів (зав. відділом Мішкіна Р.Б., кер. гурт. Авраменко Н.В.);

- заняття-тренінг «Город на підвіконні» в збірнику методичних матеріалів Всеукраїнського форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів  (зав.відділом Ткаченко Т.В., кер. гурт. Авраменко Н.В.).

З метою покращення навчально-виховної роботи закладу та надання педагогам-позашкільникам, керівникам творчих учнівських об’єднань методичної допомоги по участі у Всеукраїнських заходах, методикам проведення досліджень і практичної роботи методистами ЗОЦЕНТУМ в 2014 році  підготовлені матеріали (методичні рекомендації, буклети тощо):

- «Формування та розвиток морального здоров’я особистості засобами толерантності»;

- «Формування та розвиток психічного здоров’я вихованців».

- «Біологічні методи регулювання чисельності шкідників плодових дерев»;

- «Екологічні декади в освітніх закладах»;

- «Досліди з птахами в куточку живої природи»;

- «Засоби боротьби із хворобами та шкідниками кімнатних рослин»;

- «Весняна обрізка дерев»;

- мультимедійна презентація «Формування екологічної компетенції вихованців в умовах позашкільного закладу»;

- «Розмноження хвойних рослин»;

- «Організація дослідницької роботи з квітникарства на НДЗД»

- «Правила пікіровки однорічних квітково-декоративних рослин відкритого грунту»;

- «Технології вирощування хвилястих папужок в домашніх умовах»;

- «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес»;

-«Моніторингові спостереження степових біоценозів»;                                               - «Ключ до здорового і довгого життя хвилястого папужки»;

- «Методика навчання сільськогосподарській праці молодших школярів в гуртках біологічного спрямування»;

- «Інтеграція в програми гуртків народних екологічних ігор та природоохоронних традицій»;

 

Педагогами Мелітопольського ЦЕНТУМ підготовлено та видано:

- стаття «Філософські аспекти формування екологічної культури особистості» в збірці наукових праць за підсумками конференції «Екологія – філософія існування людства» - Тараненко І.А., методист ЦЕНТУМ.

- стаття «Екологізація культурно-освітнього простору учнівської молоді в позашкільному закладі» в збірці наукових праць за підсумками конференції МДПУ «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи:соціально-педагогічні аспекти» - Тараненко І.А., методист ЦЕНТУМ, Алєксєєнко Н.П., заввідділом ЦЕНТУМ.

Педагогами Мелітопольського ЦЕНТУМ  підготовлені теоретичні матеріали:

- «Пошук шляхів мотивації педагогічних працівників»;

- «Підвищення рівня самоосвітньої діяльності педагогів та вихованців»;

- «Впровадження інноваційних технологій з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу».

Педагогічним колективом Бердянської СЮН підготовлені методичні розробки:

- методична розробка «Створення ігор»;

- навчальна програма гуртка «Юні рослинники».

Розроблення і впровадження сучасного програмно-методичного забезпечення

 

         Обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в жовтні 2014 року з метою розроблення і впровадження сучасного програмно-методичного забезпечення, підвищення професійної майстерності педагогів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, розвитку їхнього творчого потенціалу, вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи з дітьми та учнівською молоддю, задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.    В конкурсі взяло участь 15 педагогів, які представили на конкурс методичні рекомендації  та  навчально-методичні  посібники  з  організації  науково - дослідницької та еколого - природоохоронної діяльності в навчальних закладах різного типу та для учнів різних вікових категорій, навчальні програми гуртків, дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт, проекти. Кращі з них:

- навчально-наочний посібник еколого-натуралістичного та декоративно-ужиткового напрямків «Методика виконання робіт з біокераміки» (Новомиколаївський ЦДЮТ Новомиколаївського району);

- методична розробка «Внутрішнє та зовнішнє озеленення навчальних закладів» (Енергодарський Центр туризму, краєзнавства та спорту);

- поради юним аграріям: отримання і зберігання насіння овочевих культур «Якісне насіння – залог високого урожаю» (Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості);

- навчальна програма «Юні рослинники» (Бердянська Станція юних натуралістів);

- навчальна програма «Юні ековалеологи» (Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості);

- методичний посібник «Організація і проведення дослідів на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напрямку» (Енергодарський Центр туризму, краєзнавства та спорту).

Протягом року у Мелітопольському ЦЕНТУМ працювала творча група «Авторська програма» результатом якої є укладання 11 адаптованих програм гуртків та підготовлена до видання збірка програм.

 

Заходи, спрямовані на підвищення методичної

майстерності працівників ЕНЦ (СЮН)

 

Педагоги ЗОЦЕНТУМ  в 2014 році підвищували фахову майстерність під час різноманітних Всеукраїнських заходів: Академії наукових та педагогічних керівників МАН під час ІІІ етапу конкурсу МАН, майстер-класів провідних садівників та Симиренківських читань на тему «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських об’єднаннях» під час Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна-сад», навчальних тренінгів під час Всеукраїнського форуму студентської та учнівської молоді «Дотик природи», Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладів»,  у інтернет-тренінгу програми Globe та інших, організованих НЕНЦ.

Адміністрація закладу взяла участь у Всеукраїнському педагогічному практикумі керівників обласних ЕНЦУМ і СЮН «Світ творчості» (вересень, м. Львів), у Всеукраїнській серпневій конференції для заступників директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю «Педагогічний пошук - 2014» (серпень, м. Київ).

З метою компетентного зростання педагога позашкільного закладу, розробки шляхів підтримки розвитку особистості дитини педагоги закладу не перший рік є активними учасниками обласної творчої групи педагогічних працівників позашкільних закладів освіти при ЗОІППО, яка працювала за темою «Системно-цільове управління позашкільним педагогічним процесом».

У звітному році педколектив продовжував роботу над основною науково-методичною проблемою: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності педагогів та вихованців». Основні завдання, які  вирішувались колективом для реалізації основної науково-методичної проблеми:

         - здійснення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- впровадження новітніх освітніх технологій навчання і виховання;

- виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду. Створення інформаційних банків;

- формування творчої та профорієнтаційної діяльності особистості;

- підвищення професійного самовдосконалення та самоосвіти педпрацівників;

- підвищення психологічної культури сучасного педпрацівника;

- підвищення творчої активності педагогів та учнів;

- формування умінь аналізу та самоаналізу діяльності;

- організація змістовного дозвілля.

Методичні працівники Центру в творчому пошуку нових форм та засобів у виявленні та розвитку дитячих інтересів, талантів та обдарувань через педагогічну творчість, постійне вдосконалення організаційно-методичної та наукової діяльності з педагогами, підвищення професійної компетентності педагогів.

З метою підвищення фахового рівня педагогів в Центрі працювала  методична рада, методичне об’єднання керівників гуртків, творча лабораторія педагогів «Естафета творчості», школа молодого педагога, постійно діючий фаховий семінар «Від творчого педагога до творчої особистості». Методичною та психологічною службою застосовувались різноманітні як традиційні так нетрадиційні форми роботи: «круглі столи», семінари-практикуми, психолого-педагогічні та наукові читання, декади педагогічної майстерності, методичні діалоги, тренінги, дискусії, інструктивно-методичні наради, «майстер-класи», тижні інновацій «Методична скринька», методичний фестиваль «Педагогічна творчість»  з творчими звітами педагогів та виставкою досягнень гуртківців, щорічний конкурс серед керівників гуртків на  кращу розробку розширеного плану-конспекту гурткового заняття. Кожен педагог працював над індивідуальною проблемною темою, проводив відкриті заняття. Проводилась психологічна  просвіта педагогів за темами: «Психологічні особливості поведінки людини в надзвичайних ситуаціях», «Позитивні та негативні аспекти стресу. Боротися чи використовувати?», «Виховання етнічної толерантності в позашкільній роботі», «Психологічні аспекти етнопедагогіки» та інші.

Під час проведення методичних об’єднань керівників гуртків розглядались питання удосконалення навчально-виховного процесу в гуртках, проводились тренінги по застосуванню методик та інноваційних технологій навчання та активізації пізнавальної діяльності вихованців, інтеграції навчально-виховної та оздоровчої діяльності ПНЗ, формування практичних умінь і навичок, самовиховання гуртківців, форми роботи з батьками тощо.

На засіданнях творчої лабораторії педагогів «Естафета творчості» керівники гуртків ділились досвідом всебічного розвитку особистості в гуртках, застосування ефективних форм і методів екологічного виховання школярів, формування навичок здорового способу життя, пізнавальної активності, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької еколого-натуралістичної діяльності, виховання естетичного смаку, патріотизму, національної самосвідомості. Розглядались особливості навчання дітей з обмеженими можливостями основам пізнавально-творчої діяльності з природничих дисциплін.

         Продовжувалась робота школи молодого педагога. Значна увага приділялась наставництву досвідчених колег над педагогічними працівниками, що мають малий досвід роботи. Застосовувались як колективні, так індивідуальні форми роботи, проводились консультації, співбесіди з питань планування навчально-виховної роботи в гуртку, роботи над науково-методичною темою по самоосвіті,  розробки розширених планів-конспектів занять, сценаріїв масових заходів, дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій та інших педагогічних засобів навчання; вибору форм та методів навчання і виховання,  залучення юннатів до експериментально-дослідницької роботи, проведення самоаналізу занять тощо.

У 2014 році троє педагогів Центру стали активними учасниками Першого Всеукраїнського форуму молодих педагогів позашкільних навчальних закладів.

Важливу роль у вдосконаленні професійної майстерності керівників гуртків ОЦЕНТУМ відіграє обмін досвідом роботи під час проведення відкритих нетрадиційних занять. У 2014 році проведено: ігрове заняття для дошкільників «Що моя сім’я вирощує на земельній ділянці»; заняття-інсценування «Життя тварин узимку»; заняття-тренінг «Життя – блакитній планеті» (проблема побутових відходів)»; брейн-ринг «Земля – планета на якій я живу»; практичне заняття «Екологічна експертиза учбового корпусу, НДЗД»;  заочна подорож «Люби та знай свій рідний край»; заняття-вистава для дошкільників  «Уроки мудрої сови: «Чистоту – природі», підсумкове показове заняття для батьків гуртка «Природа крізь призму англійської мови»; заняття-реквієм «Сьогодні славить вся країна своїх синів»; заняття-тренінг «Город на підвіконні»; заняття-конкурс проектів «Українська світлиця», практичні заняття та «майстер-класи» з використання природних матеріалів в рослинній пластиці тощо.

Педагоги Центру у 2014 році були залучені до участі у Всеукраїнському конкурсі методичних розробок. Двоє з них стали переможцями обласного етапу конкурсу.

 

Протягом трьох років колектив Мелітопольського ЦЕНТУМ продовжував працювати над вивченням проблемної теми «Задоволення освітніх потреб та формування екологічної компетентності особистості». Методисти, керівники гуртків Центру постійно підвищували свій рівень через участь в міських, обласних наукових конференціях, семінарах, ділилися досвідом на сторінках науково-популярних видань.

 

           Педагогічний колектив Бердянської станції юних натуралістів у 2014 році продовжував працювати над науково-методичною темою «Акмеологічні технології і їх роль в підвищенні якості знань вихованців гуртків в позашкільній роботі». Основні завдання, які  вирішувались колективом:

- вдосконалення форм і методів гурткової роботи з реалізації державних програм еколого-натуралістичного і аграрного спрямування;

- впровадження в роботу гуртків акмеологічних технологій;

- вдосконалення якості знань вихованців гуртків, поєднання розумової діяльності з практикою на НДЗ СЮН.

         З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, в закладі проводились засідання методичного об’єднання, під час яких педагоги захищали проекти і моделі, обмінювались досвідом по застосуванню новітніх форм і методів роботи, проводились творчі звіти педагогів. Працювала творча група досвідчених педагогів, головним завданням якої було сприяння покращенню активності участі гуртків у всіх напрямках роботи закладу: в навчально-виховному процесі, дослідництві, масових заходах,  проводились виставки педагогічних надбань. З метою підвищення фахової майстерності починаючих педпрацівників проводились заняття за проектом «Сходинки до майстерності».

 

Робота із засобами масової інформації,

виступи по телебаченню, радіо, в пресі

 

         Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді популяризує та висвітлює свою діяльність через засоби масової інформації: міські телевізійні компанії «Алекс», «Запоріжжя», газети, обласне радіо (табл. 6, п.5).

        У 2014 році Бердянською СЮН в ЗМІ  (ТВ-Бердянськ, ТРК-ЮГ – 6 матеріалів; газета «Південна зоря» - 2 статті) висвітлювалась такі міські заходи:

- міське свято зустрічі птахів «Збережемо птахів – збережемо природу» разом з представниками «Служби захисту тварин»;

- загальностанційне свято до міжнародного дня навколишнього середовища «Хай пісня дзвінкіше виграє на вустах, хай смутку ніколи не буде в очах»;

- День дитини;

- Квест «Пташиний світ» у літньому таборі - зустріч з фахівцями-науковцями Приазовського національного природнього парку.

- відкриття Фітобару у міській бібліотеці.

 

Методисти Мелітопольського ЦЕНТУМ постійно надають інформацію про роботу Центру з питань екологічного виховання та просвітницької роботи серед мешканців міста в програмах телебачення ТВМ, МТВ, МВ; газеті  «Наш город») та на інтернет порталах.

Репортажі на телебаченні з питань екологічного виховання та просвітницької роботи серед мешканців міста: репортаж та стаття про міський конкурс «Вартові довкілля» 1,2,3 етапи та підсумки (21.02., 21.03., 16.04., 15.05. - МТВ, ТВМ, «МВ», „Наш город”);  передача «Мандри пізнайки» про тварин КЖП ЦЕНТУМ (25.02., 17.03. - МТВ); репортаж про проведення міської акції «Птахів зустрічаємо», розміщення шпаківень разом з представниками «Партії зелених» (27.03. – ТВМ); репортаж та стаття про проведення урочистої святкової науково-пізнавальної програми «День зустрічі птахів» (01.04. - МТВ, ТВМ); репортаж про проведення міського еколого-краєзнавчого зльоту команд шкіл (24.04. - МТВ, ТВМ); передача «Мандри пізнайки» про рослини екостежини ЦЕНТУМ (22.05. – МТВ); репортаж про роботу профільного табору «Юннат» (17.06. – МТВ); репортаж та стаття про «Майстер-класи» та виставку тварин КЖП під час святкування Дня міста (28.09. – ТВМ, МТВ, «МВ»); репортаж про проведення міського зльоту команд шкіл «Біолог-практик» (18.10. –ТВМ, «МВ»); репортаж про організацію та проведення Міжрегіональної виставки голубів, декоративних та сільськогосподарських птахів (18.10. – МТВ, ТВМ); репортаж про  новорічні свята в ЦЕНТУМ для юннатів (25.12. – ТВМ, МТВ).

 

Підготовка нової генерації кадрів позашкільних навчальних закладів через проведення факультативів, практикумів, семінарів для студентів

 

Педагоги Бердянської СЮН для студентів БДПУ проводили майстер-класи з теми «Здоров’язберігаючі освітні технології», екскурсії по стежині «ЛікЕП».

         Методисти Мелітопольського ЦЕНТУМ постійно надають методичну допомогу в написанні курсових та дипломних робіт випускникам ЦЕНТУМ, студентам МДПУ та ТДАТУ за фахом: екологія, основи лісогосподарства, географія. Під час роботи гуртків 2 студенти МДПУ пройшли педагогічну практику та 7 студентів - літню практику під час роботи профільних таборів «Юннат», «Простір».

 

Вивчення, узагальнення й поширення перспективного

педагогічного та методичного досвіду, створення інформаційних банків

 

Методисти Запорізького обласного ЦЕНТУМ протягом  року постійно вивчають перспективний досвід роботи педагогів під час проведення обласних семінарів, виїздів в райони та заклади освіти, масових учнівських заходів, під час роботи з інформаційними матеріалами, надісланими з районів та  матеріалами конкурсу науково-методичних розробок. Кращий педагогічний досвід роботи аналізується, узагальнюється в аналітичних довідках, рейтингових експрес-оцінках еколого-натуралістичної роботи в районах і містах Запорізької області та поширюється  під час обласних масових заходів: семінарів, «круглих столів».

На виконання «Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти» Центр співпрацює з науково-методичним центром позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» з метою підвищення статусу позашкільної освіти, вивчення та висвітлення кращого перспективного педагогічного досвіду керівників гуртків у щорічному збірнику «Здобутки освітян Запорізького регіону».

В ЗОЦЕНТУМ постійно поповнюються інформаційні банки даних про кращі  учнівські екологічні об’єднання, наукові товариства учнів, кращі навчально-дослідні земельні ділянки, накопичуються методичні матеріали з досвіду роботи педагогів області; створена та щорічно корегується карта осередків еколого-натуралістичної діяльності в області.

Це сприяє ефективному використанню зібраних матеріалів у практичній роботі, допомагає педагогам орієнтуватись в методичних надбаннях.

Методисти Мелітопольського ЦЕНТУМ  продовжили роботу по створенню банку даних про проведену практичну природоохоронну роботу та наявність гуртків та об’єднань еколого-натуралістичного напрямку в загальноосвітніх навчально-виховних закладах міста. Продовжили моніторинг екологічного стану об’єктів природно-заповідного фонду регіону.

 

 

 

 

Форми співпраці ОблЕНЦ  із загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними закладами, науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями

 

 

Педагоги ЗОЦЕНТУМ  мають тісні зв’язки з Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Бердянським державним педагогічним університетом, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області, Обласною дослідною станцією, Запорізькою обласною насіннєвою лабораторією,  Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

З метою координації еколого-натуралістичної роботи закладів освіти області ЗОЦЕНТУМ підтримує тісний зв’язок з Запорізьким обласним Центром позашкільної освіти  інституту післядипломної педагогічної освіти –  бере участь в роботі творчої групи педагогів-позашкільників, міжнародних та міжрегіональних заходах, у проведенні практикумів на курсах підвищення кваліфікації педагогів, сумісних семінарів:

- у січні - міжрегіональна робоча зустріч делегації освітян АР Крим по обміну досвідом роботи з обдарованою молоддю. Під час зустрічі розглядались питання використання єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області для організації роботи з обдарованими учнями, обмін досвідом роботи обласних позашкільних навчальних закладів з обдарованою молоддю, під час якого ЗОЦЕНТУМ було розкрито питання комплексного підходу по формуванню екологічної свідомості та залучення до науково-дослідницької роботи обдарованої молоді засобами позашкільної освіти. Учасники зустрічі відвідали позашкільні заклади: МАН учнівської молоді Мелітопольської міської ради, МАН учнівської молоді Енергодарської міської ради, КПНЗ «МАН учнівської молоді» Василівської міської ради.

- у лютому - вебінар на тему «Впровадження медіа- і інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес ПНЗ». Розглянуті питання основних напрямків інноваційної діяльності науково-методичного супроводу позашкільної освіти в 2014р., медіа-освіти як засобу формування пізнавальних інтересів у дітей і підлітків, впровадження дистанційних форм навчання в процес підвищення кваліфікації педагогів-позашкільників і в практику роботи з обдарованими учнями, розбудови єдиного інформаційного освітнього простору для працівників позашкільних установ.

- у березні - вебінар на тему «Ознайомлення з проектом «Школа сучасних знань». Розглянуті питання створення єдиного освітнього та інформаційного простору для молоді, мережевого спілкування і навчання, надання якісних допрофесійних і професійних знань.

 - у вересні - нарада-семінар в on-line режимі «Основні орієнтири роботи ПНЗ в новому 2014-2015 навчальному році. Електронний освітній контент як засіб інформаційно-методичного забезпечення для підвищення кваліфікації педагога-позашкільника в міжкурсовий період» та інші.

Педагоги Центру беруть активну участь у засіданнях обласної творчої групи педагогічних працівників позашкільних закладів освіти, яка у 2014 році працювала за темою «Системно-цільове управління позашкільним педагогічним процесом». Розглядались питання інформаційного забезпечення і корекції педагогічного процесу в гуртку, педагогічного аналізу та результативності роботи педагога.

Запорізьким обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді сумісно з викладачами Запорізького національного університету проводяться спільні семінари та тренінги по роботі з обдарованою молоддю, участі в обласному етапі конкурсу-захисту учнівських наукових робіт (семінари-тренінги «Сучасні стандарти презентації науково-дослідницьких робіт», «Перспективні напрямки та методики наукових досліджень учнів»),  педагогічні та наукові читання, надання консультативної допомоги учням та їх керівникам по проведенню наукових досліджень. Викладачі ЗНУ залучені до гурткової роботи (на базі ЗНУ працюють гуртки «Основи біології», «Генетики» - 2 гуртки,  «Основи фізіології рослин»), організації спільної експериментальної діяльності студентів і юннатів на селекційно-генетичній ділянці ЗОЦЕНТУМ, підготовці наукових робіт учнів, підготовці конкурсних робіт по створенню флораріумів з метою підвищення зацікавленості школярів до позашкільної освіти.

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді співпрацює з кафедрою фізичної реабілітації Запорізького національного технічного університету по сортовипробуванню рослин роду Амарант та охороні природних ресурсів навчально-дослідної земельної ділянки Центру з метою їх інтенсивного використання для оздоровлення. З метою виховання молоді в дусі відповідального ставлення до здорового способу життя для педагогів міста в березні проведено науковий семінар «Глобальне здоров'я. Фактори адаптації». Під час семінару були розглянуті питання  теоретичного обґрунтування природних факторів покращення здоров'я та формування навичок здорового харчування у дорослих та дітей,  проведено практичну роботу: «Використання в харчуванні рослин родів Сорго, Амарант, Шавлія».

 

За рік відмічена активна співпраця Мелітопольського ЦЕНТУМ з науковими установами та закладами міста: МДПУ, АЧОС, ТДАТУ, науковим відділом Національного парку «Приазовський»), державними установами – Відділом розвитку промисловості та екології  Міськвиконкому, Міжрайонною екологічною безпекою міста.

 

Педколектив Бердянської станції юннатів у 2014 році традиційно співпрацював з школами міста і району (міські масові заходи, екскурсійно-просвітницька робота, консультаційно-методична). На базі ДНЗ № 40 працює гурток СЮН «Цікава екологія», який відвідують 106 дітей. Педагоги Станції підтримують зв’язки з Бердянським Державним педагогічним університетом, НІІМО, Приазовським національним природним парком, Бердянською молодіжною громадською  організацією «Служба захисту тварин», державним підприємством «Бердянськлісгосп», міською організацією Українського товариства охорони птахів.

Головні напрямки зв’язків:

- Рецензування дослідницьких робіт юннатів.

- Проведення масових заходів з участю фахівців-екологів:

- Допомога СЮН науковими та інформаційними матеріалами по Північному Приазов’ю.

- Консультативна допомога спеціалістів «Бердянськлісгоспу» з питань захворювань рослин дендрологічного арборетуму Станції.

Юннати постійно збирають та передають насіння, плоди каштану, горобини звичайної, ялівця козацького, туї східної Луначарському держлісгоспу.

Еколого-натуралістичний відділ Токмацького ЦДЮТ охоплює гуртками юннатів 5 з 7-ми загальноосвітніх шкіл міста та дошкільного закладу «Вербиченька». Через участь у масових еколого-натуралістичних заходах гуртки співпрацюють з науковими установами та громадськими організаціями:

- Інститутом зоології ім. Шмальгаузена НАН України,

- Інститутом ботаніки НАН України,

- товариством охорони птахів України,

- Національним еколого-культурним Центром.

Місцеві господарства і установи, з якими співпрацюють юннати – Токмацьке лісництво, контрольно-насіннєва лабораторія,фермери, любителі рослин і тварин.

РОБОТА ТВОРЧИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ З  ФЛОРИСТИКИ, КВІТНИКАРСТВА ТА ФІТОДИЗАЙНУ

 

Кількість та профільність творчих учнівських об’єднань.

1.Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

- «Юні флористи» - 6 гуртків

- «Фітодизайн» - 4 гуртки

- «Юні квітникарі – аранжувальники» - 1 гурток

 

2.Бердянська міська станція юних натуралістів:

- «Юні квітникарі» - 1 гурток

- «Флористика та дизайн інтер’єру» - 1 гурток

- «Квітникарі – аранжувальники» - 2 гуртки

 

3.Мелітопольський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

 - «Квітникарі-аранжувальники» - 2 гуртки

- «Квітникарі» - 1 гурток

 

4.Еколого – натуралістичний відділ при Токмацькому Центрі дитячої та юнацької творчості:

- «Юні рослинники» - 1 гурток .

 

Приклади роботи кращих творчих учнівських об’єднань

Гурток «Юні флористи» (Запорізький ОЦЕНТУМ)

         Гурток працював  за програмою, адаптованою до програми МОНУ.  Програмою гуртка передбачено знайомство школярів з флористикою. На початку занять,  під час походів в природу, вихованці  вчилися заготовляти природну сировину, правильно її обробляти та зберігати. Програмою занять, окрім опанування основ аранжувального мистецтва,  було заплановано вивчення асортименту квітково – декоративних рослин відкритого грунту та оранжерейних рослин, які можуть бути використані для флористичних композицій, знайомство з українськими орнаментами та вишивкою.   Для поглиблення знань з ботаніки учні займалися вивченням біологічних особливостей кімнатних рослин, їх розмноженням та доглядом за ними, вели щоденники спостережень. Розвиток творчих здібностей та креативного мислення відбувалися під час практичних занять (виготовлення аплікацій, панно, штучних квітів, об’ємних композицій з сухоцвітів тощо),  де враховувався  індивідуальний естетичний  підхід до виконання завдань. Важливою складовою навчального процесу були  наявність чисельних тематичних  екскурсій в природу, збір природного матеріалу (гілля, коріння, пух, хвоя, шишки, листя,мушлі тощо)  та його обробка: гербаризація, засушування листя та квітів за різними технологіями. Проводилась цілеспрямована профорієнтаційна та природоохоронна діяльність.

 

Гурток «Квітникарі – аранжувальники» (Мелітопольський ЦЕНТУМ).

         Гурток працював за програмою, адаптованою до програми МОНУ. На заняттях гуртка поглиблювалися знання вихованців з ботаніки, біології, квітникарства, виховувалось усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи, естетичний та художній смак. Школярі знайомились  з народною символікою, особливостями народних свят, обрядів, орнаментами вишиванок різних регіонів України. Велика увага приділялася основним правилам складання квіткових композицій, асортименту аранжувального матеріалу. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за рослинами на навчально – дослідній ділянці сприяла вдосконаленню трудових навичок, формуванню екологічної свідомості. Вихованці гуртка брали активну участь в різних святах, присвячених квітам, флористичних виставках в навчальних закладах міста.

        

Інноваційні форми роботи:

- нестандартні гурткові заняття з використанням тематичних  рольових ігор, квіткових вікторин, майстер – класів;

- театралізовані заняття – екскурсії, заняття – подорожі;

- виставки – змагання між гуртками  на кращу флористичну поробку з природного матеріалу до різних свят;

- створення індивідуальних та колективних проектів внутрішнього та зовнішнього квіткового озеленення в профільних гуртках;

- створення календарю догляду за квітковими рослинами Центру на навчальний рік (по гуртках);

- робота творчої лабораторії з фітодизайну в рамках тижня біології на базі обласного Центру еколого-натуралістичної творчості;

- використання у флористичних роботах української символіки і народних орнаментів.   

 

Методичне забезпечення профільного напряму:

- підбір тематики  короткострокових дослідів з квітникарства відкритого та закритого грунту для гуртківців Центру;

- методико – консультативний супровід роботи гуртків з вибору тематики дослідницьких робіт та  проведення дослідів з рослинництва, участі в заочних обласних профільних заходах;

- створення методичних рекомендацій по змісту та алгоритму дослідів:

          - «Вирощування маммілярії  з насіння»;

          - «Вирощування фуксії гібридної із стеблових живців»;

          - «Вирощування бегонії листовими живцями»;

          - «Утворення крохмалю в листях при денному освітленні»;

- корегування навчальних гурткових програм з квітникарства (доповнення необхідної кількості практичних занять);

- майстер – класи для керівників гуртків та педагогів навчальних закладів з основ флористичного дизайну;

- поповнення методичного банку інформаційними матеріалами з агротехніки квітково – декоративних рослин відкритого та закритого грунту, ілюстраціями та світлинами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Тематика дослідницької роботи з квітникарства

(закритого та відкритого грунту)

Закритий грунт:

 • вплив зовнішніх умов на різнобарвність листя хлорофітуму;
 • вплив кімнатних квітів на здоров’я та психологічний стан людини;
 • укорінення живців троянд в осінньо – зимовий період;
 • плив стимуляторів росту на вкорінення живців троянди;
 • вирощування маммілярії  з насіння;

-         вирощування фуксії гібридної із стеблових живців;

-         вирощування бегонії листовими живцями;

-         отруйні кімнатні рослини ;

-         вирощування лимона із кісточки;  

 • визначення строків укорінення сансевьєрії  в залежності від довжини живців;
 • вплив умов на інтенсивність процесу фотосинтезу у кімнатних рослин;
 • визначення строків утворення нових листків сансевьєрії  в залежності від розміру живців при укоріненні;
 • порівняння росту, розвитку та початку квітування рослин пеларгонії зональної , вирощеної із зелених живців довжиною 1, 2 та 3 міжвузля;
 • розмноження хлорофітуму діленням кущів та дітками;

-         розмноження фіалки діленням листка на частини.

Відкритий грунт:

-         біологічне вивчення квіткових рослин степового біоценозу;

-         біологічне дослідження ромашки грандифлора;

 • вивчення біології та агротехніки однорічників на прикладі календули та айстри ( спостереження за ростом, розвитком та квітуванням рослин, вирощених через висівання  насінням з різною площею ділянок);
 • вивчення реакції рослин айстри китайської на мінеральні добрива, внесені до посадки;
 • встановлення залежності строків квітування півонії від мульчування грунту;
 • розмноження флоксів різними способами ( діленням куща, живцями, листовими та пазушними живцями, кореневими відводками, насінням);
 • встановлення залежності строків квітування флоксів від прищипування верхньої частини стебла;
 • розмноження жоржин різними способами ( діленням коренеклубенів, живцями);

-         встановлення залежності терміну квітування від строків пророщування коренеклубенів жоржин;

-         весняне вкорінення живців троянд у грунті. 

 

Регіональні профільні масові заходи

 

         У звітному  році вихованці  обласного Центру еколого – натуралістичної творчості  брали  участь у міській  виставці квіткових композицій до Дня визволення міста Запоріжжя від німецьких загарбників. Гуртківці Мелітопольського Центру еколого – натуралістичної творчості брали участь у міському святі квітів «Квітковий дивограй», виставці флористичних поробок до Дня міста та до Дня Перемоги.

         Вихованці Бердянської СЮН разом з педагогами прийняли участь в весняному озелененні міста, надали практичну допомогу посадковим матеріалом в озелененні території шкіл, ДНЗ, а також насінням та плодами лісових культур.

 

Участь у Всеукраїнських профільних заходах

         Протягом звітного року школярі області брали активну участь в обласних етапах Всеукраїнських профільних масових заходів: «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів біля школи»:

-         «Галерея кімнатних рослин» - 1237 учасників, 6 переможців обласного етапу;

-         «Парад квітів біля школи» -   1725 учасників, 5  переможців обласного етапу. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»

         Учнівські колективи   області приділяли велику увагу видовому асортименту кімнатних рослин навчальних закладів, представили матеріали про  поповнення колекцій рослин, догляду за ними та впливу кімнатних рослин на емоційний стан, здоров'я людини та якість процесу навчання.

         В закладах освіти області проводилась цікава пошукова робота. В  поточному році школярі багатьох закладів освіти організовували  дослідницькі групи для проведення паспортизації рослин, створення проектів та короткострокових дослідів з кімнатними рослинами.

         Цікаві досліди з рослинами представили вихованці гуртків Мелітопольського ЦЕНТУМ, які досліджували відтворення крохмалю в листях рослин на світлі та вирощували фуксію живцями. Учениці Великобілозерської ЗОШ № 3 вивчали вплив кімнатних рослин на мікроклімат шкільних приміщень та  їх  лікарські властивості, створювали календар догляду за рослинами.

         Учнівські колективи Костянтинівської СЗОШ «Прометей» Мелітопольського району та Мелітопольської ЗОШ № 7 представили проекти «Створення мікрозаказника на території школи» та «Квіткова мозаїка», які супроводжувались фотозвітами  та каталогами.

         Педагог Мелітопольського ЦЕНТУМ, Алєксєєнко Н.П., провела змістовну пошукову роботу та презентувала психологічне тренінгове заняття про кімнатні рослини та захід «Подорож в світ кімнатних рослин».    

          Найкращі фотоматеріали колекцій кімнатних рослин, квіткових композицій та світлини, які супроводжували  проведення дослідницької роботи, надіслали  учні ЗОШ № 6 , ЗОШ № 17 та  НВК № 16 м. Мелітополя,  Чкаловського НВК Приазовського району, приватного НВК «Капітошка» м. Бердянська,  Костянтинівської ЗОШ Пологівського району,  Долинської ЗОШ  Мелітопольського району, Бердянської СЮН та Луначарської ЗОШ Бердянського району,  багатопрофільної гімназії «Гармонія» м. Енергодара,  а учні Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольського району представили яскраві матеріали по створенню квіткових клумб «Зорепад», «Вишиванка» та «Асорті».

 

  Трудова акція «Парад квітів біля школи»

 З метою залучення дітей та підлітків до розробки проектів озеленення навчальних закладів, практичного  впровадження цих проектів озеленення та впорядкування території навчальних закладів в області проведена трудова акція «Парад квітів біля школи», в якій взяли участь учні та вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Бердянського, Великобілозерського, Кам’янсько – Дніпровського, Мелітопольського, Новомиколаївського, Приазовського районів та м.м. Бердянська, Мелітополя, Запоріжжя.

         Юні квітникарі Запорізького ОЦЕНТУМ, Бердянської СЮН, НВК

№ 16  м. Мелітополя, Долинської ЗОШ Мелітопольського району   представили ескізи квіткових клумб на територіях навчальних закладів. Інвентаризацію існуючих зелених насаджень проведено в Мелітопольському ЦЕНТУМ, Заповітненській ЗОШ Кам’янсько – Дніпровського району, Вознесенській ЗОШ Мелітопольського району, ЗОШ № 23 та НВК № 16 м. Мелітополя.

          Ознайомившись з сучасними технологіями в галузі ландшафтного дизайну та вивчивши нові види і сорти декоративних рослин, молодь Бердянської СЮН, Заповітненської ЗОШ Кам’янсько – Дніпровського району, Тернуватського НВК Новомиколаївського району, Долинської ЗОШ та Вознесенської ЗОШ Мелітопольського району створили проекти озеленення навчальних закладів та квітників. Щоденники дослідницької роботи та підсумки пошукової діяльності юних квітникарів представлено Запорізьким ОЦЕНТУМ, Мелітопольським ЦЕНТУМ.

          

Профорієнтаційна робота:

- залучення вихованців гуртків до участі в конкурсі МАН біологічного профілю;

- участь школярів у ВЗБШ на відділеннях  флористики та квітникарства;

- сумісна дослідницька робота гуртківців та студентів ЗНУ з квітникарства на НДЗД під керівництвом науковців;

- навчальні екскурсії до вищих навчальних закладів, спілкування з майстрами – флористами;

- флористичні тематичні виставки в закладах освіти до різних свят;

- залучення вихованців до створення індивідуальних проектів квіткового облаштування територій навчальних закладів;

- конкурсні змагання в гуртках на «кращого квітникаря», «кращого флориста»;

- персональні виставки обдарованих дітей;

- участь гуртківців обласного Центру у фотоконкурсі «Квіти Запорізького  краю» та конкурсі настільних флораріумів на базі Запорізького національного університету. 

РОБОТА УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ,

ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

 

Кількість та профільність творчих учнівських об’єднань,  

учнівських лісництв

 

 

         В області функціонує 17 учнівських об’єднань даного профілю.

район, заклад освіти

назва учнівського трудового об’єднання

напрямок діяльності

Мелітопольський район, Мирненська ЗОШ

Бердянський район, Луначарська ЗОШ

Якимівський район, Володимирський НВК

учнівське лісництво

 

 

юні лісівники

учнівське лісництво

Вивчення тваринного світу лісу

Облік кількості тварин.

Підгодівля  тварин.

Вивчення харчових ланцюгів звірів.

Заготівля плодів для підгодівлі тварин взимку.

 Приморський район, Маринівська ЗОШ

м. Бердянськ, ЗОШ № 11

 

юні лісівники

 

учнівське лісництво

Приваблювання  птахів

Посадка нових деревних порід  для приваблювання птахів.

Виготовлення та розвішування птахівниць.

Захист птахів під час висиджування пташенят.

Заготовка насіння та плодів  для підгодівлі птахів

Чернігівський район, Просторівська ЗОШ

 

 

м. Бердянськ, Бердянська СЮН

юні лісівники

 

 

 

юні дендрологи

Ентомофауна  та безхребетні лісу

Допомога лісникам в знищенні шкідників лісу.

Захист корисних комах та безхребетних.

Охорона  мурашників.

Використання біологічних методів захисту дендрофлори.

Запорізький район, Розумівська ЗОШ.

 

Якимівський район, Шелюгівська ЗОШ

загін  юних лісівників

 

 

юні лісівники

Лісова школа безпеки

Вивчення отруйних видів рослин, тварин, грибів місцевих лісів.

Освоєння правил пожежної безпеки лісу.

Перша допомога при укусах отруйних комах, при отруєнні грибами та плодами.

Приморський район, Банівська ЗОШ

м. Мелітополь, гімназія № 5

м. Запоріжжя, ЗОШ № 100

учнівське лісництво

 

 

юні лісівники

 

лісівники- дендрологи

Відродження лісів

Збір насіння та плодів, здача до лісгоспів.

Закладання шкілок лісових культур.

Допомога лісгоспам  під час висадки  саджанців.

Моніторинг екологічного стану лісів.

м. Токмак,

ЗОШ № 2

 

м. Мелітополь, Мелітопольський ЦЕНТУМ

юні лісівники

 

юні дендрологи

 

Раціональне використання лісових ресурсів

Вивчення видового біорізноманіття.

Оцінка та визначення лікарської сировини.

Моніторинг екологічного стану лісу.

Оріхівський район, Юрківська ЗОШ

м. Токмак,

ЗОШ № 5

 

м. Бердянськ,

ЗОШ № 13

юні лісівники

 

юні лісівники

 

учнівське лісництво

Охорона рослинного біорізноманіття

Екскурсії та експедиції по вивченню флори лісів.

Спостереження впливу кліматичних факторів на збереження рослин.

Визначення ступеня стійкості рослин проти шкідників.

Визначення перспективних видів  рослин.

 

 

Науково – дослідницька робота

         Юні лісівники  області проводять моніторингові спостереження та дослідження, беруть участь в наукових турах МАН.

         В 2014 році підготовлені такі роботи:

         - біологічні способи боротьби зі шкідниками лісів (ЗОШ № 100 м. Запоріжжя);

        - висаджування декоративних кущів для приваблювання птахів в лісопосадки (Луначарська ЗОШ, Бердянський район);

         - випробування засухостійких порід сосни Кримської в лісах півдня України (Розумівська ЗОШ, Запорізький район);

         - ефективне відновлення лісових насаджень після пожеж (Володимирський НВК, Якимівський район).

 

Проведення трудових акцій

 

Зміст заходів

Кількість учасників

Результати

Збір насіння та плодів деревних порід

220 учнів

зібрано біля 350 кг

Закладання ділянки шкілок деревних порід для лісонасаджень

110 учнів

7 ділянок

Заготівля насіння та плодів для підгодівлі птахів

130 учнів

115 кг

Заготівля плодів для підгодівлі звірів взимку

120 учнів

150 кг

Охорона мурашників

150 учнів

33 мурашників

Догляд за молодими саджанцями

180 учнів

6 га

Збір лікарської сировини

210 учнів

40 кг ягід,

10 кг лікарських трав

 

 

 

 

 Перелік базових лісогосподарств для організації роботи учнівських лісництв та гуртків лісового профілю в позашкільних закладах

 

заклади освіти та учнівські лісництва

базові лісогосподарства

Запорізький центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

 

Хортицьке лісництво

 

Бердянська СЮН

 

Арборетум

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

 

Мелітопольський лісгосп

Токмацький районний центр дитячої та юнацької творчості

(Відділ екології)

 

 

Токмацьке лісництво

м. Бердянськ

ЗОШ № 11, ЗОШ № 16

 

Луначарське лісництво

м. Мелітополь

гімназія № 5

 

Мелітопольский лісгосп

м. Токмак

ЗОШ № 2, ЗОШ № 5

Токмацьке лісництво

м. Запоріжжя

гімназія № 100

 

Хортицький лісгосп

Приморський район

Банівська ЗОШ, Маринівська ЗОШ

 

 

Приморський лісгосп

Оріхівський район

Юрківська ЗОШ

 

Шкільний дендропарк

Запорізький район

Розумівська ЗОШ

 

Розумівське лісництво

Мелітопольський район

Мирненська ЗОШ

 

Старобердянське лісництво

Бердянський район

Луначарська ЗОШ

 

Куйбишевське лісництво

Якимівський район

Володимирський НВК, Шелюгівська ЗОШ

 

Богатирський лісгосп

Чернігівський район

Просторівська ЗОШ

 

Місцеві плантажі

АНАЛІЗ  РОБОТИ  З  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО  ОБДАРОВАНОЮ УЧНІВСЬКОЮ  МОЛОДДЮ

 

Робота регіональних біологічних шкіл

З метою пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів, створення умов для їх самореалізації та саморозвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей школярів у 2014 році в області продовжували працювати регіональні осередки МАН міст Запоріжжя (очно-заочна школа МАН на базі ЗОЦЕНТУМ), Мелітополя (профільний позашкільний навчальний заклад – Мала академія наук м.Мелітополя), Енергодара (Енергодарський міський спеціалізований навчальний заклад МАН), Василівського (позашкільний навчальний заклад «Василівський районний центр роботи з обдарованою молоддю») та Мелітопольського (Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія») районів.

Робота з інтелектуально обдарованою молоддю була спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, поглиблене вивчення базових дисциплін, професійну орієнтацію, підготовку до участі в конкурсах, турнірах, науково-освітніх проектах, конкурсах-захистах МАН тощо.

Заклади плідно співпрацювали з викладачами Мелітопольського державного педагогічного університету, Таврійської Державної академії, Запорізького Національного університету та Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППО). Викладачі вищих навчальних закладів надавали науково-методичну допомогу учням та їх керівникам з вибору тематики, методик проведення досліджень, оформлення результатів науково-дослідницьких робіт. Юні науковці мали  змогу виконувати дослідження в лабораторіях вищих навчальних закладів, відвідувати лекції та семінарські заняття. Свої творчі здобутки члени територіального відділення МАН презентували на виставках кращих науково-дослідницьких робіт, на обласній науково-практичній конференції старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем», обласному та всеукраїнському етапах конкурсу МАН.

З кожним роком розширюється коло актуальних наукових досліджень учнів, зростає кількість учнів, охоплених науково-дослідницькою діяльністю, зростає кількість переможців міського/районного та обласного етапів конкурсу МАН. Так у звітному році в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України хіміко-біологічного профілю взяло участь 284 учня, 124 з них стали переможцями, що на 9,3 % більше ніж торік, у Всеукраїнському етапі з 13 учасників – 10 переможців (один – з сільської місцевості).

В роботі з обдарованою молоддю використовувались різноманітні форми роботи відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я: проводились науково-практичні конференції, семінари, фестивалі обдарованої молоді, тренувальні збори, навчально-польові практикуми, заходи по профорієнтаційній роботі тощо. Значна увага приділялась психологічному супроводу обдарованих та здібних учнів.

Пріоритетний напрямок дослідницько-експериментальної роботи з обдарованими дітьми –  залучення їх до участі у Всеукраїнських заходах, участі у Всеукраїнських та обласних молодіжних науково-освітніх біологічних проектах, акціях, конкурсах, науково-практичних конференціях  тощо.

 

Інформація про кількість учасників та переможців

очних  Всеукраїнських заходів у 2014році

 

з/п

Назва заходу*

Строки

 та місце проведення

Кіль-кість учас

ників

Кількість переможців

I місце

II місце

III місце

1

Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів в режимі оn-line

19.06.14р

м. Запоріжжя

3

 

 

1

2

Всеукраїнський дитячий фестиваль «Україна-сад»

08.10-10.10.14 р.

м. Київ

3

 

2

 

 

3

Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»-2014

20-22.10.14р.

м. Київ

8

 

1

2

 

В рамках заходів проведено творчі звіти досягнень юних науковців, презентації наукових досліджень рослинного і тваринного світу.

8-10 жовтня 2014 року учасники Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна-сад» – юні дослідники Василівського району Запорізької області презентували результати дослідницької роботи з садівництва, сортове різноманіття вирощеної продукції. За кращий захист науково-дослідної роботи «Агротехнічні заходи боротьби з хворобами винограду» команда посіла ІІ місце.

20-23 жовтня 2014 року учнівська делегація  Запорізької області  стала учасником Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик Природи»-2014. Команду Запорізької області представляли члени територіального відділення Малої академії наук України відділень хімія і біологія та екологія і аграрні науки: вихованці Мелітопольської малої академії наук учнівської молоді, Енергодарської малої академії наук учнівської молоді та Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту. Два сертифікати учасників Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик Природи»-2014 за ІІ місце у категорії «Хімія та біоінженерія» та за ІІІ місце у категорії «Науки про людину»  одержали вихованці Мелітопольського МАН; за ІІІ місце у категорії  «Екологія та проблеми довкілля» – одержала вихованка Енергодарського МАН.

Значна увага методичної служби ЦЕНТУМ приділялась методичному супроводу обдарованих та здібних учнів. Для учнів-членів МАН та їх керівників протягом року працював консультаційний пункт з питань: «Написання, оформлення та представлення наукової роботи», «Участь у конкурсі-захисті наукових робіт учнів-членів МАН», «Сучасні стандарти презентації науково-дослідницьких робіт», «Перспективна тематика наукових досліджень», «Участь в очних Всеукраїнських конкурсах для старшокласників» тощо. Протягом року для вчителів біології, керівників наукових робіт учнів проводились семінари (табл. 6) з питань залучення учнівської молоді до моніторингових спостережень в рамках науково-освітніх програм та еколого-натуралістичних акцій, організації дослідницької діяльності школярів, розвитку творчого потенціалу обдарованої дитини засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку, постійно діяла виставка методичної літератури «Організація науково-дослідницької діяльності учнів».

Для керівників учнівських делегацій І туру (контрольної роботи) обласного конкурсу МАН проводились «круглі столи»:  «Сприяння участі обдарованих учнів у Всеукраїнських конкурсах, акціях, фестивалях, польових практиках» для педагогів м. Бердянська, Бердянського, Куйбишевського, Приморського, Чернігівського районів;  «Організація дослідницької діяльності школярів з аграрництва в системі позакласної та позашкільної роботи»  для педагогів м. Мелітополя, Веселівського, Мелітопольського, Приазовського,  Якимівського районів;  «Розвиток творчої активності вихованців навчальних закладів в процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності» для педагогів м. Енергодара, Кам’янсько-Дніпровського району.    

З метою пропаганди кращого досвіду еколого-натуралістичної позашкільної та позакласної науково-дослідницької роботи старшокласників 26 листопада 2014 року Запорізьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проведена обласна наукова  конференція старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем». В заході прийняли участь 98 учасників із 5 позашкільних та 36 загальноосвітніх навчальних закладів області.

         Під час конференції учасники презентували науково – дослідницькі роботи, проекти та обговорювали актуальні проблеми по секціях: «Екологія та проблеми довкілля», «Новітні агротехнології», «Біорізноманіття».

На секції «Екологія і проблеми довкілля» учні продемонстрували навички опанування загальними та науковими методами досліджень: спостереження, польові, лабораторні, картографічні, соціологічні дослідження, комп’ютерне моделювання, порівняльний аналіз тощо.

Учнями міста Запоріжжя підіймались питання впливу різноманітних антропогенних факторів на довкілля: забруднення грунтів важкими металами (багатопрофільний ліцей № 62), пожеж та стоптування на флору та мікрофлору  грунтів (обласна спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум»).

З’ясуванням впливу антропогенних чинників (неефективне оброблення  каналізаційних та ливневих стоків, відсутність захисту берегів, надмірне викачування підземних вод) на кількісну та якісну характеристику річки Дніпро та малих річок області займалися старшокласники колегіуму № 98 та навчально-виховного комплексу  № 67 м. Запоріжжя. Підсумком їх роботи стала розробка низки заходів з охорони та раціонального використання річкових систем.

Юні дослідники Хортицького національного учбово-реабілітаційного багатопрофільного центру та НВК № 67 звернули увагу на проблеми сміттєзвалищ в районах міста та їх впливу на довкілля. Новизною їх досліджень стала розробка пропозицій щодо проектування паркових зон на місцях звалищ. З метою оздоровлення довкілля учні запропонували для озеленення стійкі  в умовах антропогенного навантаження деревні рослини (багатопрофільний ліцей № 62, ЗОШ № 92), досліджували їх морфо-функціональні властивості (гімназія № 6), необхідність застосування в озелененні рослин з фітонцидною активністю (НВК «Основа») та вивчали вплив прибережних лісових насаджень на мікроклімат північної частини селища Павлокічкас. Учні Запорізької спеціалізованої школи № 100, багатопрофільного ліцею № 62 присвятили свої роботи проблемам здоров’я школярів і населення, пов’язаних з режимом, раціоном харчування та  вмістом нітратів в овочах.

На секції «Біорізноманіття» учасники (Тернуватський НВК та Новоіванівська ЗОШ Новомиколаївського району, Михайло – Лукашівська ЗОШ Вільнянського району, Просторівська ЗОШ Чернігівського району, Бердянська СЮН) проаналізували причини та напрямки змін у видовому складі флори та фауни на основі моніторингових спостережень та дослідження видового розмаїття свого краю.

Вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ не тільки зробили моніторинг загиблих хребетних на автошляхах Запорізької області, а й запропонували заходи по зменшенню їх кількості.                                                                         

 

На секції «Новітні агротехнології» юні садівники Костянтинівського РНВО «гімназія – МАН № 1 «Таврія» звернули увагу на інсектоакаріцидні властивості рослин та використання їх у боротьбі зі шкідниками овочевих культур; познайомили присутніх з особливостями впливу агрокліматичних факторів на продуктивність різних сортів абрикосу і запропонували кращі сорти для вирощування в Запорізькій області.                                    

 

З метою підвищення професійної компетентності педагогічні кадри, які працюють з інтелектуально обдарованою молоддю, залучались до участі у конкурсах педагогічної майстерності, на кращу авторську програму роботи з обдарованою молоддю. Спільно з викладачами ВУЗів, ЗОІППО в 2014 році проводились семінари, вебінари з питань впровадження медіа- і інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу. Так, в січні звітного року педагоги ЗОЦЕНТУМ обмінялись досвідом роботи з обдарованою молоддю з  освітянами АР Крим під час проведення міжрегіональної робочої зустрічі.

         

Участь у ІІІ етапі конкурсу-захисту МАН

 

2013/

2014 н.р.

Обласний рівень конкурсу МАН

Державний рівень конкурсу МАН

кількість учасників

кількість переможців

кількість учасників

кількість переможців

І

    ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Наукове відділення екології та аграрних наук

 

99

12

12

21

6

-

2

4

Наукове відділення хімії та біології

 

185

15

27

37

7

-

1

3

всього

284

27

39

58

13

-

3

7

 

 

На III етапі конкурсу МАН 2013-2014 н. р. на науковому відділенні хімії та біології команду Запорізької області представляли 7 учнів, четверо з них посіли призові місця:

 

IІ місце – на секції

              – «Загальна біологія»(багатопрофільний ліцей №99 м.Запоріжжя);

 

ІІІ місце – на секціях:

               – «Медицина»                                    (гімназія   № 6 м. Запоріжжя);

                – «Психологія»                                  (гімназія   № 6 м. Запоріжжя);

               –   «Валеологія»                                 (гімназія № 28 м.Запоріжжя);

 

На III етапі конкурсу МАН 2013-2014 н. р. на науковому відділенні екології та аграрних наук команду Запорізької області представляли 6 учнів, всі посіли призові місця:

 

ІІ місце – на секціях:

               –   «Охорона довкілля…»              (колегіум «Елінт» м.Запоріжжя);

              –  «Лісознавство»          (багатопрофільний ліцей № 99 м.Запоріжжя);

 

ІІІ місце – на секціях:

              –  «Екологія»                  (багатопрофільний ліцей № 99 м.Запоріжжя);

              –   «Селекція і генетика»

                                   (НВК «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради);

             –  «Агрономія»                                       (гімназія   № 19 м. Мелітополя);

              – «Ветеринарія і зоотехнія»                  (гімназія № 28 м.Запоріжжя).

 

З десяти переможців ІІІ етапу МАН – троє вихованці ЗОЦЕНТУМ.

 

 

Робота регіональних наукових товариств

 

Протягом року в області працювало 52 наукових товариства учнів при позашкільних (17)  та загальноосвітніх (35) закладах, якими охоплено близько 1000 учнів. Їх основна мета – залучення молоді до самостійної пізнавальної діяльності, до експериментальної та науково-дослідницької роботи, розвиток творчих здібностей талановитої молоді, забезпечення емоційної підтримки учнів,  надання додаткових знань, методичної допомоги у написанні учнівських наукових робіт та участі у конкурсі МАН, сприяння вибору майбутньої професії тощо (табл. 14).

В ЗОЦЕНТУМ продовжувало працювати наукове товариство учнів «Інтелект». Члени НТУ під керівництвом науковців вивчають флору о. Хортиця, досліджують рідкісні види (зокрема, ковила) і здатність їх до самовідновлення; шукають види стійкі до дії промислових викидів, а також ті, котрі є індикаторами різних забруднювачів грунту і повітря. Багато років старшокласники разом з науковцями займаються дослідженням тварин степового Придніпров’я та стійкості організму до чинників навколишнього середовища. Юні науковці мають можливість проводити експерименти в лабораторіях Запорізького національного університету, обговорювати результати своїх досліджень на засіданнях юних дослідників Центру, зборах талановитої молоді м. Запоріжжя «Пошук, творчість, перспективи» до Дня Науки, використовувати матеріали своїх досліджень під час різноманітних Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів. Свої досягнення презентували на обласній науковій конференції старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем», конкурсі-захисті наукових робіт учнів – членів МАН України.

 Члени НТУ – активні ініціатори проведення інтелектуальних заходів, тижнів здоров’я, біології, науки тощо.

 

До роботи з обдарованою молоддю залучалась психологічна служба центру: проводились анкетування молоді та співбесіди за темами «Зроби правильний професійний вибір», «Самооцінка та її роль в становленні особистості», проводились тренінги, рольові ігри.

 

Участь у Всеукраїнських учнівських змаганнях,

які проводяться не під егідою НЕНЦ

 

У березні-жовтні 2014 року  члени Запорізького територіального відділення МАН України взяли активну участь в обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів, який проводився Національним центром «Мала академія наук України» з метою формування екологічної компетентності школярів, пошуку і підтримки талановитої учнівської молоді, залучення її до наукового пошуку.

Під час участі в конкурсі учні у своїх пошукових роботах здійснили оцінку природи річок та прилеглих територій, її поточних змін і господарського використання. На конкурс представлено 27 робіт  вихованцями 2 позашкільних (ЗОЦЕНТУМ, Мелітопольський  МАН) та 19 загальноосвітніх навчальних закладів мм. Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та 7 районів області (Запорізький, Куйбишевський, Мелітопольський, Пологівський,  Приазовський, Чернігівський, Якимівський).

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів стали: в номінації «Екологія» – учні

Пологівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» Якимівської району; в номінації «Біота» – учні Григорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пологівського району та  Енергодарського навчально-виховного комплексу № 1; в номінації «Рекреація» – вихованка Мелітопольської Малої академії наук учнівської молоді та учениця навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» Якимівської району; в номінації «Господарське використання» – учениця Енергодарського навчально-виховного комплексу № 1 Енергодарської міської ради.

 

Розроблення нових напрямів пошуку та підтримки обдарованої молоді

З метою пошуку і підтримки талановитої учнівської молоді, поглиблення і систематизації шкільних знань з зоології, фізіології, селекції, екології тварин та допомоги потенційним учасникам конкурсу МАН у визначенні тематики наукового пошуку обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді щорічно проводиться обласний заочний конкурс наукових рефератів еколого-натуралістичного напрямку. Школярі області проводять теоретичні дослідження щороку різної тематики.

У 2014 році проведено конкурс наукових рефератів на тему «Декоративні тварини» - ІІ етап: номінації «Тераріум і його мешканці» «Підводний світ у кімнаті». На конкурс представлено 48 наукових рефератів  вихованцями 5 позашкільних (ЗОЦЕНТУМ, Бердянська СЮН, Мелітопольський ЦЕНТУМ, Енергодарський ЦТКС, Енергодарський МАНУМ) та 34 загальноосвітніх навчальних закладів мм. Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара та 9 районів області

Відповідно до завдань конкурсу під час пошукової роботи школярі поглибили знання з морфології, анатомії, фізіології, екології, систематики декоративних тварин, історії їх одомашнення; ознайомились з особливостями поведінки, умовами утримання, підбором кормів, складанням раціонів, технологіями годівлі та розведення тварин тощо.

В роботах деякі учні представили не тільки теоретичні дослідження, але й досвід по розведенню та утриманню тварин, який членами журі рекомендовано  представити на секції «Ветеринарія та зоотехнія» конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт школярів територіального відділення МАН.

Як показує практика щорічного проведення конкурсу наукових рефератів, максимальне використання здобутих теоретичних знань, отриманих під час участі у конкурсі, сприяє допомозі потенційним учасникам конкурсу МАН у визначенні тематики наукового пошуку.

Одним з напрямів пошуку і підтримки обдарованої молоді ЗОЦЕНТУМ слід відмітити багаторічну сумісну експериментально-дослідницьку роботу гуртківців зі студентами ЗНУ на генетико-селекційному відділку навчально-дослідної земельної ділянки ЗОЦЕНТУМ. У звітному році гуртківці вивчали морфологічні особливості ліній соняшника, отриманих в результаті міжвидової гібридизації із залученням високопродуктивних ліній культурного соняшника з дикими видами роду Helianthus L для створення низькорослого вихідного матеріалу з оригінальними ознаками вегетативної сфери рослини, які вдало поєднуються з ознаками генеративної сфери для декоративного напряму та для горщикової культури.

Цікавою формою зацікавленості школярів до позашкільної освіти, розвитку у школярів творчого та науково-естетичного потенціалу є сумісна робота гуртківців зі студентами ЗНУ та співробітниками кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин біологічного факультету Запорізького національного університету по створенню елементів квіткового дизайну інтер’єру, підготовці конкурсних робіт по створенню флораріумів за авторською методикою.

 

В 2014 році у Бердянській станції юних натуралістів продовжувалася робота з обдарованою молоддю за трьома етапами проекту «Впровадження нових організаційних форм роботи з виховання творчих здібностей гуртківців». Перший етап — пошук талановитої молоді, проводився в звітному році через атестаційний конкурс «Майстер своєї справи». Критеріями оцінки були: уявлення вихованців про природні закони, взаємозв’язки живої і неживої природи, знання за профілем гуртка, володіння спеціальною термінологією, поняття методик проведення дослідницьких робіт. В атестаційному конкурсі прийняли участь 75 вихованців з 7 гуртків. За результатами майстрами своєї справи стали 14 вихованців, кандидатами в майстри 30, учасниками — 31 гуртківець. За другим етапом – виховання творчих нахилів у гуртківців, робота проводилася через дослідництво. В ній прийняло участь 7 профільних гуртків. Упродовж 2014 року гуртківцями проведено 18 робіт різної тематики за профілями гуртків, які презентували на XXXII сесії клуба «Наука».

ВСТУП

 

Основні завдання ОблЕНЦ  згідно  річного плану.

Пріоритетні напрями діяльності колективів ОблЕНЦ,

міських СЮН (ЕНЦ)

 

Позашкільні еколого-натуралістичні навчальні заклади області здійснюють свою діяльність, реалізуючи державну політику в сфері позашкільної освіти, яка визначена Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Положенням «Про позашкільний навчальний заклад», Державною національною програмою «Діти України», «Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».             

Робота педагогічного колективу Запорізького обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді у 2014 році була спрямована на вирішення наступних завдань:

-  пошук  інноваційних форм і методів  для  здійснення та надання якісної позашкільної освіти;

- охоплення гуртковою еколого-натуралістичною роботою дітей та молоді різних вікових категорій, нахилів, потреб та інтересів, різних можливостей чи соціального статусу;

-         створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих наук, професійного самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

-         залучення    вихованців    до    науково-дослідної   та    винахідницької   роботи    в    галузі    екології,    біології   та аграрних наук;

-         впровадження медіа- та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес;

-         формування екологічної культури учнівської молоді в умовах з надзвичайною екологічною ситуацією;

- пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді в творчих об'єднаннях, наукових товариствах, територіальному відділені МАН;

- формування у дітей свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки в природі і суспільстві;

- посилення організаційно-координуючої та методично-забезпечуючої ролі Центру у розвитку позашкільної та позакласної еколого-натуралістичної діяльності в області;

- розширення зв’язків з громадськими екологічними організаціями, науковими установами;

- поліпшення матеріально-технічного ї фінансово-економічного забезпечення;

-  пропаганда діяльності закладу та досягнень гуртківців в засобах масової інформації.

Протягом 2014 року пріоритетними завданнями педагогічного  колективу станції  юних  натуралістів м. Бердянська були: в організаційно-методичній роботі – підвищення професійного рівня і методичної майстерності педпрацівників та починаючих керівників гуртків в рамках проекту «Сходинки до майстерності»; засвоєння нових науково-методичних технологій. В навчально-виховній роботі зверталась увага на збереження контингенту вихованців та збільшення кількості гуртків другого року  навчання; активізацію практичної роботи гуртків в дендрологічному арборетумі. В організаційно-масовій роботі –  покращення виховного потенціалу масових заходів та залучення до цієї роботи фахівців-екологів. В контрольно-аналітичній    діяльності – вивчення систем роботи клубу «Наука» та аналіз атестаційного курсу «Майстер своєї справи». 

         Основними завданнями та пріоритетами в роботі педагогів Мелітопольського ЦЕНТУМ  були:

         - створення умов для надання додаткових знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук;

         - залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів;

         - залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної роботи в галузі природничих наук;

         - створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів і інтересів, індивідуальних здібностей вихованців;

         - задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні;

         - здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

         - просвітницька діяльність.

Головними  напрямками роботи колективу Токмацького Центру дитячої та юнацької творчості у 2014 були:

- залучення дітей  до роботи в гуртках еколого-натуралістичного спрямування;

- оновлення змісту і методів  гурткової і масової роботи еколого-натуралістичного спрямування;

 - вдосконалення методичного супроводу навчально-виховного процесу в гуртках;

- розбудова дитячого самоуправління в гуртках юннатів  в рамках учнівського врядування всього Центру;

- пошук і реалізація шляхів взаємодії  із школами, дошкільними і позашкільними закладами, владою і громадськістю у вирішенні спільних завдань екологічного виховання і освіти школярів.

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ОБЛАСНОЇ, МІСЬКИХ ТА РАЙОННИХ ЕНЦ(СЮН)

 

       Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді розташований за двома адресами ( вул. Чарівна, 11 та 9). Головне приміщення закладу (площею 329  м²) відповідає правилам виробничої санітарії, пожежної безпеки і безпеки праці.

         Навчальні кабінети мають сучасний інтер’єр, технічне обладнання, наочні посібники, інструменти і матеріали відповідно до навчальних програм та профілів гуртків. Кабінети  обладнані комп’ютерами - 7, факсами – 2, принтери – 5, підключення до мережі  Internet, теле-, радіо-, відео-, мультимедійною технікою, іонізаторами повітря, соляною та аромолампами, освіжувачами та зволожувачами повітря, метеостанцією, музичними інструментами, відеотекою. Бібліотечний фонд налічує  більш 1500 екземплярів.

           Кабінет валеології обладнаний сучасними тренажерами (бігова доріжка, велотренажер, степери, вібромасажер, спортивний комплекс)  та іншим інвентарем.

         В кабінеті сільського господарства існує музей Хліба, експозиції сільськогосподарського знаряддя, макети млину  та сільгосптехніки, глиняний посуд.

         Живий куточок представлений декоративними тваринами, птахами (більше 20 видів) та сучасними акваріумами з рибами та черепахами, тераріуми.

           Навчально-дослідна  земельна ділянка (площею 2,13  га) з приміщеннями площею 258  м² та теплицею площею 206  м² (в стані реконструкції), гаражем з 2 легковими автомобілями,  малогабаритною сільгосптехнікою (тример, грунтофрез ).

           Мелітопольський ЦЕНТУМ має навчальні кабінети (площею 623 м2), які обладнані відповідно до напрямів роботи гуртків; навчально-дослідну  земельну ділянку (площею 1,41 га);    куточок живої природи (площею 160 м2), орнітологічну колекцію ( 120 чучел птахів, гнізда, годівниці, оологічну колекцію), вольєри, віварії, акватераріуми, флораріум, тераріуми, акваріуми; технічне обладнання – телевізор, DVD, 1 компьютер,  підключення до мережі  Internet.                        

           Бердянська СЮН функціонує в окремому двоповерховому будинку площею 700 м2 :  має 12 навчальних кабінетів, залу для масових заходів, рекреацію для виставок, куточок хліба,  навчально-дослідну земельну ділянку (площею 3,5 га), сільгосптехніку – трактор Т-25,  вантажний автомобіль ГАЗ-52, теплицю (площею 180 м2), зоотваринницьку ферму площею 60 м2; живий куточок (18 м2 ); до послуг вихованців та педагогів відеотека (телевізор та відеомагнітофон) та  1 комп’ютер.

           Еколого-натуралістичний відділ ЦДЮТ м. Токмака має навчально-дослідну земельну ділянку площею 0,25  га;  куточок живої природи (15 видів тварин), куточок Хліба, навчальні кабінети. ЦДЮТ м. Токмака  має 3 комп’ютери та 2 принтери, підключення до мережі  Internet, плазмовий телевізор. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ЗАСОБАМИ МАСОВИХ ЗАХОДІВ. НАЦІОНАЛЬНЕ-ПАТРІОТИЧНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

         Патріотичне виховання наскрізно пронизувало весь навчально – виховний процес в позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю, органічно поєднувало національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, екологічне та трудове виховання, яке базувалось на знанні національної історії.

         Проявом патріотичного духу, свідченням формування української  нації стало масове використання української національної та державної символіки, українського традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів в гуртковій та масовій роботі позашкілля.

         6790 учнів та вихованців навчальних закладів області прийняли участь в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця». Багато прикладів свідчать про те, що куточки хліба області стали справжніми центрами трудового і патріотичного виховання учнів, формування у молоді шанобливого ставлення до народних традицій, проведення профорієнтаційної роботи, прищеплення поваги до праці хлібороба, вченого – селекціонера, всього українського народу.

         З метою формування у дітей національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України, для вихованців Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в 2014 році проведені масові заходи:

-                     14 виховних заходів (до Дня соборності України «Вона на світі одна – єдина ненька Україна», до 200 річчя народження Т.Г. Шевченка «Великий син – великого народу», «В історію свою візьми нас, Батьківщино», «Трагедія нації», «Люблю свій народ – ціную його звичаї»…);

-                     конкурси – виставки малюнків («Хліб нашої родини» (112 учасників), «Майбутнє України в моїх очах» (168 учасників);

-                     конкурсна програма «Козацькі розваги» (76 учасників);

-                     уроки мужності, інформаційні години по вшануванню пам'яті Героя України Б. Завади, зустрічі (з учасниками АТО, ровесниками Запорізької області);

-                     акції (Всеукраїнська акція «Лист пораненому» (157 учасників), благодійна акція «Зберемо дітей до гуртків», обласна патріотична акція «Зігріємо захисників України», майстерня «Український віночок», листівки для воїнів АТО);

-                     відвідування експозицій пам'яті жертв голодомору в обласному  краєзнавчому музеї, перегляд відеофільмів.

Проведені заходи були наповнені громадянсько-патріотичним змістом, підтримували прагнення кожної дитини до духовного, інтелектуального, творчого розвитку.

Для вихованців Бердянської СЮН проведено виховні заходи: «Природа у творчості Шевченка», «День Гідності України», «День збройних сил України», «Конституція для всіх і для кожного».

Тематичний тиждень «Вахта пам'яті», вікторини («Мужність та відвага», «Правова абетка»), бесіди, акції щодо надання допомоги військовослужбовцям АТО проведено у Мелітопольському ЦЕНТУМ.

Вихованці Токмацького ЦДЮТ передали воїнам АТО в рамках обласної благодійної акції «Воїну до Дня святого Миколая» теплі речі, прийняли участь в обласному інформаційно-просвітницькому медіа-конкурсі «Крок у безпечне майбутнє». Під час патріотичної акції «З любов'ю до Героя» юннати виготовили і передали в зону АТО обереги та листи.

 

РОБОТА ТВОРЧИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ЗООЛОГО-ТВАРИННИЦЬКОГО НАПРЯМУ

 

Участь у Всеукраїнських профільних заходах

 

Участь у конкурсі досягнень юних зоологів-тваринників

 

         З метою залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців позашкільних закладів до науково-дослідницької роботи в галузі зоології та тваринництва проведено конкурс досягнень юних зоологів-тваринників, на який  було представлено 11 робіт. Переможцями конкурсу стали учні Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольського району, Інзівської ЗОШ Приморського району, вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ та Бердянської СЮН.

Досвідом вирощування декоративних свиней поділились учні Терпіннівської ЗОШ Мелітопольського району. Вони надали практичні рекомендації щодо їх утримання та догляду.

         Орнітофауну степового регіону та шляхи її збереження і відновлення вивчали учні Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольського району і довели, що для покращення екологічного стану в Україні треба не тільки брати під охорону зникаючі види степових тварин, а й відновлювати в штучних умовах ( в домашніх умовах займалися розведенням степових птахів –

кекликів).

         Вирощуванням курчат породи «Бентам» із додаванням у раціон кормів тваринного походження займалися вихованці гуртка «Любителі домашніх тварин» Бердянської СЮН. Результати проведених досліджень показали ефективність використання різних видів кормів тваринного походження (варені яйця, м'ясо-кісткове та риб'яче борошно) у кормових раціонах курчат породи «Бентам». Юннати запропонували фермерам взяти до уваги висновки досліду про корисний вплив кормів тваринного походження на життєздатність курчат.

         Учні Інзівської ЗОШ Приморського району перевірили як додавання у раціон вітамінно – мінеральних добавок впливає на ріст і розвиток свиней.

         Вихованці гуртка «Екологи-краєзнавці» Мелітопольського ЦЕНТУМ вивчали сучасний стан та перспективи охорони совки в штучних лісах Мелітопольщини. Вперше були зібрані дані про чисельність (проведені обліки птахів, у тому числі совок у темний час доби в Алтагирському лісі), біотопічне розміщення та біологію совки в Алтагирському лісі, проведена оцінка її біоценотичного та господарського значення. Юннатами розроблені рекомендації щодо приваблення совки в штучні гніздівлі.

 

         Участь у трудовій акції «Кролик»

        

З метою залучення учнівської молоді до активної роботи в галузі тваринництва проводилась трудова акція «Кролик», учасниками якої стали 78 школярів. Переможцями акції стали учні Промінівької ЗОШ, Костянтинівського ліцею «Ерудит» та Костянтинівського РНВО «Таврія» Мелітопольського району, вихованці Бердянської СЮН.

Бізнес – проект розведення кролів розробили учні Промінівської ЗОШ, Вознесенської гімназії «Орієнтир», Новобогданівської ЗОШ Мелітопольського району. Досвідом роботи в галузі кролівництва поділились вихованці Мелітопольського ЦЕНТУМ та Енергодарського ЦТКС.

         Учні Костянтинівського РНВО № 1 «Таврія» Мелітопольського району представили проект «Технологія вирощування кролів породи «Великан» в домашніх умовах». Схрещуванням двох порід кролів «Білий велетень» і «Радянська шиншила» займались школярі Промінівської ЗОШ Мелітопольського району. Молодь Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольського району дослідила шляхи запобігання захворювання кролів на кокцидіоз.

         На базі твариницької ферми Бердянської СЮН дослідницьку роботу проводили вихованці гуртка «Любителі домашніх тварин». Цього року вони зробили порівняльну характеристику кроленят породи «Метелик» з розвитком декоративних кроленят.

        

Юннати області – активні учасники Всеукраїнських заходів зоолого – тваринницького напрямку: Всеукраїнської акції «Годівничка» (237 учасників, 7 призових місць), Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року»  (172 учасника, 6 призових місць),  Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» ( 76 учасників, 3 призових місця).

 

З метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до природи 19 червня 2014 року Запорізьким обласним центром еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді був проведений Всеукраїнський експедиційно – польовий збір команд юних зоологів в режимі оnline. В заході взяли участь юннати з 15 областей України – учасники експедиції, походів, польових практик з зоології. У рамках заходу працювали секції «Ентомологічні дослідження», «Гідробіологічні дослідження», «Орнітологічні дослідження», «Різноманіття тваринного світу», які очолювали досвідчені науковці Запорізького національного університету.

 

Участь у еколого-натуралістичному поході «Біощит»

 

         З метою збереження видового різноманіття комах, збільшення чисельності комах-запилювачів проводився еколого-натуралістичний похід «Біощит» у якому взяли участь 125 учнів та вихованців позашкільних та навчальних закладів області.     Переможцями походу стали учні Новомиколаївської СЗОШ № 1 Новомиколаївського району та Тихонівської ЗОШ Мелітопольського району.

         Юні ентомологи Мелітопольського ЦЕНТУМ під керівництвом Просвіріної  І. Г. ознайомились з ентомофауною лісу навколо ріки Молочної та провели спостереження за різноманітними видами комах (гусениця метелика Махаон, червоноклоп, голуб'янка ікар, бабка – метальщіца червона, коник – кобилка, жук – олень, щипавка звичайна, навозник – землерій).

         Вихованці ЗОЦЕНТУМ, Бердянської СЮН та  Мелітопольського ЦЕНТУМ проводили  агітаційно-пропагандистську роботу щодо формування у молоді дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорони. Юннати виготовляли листівки у вигляді екологічного маніфесту, склали пам’ятки поводження в природі, провели  бесіди щодо життєдіяльності комах, їх ролі в природі та житті людини.

         В ході операції «Мурашка» учнями Новомиколаївської СЗОШ № 1 Новомиколаївського району на території державного підприємства «Запорізьке лісомисливське господарство» виявлено поселення мурашок, проведено інвентаризацію, охорону та спостереження. Члени екодружини Тихонівської ЗОШ Мелітопольського району на екологічній стежці в с. Тихонівка, площею 0,86 га, взяли під охорону 25 мурашників, зробили паспортизацію, картосхему розміщення та провели спостереження за способом життя мурашок.

 

Кількість учнівських кролеферм, птахоферм, звіроферм, пасік.

 Порівняти з минулим роком. Вказати видовий склад тварин.

 Дослідницька робота з тваринництва

 

         У навчальних закладах області працювало 17 гуртків у яких навчалось 213 учнів зоолого – тваринницького напрямку: любителі домашніх тварин, юні зоологи, юні ентомологи, юні орнітологи.

         Зоолого – тваринницьку базу в області має Бердянська СЮН , інші юні зоологи проводили практичну та дослідницьку роботу в куточках живої природи, на сімейних міні – фермах та природних об’єктах.

         Бердянська СЮН має комбіновану міні ферму площею 90  м², де утримуються: кури (2 породи, 13 голів), качки (2 породи, 22 голови), індики (1 порода 13 голів), гуси (2 породи, 5 голів), кролі (4 породи, 22 голови), нутрії (2 породи, 10 голів). Приплід цього року: птахів – 27, кролів – 17, нутрій – 7. Мініферма є базою для проведення занять і дослідницької роботи з вихованцями гуртка «Любителі домашніх тварин» (4 групи, 56 учнів):

         - вирощування курчат породи Бентам із додаванням у раціон кормів тваринного походження;

         - рятування ослаблених птахів в умовах живого куточка (власна методика);

         - використання фітотерапії в ветеринарній медицині.

Проведено профільні масові заходи:

·        святкування Всесвітнього дня захисту тварин «Кожного дня, кожну хвилинку оберігайте кожну тваринку (36учасників);

·        святкування Міжнародного дня птахів «Для птахів немає кордонів» (42 учасника);

·        міське свято зустрічі птахів «Хай дарують нам птахи пісні щирі, голосні» (73 учасника);

·        ялинка для улюблених тваринок (40 учасників).

Під керівництвом педагогів в Мелітопольському ЦЕНТУМ  члени гуртків «Юні орнітологи» (2 групи), «Юні зоологи»(3 групи), «Юні ентомологи» (1 група) проведено досліди:

         - утримання страуса в домашніх умовах;

         - вивчення дощового черв'яка;

         - загибель хребетних на дорогах Запорізької області;

         - поведінка польового горобця в міських умовах.

Профільні масові заходи:

-         «Виставка птахів та тварин» (800 учасників);

-         міський захід «Допоможи пернатому другу» (380 учасників);

-         еколого-краєзнавчий зліт (150 учасників).

На заняттях гуртків використовувались інноваційні форми роботи: інтерактивні методи навчання, проектні технології, технології диференціації навчання, ігрові види діяльності.

 

РОБОТА НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в області, з них – тих, що мають навчально-дослідні земельні ділянки. Кількість навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх навчальних закладах, що відповідають і не відповідають Положенню

 

         З 593 загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області, навчально-дослідні ділянки мають 131 заклад. 66 НДЗД при загальноосвітніх навчальних закладах відповідає Положенню про них.

 

Кількість навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх навчальних закладах в області у 2012-2014 навчальних роках

 

                2012                                     2013                             2014

 

 

1 – кількість загальноосвітніх навчальних закладів;

2 – кількість навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх навчальних закладах;

3 – кількість навчально-дослідних земельних ділянок при загальноосвітніх навчальних закладах, що відповідають Положенню.

 

        

Робота на навчально-дослідних земельних ділянках загальноосвітніх навчальних закладів освіти області у 2014 році була спрямована на вивчення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур, набуття умінь і навичок вирощування овочевих, польових, квітково – декоративних рослин та вирощування екологічно чистої продукції для шкільних їдалень.

         Заслуговує на увагу добре організована  робота на  НДЗД  Приазовської ЗОШ № 2, Степанівської ЗОШ Приазовського району, Михайло-Лукашівської ЗОШ, Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», Солонянської ЗОШ Вільнянського району, Терпіннівської ЗОШ, Костянтинівської ЗОШ № 3, Костянтинівського НВО «Таврія», Мирненської ЗОШ, Костянтинівської ЗОШ № 2 Мелітопольського району, Матвіївської ЗОШ Веселівського району, Чорноземненської ЗОШ Якимівського району, Великобілозерської ЗОШ № 6 Великобілозерського району, Григорівської ЗОШ Пологівського району, Тернуватської ЗОШ, Шевченківської ЗОШ Новомиколаївського району, Омельницької ЗОШ, Нестерянської СР ЗОШ, Юрківської ЗОШ Оріхівського району.

        

Кількість позашкільних навчальних закладів, з них – що мають і не мають навчально-дослідні земельні ділянки. Кількість навчально-дослідних земельних ділянок при позашкільних навчальних закладах, що відповідають і не відповідають Положенню

 

         На високому рівні організована робота на НДЗД 5 позашкільних навчальних закладів освіти еколого-натуралістичного профілю: ОЦЕНТУМ, Мелітопольський ЦЕНТУМ, ЦДЮТ м. Токмака, Бердянська СЮН, Запорізький міський дитячий ботанічний сад. Всі ділянки в закладах відповідають Положенню про них, крім навчально – дослідної земельної ділянки еколого – натуралістичного відділу ЦДЮТ м. Токмака. За останні роки в цих закладах зріс рівень ефективності виконання дослідницької роботи за завданнями вчених провідних науково – дослідницьких установ та профільних вищих навчальних закладів. Вони є експериментальними майданчиками та координаційно – методичними центрами з організації експериментально – дослідницької роботи в галузі біології, екології та сільського господарства.

         Навчально-дослідна земельна ділянка Запорізького ОЦЕНТУМ, площею 2,13  га, має ботаніко-рослинницький відділ:

         - польова сівозміна – 0,08  га (з 7-польною сівозміною і колекційним відділком);

         - овочева сівозміна – 0,32  га (з 7-польною сівозміною і колекційним відділом);

         - плодовий сад – 1,1  га;

         - плодово-ягідний розсадник – 0,02  га;

         - ягідник, виноградник – 0,07  га;

         - колекційна ділянка – 0, 07  га (лікарські рослини);

         - селекційно-генетична ділянка – 0,04  га;

         - квітково-декоративна ділянка – 0,16  га (з 2 відділками – колекційним та декоративним);

         - закритий грунт – 0,026  га (парники, які використовуються для вирощування квітково-декоративних рослин);

         - виробничий – 0,244  га.

 

         Бердянська СЮН має НДЗД загальною площею 3,2  га.

         1. Ботаніко-рослинницький відділ:

        

- польова сівозміна – 0,20  га (з 6-польною сівозміною, колекційною ділянкою);

         - овочева сівозміна – 0,20  га (з 5-польною сівозміною, колекційною ділянкою);

         - плодово-ягідний – 1,02  га;

         - дендрологічний – 0, 80  га;

         - квітково-декоративний – 0,08  га;

         - декоративний розсадник – 0,02  га;

         - колекційна ділянка – 0,32  га (лікарські рослини);

         - закритий грунт – 0,026  га (теплиця, парники).

         2. Зоолого-тваринницький відділ:

         - міні ферма, кролеферма, вольєри – 0,017  га.

          Еколого-натуралістичний відділ ЦДЮТ м. Токмака має навчально-дослідну земельну ділянку площею 0,05  га:

         - плодовий сад;

         - дендрологічний відділок;

         - квітково-декоративна ділянка;

         - колекційна ділянка.

         Навчально-дослідна ділянка Мелітопольського ЕНЦ загальною площею

1,41  га має ботаніко – рослинницький відділ:

         - польова сівозміна (з 6-польною сівозміною, колекційною ділянкою);

         - овочева сівозміна (з 6-польною сівозміною, колекційною ділянкою);

         - плодовий сад;

         - дендрологічний відділок;

         - ягідник;

         - плодово-декоративна шкілка і розсадник;

         - колекційна ділянка (лікарські рослини);

         - квітково-декоративна ділянка.

 

Навчально-дослідна земельна ділянка Запорізького міського дитячого ботанічного саду, площею 12  га, має ботаніко-рослинницький відділ:

         - відкритий грунт;

         - закритий грунт;

         - дендрологічний;

         - суккулентних рослин.

 

Кращі приклади дослідницької роботи

 

Обласний Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді

         Протягом 2014 року на генетико-селекційному відділку НДЗД була подовжена сумісна експериментально-дослідницька робота вихованців гуртків Центру зі студентами Запорізького Національного університету під керівництвом та за завданням д. б. н., професора, завідуючого кафедри ботаніки і генетики рослин ЗНУ – Ляха Віктора Олексійовича.

         Учнівська молодь отримала літні завдання:

- дослідити морфологічні особливості ліній соняшника, отриманих в результаті міжвидової гібридизації;

·        створити зразки соняшника декоративного, придатного для горшкової культури, з оригінальними ознаками вегетативної сфери рослини, які вдало поєднуються з ознаками генеративної сфери;

·        дослідити біологічні особливості розвитку насіння рослин роду Тагетес, особливо стійких до дії абіотичних факторів.

         Одержаний рослинний матеріал в подальшому може бути використаний для проведення генетико – селекційних досліджень.

         Гуртківці Центру проводили досліди:

         - вплив застосування розчинів інсектицидних рослин в боротьбі зі шкідниками яблуні;

         - вплив висоти обрізки пагонів агрусу на врожайність;

         - вплив попередників на врожайність кукурудзи;

         - вплив передпосівного загартування насіння моркви на врожайність;

         - вплив попередників на врожайність капусти;

         - вплив прищипування верхівок головних огудин огірків на врожайність;

         - вирощування волошків синіх при різних строках посіву насіння;

         - вплив підживлення на строки і рясність цвітіння та розміри суцвіть деревію декоративного;

         - виявлення кращого способу розмноження барвінку;

         - вплив стратифікації насіння звіробою на строки появи всходів;

         - біологічний засіб захисту валеріани;

         - введення в культуру інжиру в умовах степової зони.

 

Бердянська СЮН:

         - укорінення живців троянд у відкритому ґрунті;

         - вирощування безґрунтовним методом сіянців капусти;

         - інтродукція гінкго білоба як лікарської рослини;

         - вплив застосування стимулятору росту «Біоглубін» на розвиток малопоширених рослин;

         - розмноження ожини сорту «Агава» вегетативним методом.

 

Мелітопольський ЦЕНТУМ:

         - вплив фаз місяця на розвиток буряку;

         - вплив різних умов на проростання картоплі;

         - вирощування альбіції та бундука канадського з насіння;

         - сортовивчення моркви;

         - вплив використання препарату «Корневин» на ріст сіянців дубу черешчатого.

        

Еколого-натуралістичний відділ ЦДЮТ м. Токмака:

         - введення в культуру твердих сортів озимої пшениці «Унія» та «Макар»;

         - сортовивчення озимої пшениці («Досконала», «Турунчук», «Жайвір», «Ужинок»);

         - сортовивчення озимого ячменю («Зимовий», «Луран», «Метелиця»).

 

Тематика дослідів на НДЗД загальноосвітніх навчальних закладів області:

         - вплив препарату біогенного походження «Байкал ЕМ-1» на врожайність сої (Любицька ЗОШ Новомиколаївського району);

         - вплив обрізування плодових дерев на їх врожайність (Бурчацька СШ «Джерело» Михайлівського району);

         - вплив  вермикомпосту на проростання насіння і розвиток проростків пшениці (Кушугумська СШ «Інтелект» Запорізького району);

         - вивчення інсектоакаріцидних властивостей рослин (Костянтинівське РНВО № 1 «Таврія» Мелітопольського району);

         - бур’яни Куйбишевського району та засоби боротьби з ними (Новоукраїнська ЗОШ Куйбишевського району);

         - вивчення умов утворення компосту каліфорнійськими червами та його вплив на підвищення продуктивності овочів (багатопрофільна гімназія «Гармонія» м. Енергодара).

        

Стан теплиць, використання їх у навчально-виховному процесі. Дослідницька робота у теплицях

 

         З 5 позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю теплиці відсутні у еколого-натуралістичного відділу ЦДЮТ м. Токмака. Теплиці Мелітопольського ЦЕНТУМ – в стадії реконструкції.

         В обласному Центрі еколого-натуралістичної творчості була проведена реконструкція теплиці площею 206 м², але за відсутності опалення вона має можливість працювати лише  у весняно – осінній період, як навчальна база для виконання  практичних гурткових  завдань та постановки дослідів.

         У весняний період звітного року вихованцями гуртків разом з керівниками були проведені практичні роботи по розмноженню кімнатних квітково-декоративних рослин: хлорофітуму, бегонії, аспідістри, сеткреазії, пеларгонії тощо. Також гуртківці займалися висіванням насіння однорічних квітів з подальшою пікіровкою  квіткової  розсади та висаджуванням її у відкритий ґрунт.

Теплиця Бердянської СЮН займає площу 180 м², до закритого ґрунту відноситься два парники (площа 80 м²). Зазначені приміщення використовувались для роботи юннатів з вирощування квітково-декоративних та овочевих культур, розмноження лікарських та малопоширених культур. З лютого 2012 року, у зв’язку з технічними неполадками в опаленні, теплиця у зимовий період не працює. Роботи проводились лише у весняно-осінній період. Гуртками СЮН було вирощено 160 шт. кімнатних квітів у горщиках і 320 штук квіткової розсади.

Невід’ємною частиною роботи в теплиці було дослідництво:

-         вплив зовнішніх умов на ріст і розвиток хлорофітуму;

-         укорінення живців троянд у відкритому грунті;

-         використання стимулятору росту «Біоглобін» на розвиток малопоширених рослин.

         В області при загальноосвітніх навчальних закладах працювало 14 теплиць. Вихованці 5 шкіл – інтернатів (Терпіннівська спеціальна ЗОШ –

 

інтернат, Молочанська спеціальна ЗОШ – інтернат, Новомиколаївська спеціальна ЗОШ – інтернат, Кам’янсько – Дніпровська загальноосвітня санаторна школа – інтернат, Хортицький навчально – реабілітаційний багатопрофільний центр)  під час навчального процесу мали змогу оволодіти практичними навичками вирощування овочевих культур, щоб поповнити раціон харчування.

         Школярі Василівської ЗОШ №1, Матвіївського ЗНВК «Всесвіт» Вільнянського району, Вільнянської ЗОШ№2, НВК №1 м. Енергодара, Кушугумської ЗОШ «Інтелект» та Веселянської ЗОШ  Запорізького району, ліцею №34 м. Запоріжжя вирощували в теплицях овочі для шкільної їдальні, кімнатні квітково-декоративні рослини для озеленення навчальних приміщень, розсаду однорічних квітів для пришкільних ділянок.

         В теплицях навчальних закладів області була проведена практично – дослідна робота  за наступною тематикою:

 • вирощування петунії з насіння;
 • вплив строків пікірування на якість розсади сальвії;
 • введення в культуру малопоширених плодових субтропічних рослин (фейхоа, інжир, гранат, мандарин, папайя);
 • розмноження ялини колючої живцюванням;
 •  вирощування фінікової пальми з кісточки;
 • інноваційний метод розмноження шеффлери плямистої листовими живцями;
 • розмноження насінням гінкго, самшиту;
 • вплив температурних показників на схожість насіння  лікарських рослин (календула, меліса, м’ята, чабрець, шавлія);
 • вплив мінеральних добрив на формування зеленої маси петрушки та кропу.

Кількість та зміст роботи творчих об’єднань з садівництва

 

         Цього року при навчальних закладах області була організована робота з садівництва в гуртках «Юні садівники» (16 груп) у яких займалось 228 учнів.

        

 

Юні садівники ЗОЦЕНТУМ перевіряли ефективність біологічних методів боротьби зі шкідниками яблуні (обприскували зав’язь плодів яблуні розчином часнику), поповнили асортимент рослин інжиром, надали допомогу посадковим матеріалом навчальним закладам області, проводили фенологічні спостереження за плодовими деревами та ягідними культурами.

Юні садівники Мелітопольського ЦЕНТУМ оволоділи технікою щеплення живцем, окулірування. На сіянці абрикосу вони прищепили сорт «Мелітопольський ранній».

Вихованці Бердянської СЮН зібрали 260 кг плодово-ягідної продукції, виростили 16 сортів винограду, дослідили вплив використання мікробіологічного препарату ЕМ-А на коренєутворення зелених живців винограду «Плевен».

Школярі Вознесенської ЗОШ Мелітопольського району оволоділи технологіями та навичками вирощування винограду сорту «Аркадія» та «Лора» і склали рекомендації щодо його вирощування завдяки співпраці школи з ПП Шаповалова М.А.

Учні Енергодарської ЗОШ № 7 започаткували «Садочок випускників», а Урожайнівської ЗОШ Токмацького району заклали горіховий сад на місці пустиря.

Юні садівники Терсянського НВК Новомиколаївського району та Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольського району поповнили асортимент шкільного саду, оволоділи агротехнікою вирощування плодових культур з насіння, влаштували плодово-ягідну шкілку.

 

Зв’язки з вченими, фахівцями, аматорами

        

         Протягом багатьох років Запорізький ОЦЕНТУМ співпрацює з кафедрами садово-паркового господарства і генетики рослин та хімії Запорізького Національного університету, Запорізькою обласною державною насіннєвою лабораторією, Обласним громадським об’єднанням дачників.

        

 

Завдяки співпраці гуртківцями Центру проведені досліди за завданням вчених, у вихованців підвищилась зацікавленість до аграрних наук, поповнена колекція польових та квітково-декоративних рослин на НДЗД. Проведення конференцій за участю вчених сприяє підвищенню ефективності навчального процесу.

         Педагогічний колектив Бердянської СЮН підтримує зв’язки з Українським товариством охорони природи, Українським товариством охорони птахів, Бердянським лісовим господарствам державного підприємства «Бердянськлісгосп», міською молодіжною громадською організацією «Служба захисту тварин», Бердянським коледжем Таврійського державного агро-

технологічного університету, садівничим товариством ім. Левіна, викладачами БДПУ та ВСП БК ТДАТУ. Юннати засвоїли новітні агротехнології в садівництві, займались інтродукцією плодових та овочевих культур.

         Завдяки співпраці еколого-натуралістичного відділу Токмацького ЦДЮТ з Державною контрольно-насіннєвою лабораторією та місцевими фермерами гуртківці отримали сортове насіння польових та овочевих культур. 

         Мелітопольський ЦЕНТУМ співпрацює з кафедрою ботаніки та садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету та кафедрою землеробства Таврійського  державного агротехнологічного університету. Цікаві екскурсії для юннатів Мелітопольського ЦЕНТУМ проводяться по екостежині. Поповнена колекція рослин навчально-дослідної земельної ділянки завдяки співпраці з Агробіологічним комплексом МДПУ.

 

Участь у конкурсах дослідницько-експериментального спрямування, виставки, свята

 

Участь у трудовій акції «Дослідницький марафон»

 

         З метою розвитку дослідницької і експериментальної роботи на навчально-дослідній земельній ділянці в області з березня по жовтень 2014 року проводилась трудова акція «Дослідницький марафон», в якій взяли участь 790 учнів та вихованців  загальноосвітніх та позашкільних закладів  

 

Бердянського, Гуляйпільського, Мелітопольського, Новомиколаївського районів, м. м. Бердянська, Енергодара, Мелітополя, Запоріжжя. Переможцями конкурсу стали вихованці Запорізького ОЦЕНТУМ, Мелітопольського ЦЕНТУМ, учні Андріївської СРШ Бердянського району та Костянтинівського РНВО №1 «Таврія» Мелітопольського району.     

         Серйозну увагу проведенню дослідницької роботи з юннатами приділено в позашкільних закладах (ЗОЦЕНТУМ, Бердянська СЮН, Мелітопольський ЦЕНТУМ). Щорічно на конференціях, які проходять по різних напрямках, підводяться підсумки дослідницької діяльності, обговорюють плани на майбутнє.

         Використовуючи польовий, лабораторний, статистичний, аналітичний та описовий методи дослідження вихованці гуртка «Юні генетики-селекціонери» Новопетрівського БДНТ Бердянського району встановили, що зміна схожості насіння Linum perenne під впливом абіотичних факторів дозволяє визначити напрямки селекційної роботи з метою створення нових високодекоративних сортів льону, найбільш пристосованих до умов півдня України.

         В результаті проведеного досліду вихованцями гуртка «Ботаніка. Зоологія» Енергодарської багатопрофільної гімназії  «Гармонія» з’ясована необхідність застосування біотехнології культивування дощових черв’яків у промислових масштабах з метою покращення стану грунту.

         Матеріали,представлені учнями Костянтинівського РНВО № 1 «Таврія» і Вознесенської гімназії «Орієнтир» Мелітопольського району, Сторчівського НВК і Веселогаївської ЗОШ Новомиколаївського району, Полтавського НВК Гуляйпільського району, НВК № 5 м. Енергодара свідчать про те , що молодь оволоділа  агротехнікою вирощування культур навчально-дослідної земельної ділянки.

Участь у конкурсі «Юний селекціонер»

 

         З метою залучення учнів старших класів до проведення дослідів з генетики та селекції в області проводився конкурс «Юний селекціонер», в якому взяли участь 65 учнів.

           

Учні Андріївської СРЗОШ Бердянського району, вивчали зміну схожості насіння сортів льону культурного та дикого під впливом абіотичних факторів (температура, вологість). По закінченні дослідження він зробив висновки, що більш високі показники енергії проростання в залежності від вологості характерні для сорту «Південна ніч», а при вивченні рівня стійкості проростків до низьких температур кращими показниками відрізнялися рослини дикорослого виду. Ці дослідження можна використовувати для визначення напрямків подальшої селекційної роботи.

         Вихованці гуртків «Екскурсоводи – краєзнавці»   Мелітопольського ЦЕНТУМ вивчали особливості вирощування баклажану сортів «Алмаз», «Геліос» та харчові властивості цих сортів, складали таблиці вирощування. Вихованці гуртка «Юні овочівники» Мелітопольського ЦЕНТУМ займалися сортовивченням томатів відкритого грунту, представили план досліду та таблиці спостережень.

        

Участь у конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок

        

         З метою розвитку дослідницької і експериментальної роботи на навчально-дослідній земельній ділянці в області проведено конкурс навчально-

дослідних земельних ділянок, в якому прийняли участь 720 юних аграріїв. Представлені на конкурс матеріали про роботу учнівської молоді на НДЗД позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів свідчать про те, що земельні ділянки стали базою для проведення навчальних та практичних занять, організації дослідницької, природоохоронної роботи. Переможцями конкурсу стали вихованці Бердянської СЮН, Мелітопольського ЦЕНТУМ.

         Протягом багатьох років юннати обласного Центру еколого-натуралістичної творчості проводять разом зі студентами Запорізького національного університету сумісну експериментально – дослідницьку роботу на селекційно – генетичній ділянці. Вони вивчають успадкування декоративних ознак у іпомеї, декоративного соняшника, крупноквіткового льону; проводять

 

 

досліди по отриманню міжвидових гібридів соняшнику та вивчають генетичну мінливість олійних культур.

         В Бердянській СЮН та Мелітопольському ЦЕНТУМ серйозну увагу приділено проведенню дослідницької роботі з вихованцями, інтродукції малопоширених рослин.

         Всі позашкільні заклади еколого-натуралістичного напрямку на конкурс представили каталоги рослин відкритого грунту, ротаційні таблиці овочевої та польової сівозміни, польові журнали, щоденники дослідницьких робіт, плани робіт на НДЗД, фотоматеріали, які розкривають зміст роботи.

         Досвідом організації роботи на НДЗД представили  Відродженська ЗОШ та Вознесенська гімназія «Орієнтир» Мелітопольського району. Плодовий сад Відродженської ЗОШ Мелітопольського району є базою для оволодіння учнями агротехніки вирощування фруктових дерев (черешня, абрикос, яблуня, слива). Цього року школярі навчилися підщеплювати сливу на абрикос, вирощувати смородину з живців, з’ясували, що підживлення фруктових дерев біогуматом позитивно впливає на ріст і врожай.

 

З метою пропаганди кращого досвіду еколого-натуралістичної позашкільної та позакласної науково-дослідницької роботи старшокласників 26 листопада 2014 року  Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  проведена Обласна наукова конференція старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем».

У заході взяли участь 162 учня з 5 позашкільних навчальних закладів (КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР, Бердянська станція юних натуралістів, Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Мала академія наук м. Мелітополя, Мала академія наук м. Енергодара), 36 загальноосвітніх навчальних закладів м.м. Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та Веселівського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, Мелітопольского, Новомиколаївського, Пологівського, Чернігівського районів області, інтернатних закладів обласного підпорядкування (Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум», Хортицький національний навчально – реабілітаційний багатопрофільний центр).

         Під час конференції учасники презентували науково – дослідницькі роботи,  проекти та обговорювали актуальні проблеми по секціях: «Екологія та проблеми довкілля», «Новітні агротехнології», «Біорізноманіття».

Учні продемонстрували навички опанування загальними та науковими методами досліджень: спостереження, польові, лабораторні, картографічні, соціологічні дослідження, комп’ютерне моделювання, порівняльний аналіз.

        

 

З метою оволодіння агротехнікою вирощування рослин на НДЗД, формування творчої працелюбної особистості для юннатів ОЦЕНТУМ з квітня по жовтень 2014 року проведено конкурс  на кращу ділянку, в якому прийняло участь 276 вихованців. Переможцями конкурсу стали  гуртки «Рослини-символи України» (керівник гуртка Ухабатова Т. М.), «Юні друзі природи» (керівник гуртка Жабицька А.Г), «Юні квітникарі» (керівник гуртка Яковенко О.М.)

         З метою поповнення насіннєвого банку закладу протягом вересня - жовтня проведена акція    «Насіння – 2014», в якій прийняли участь 352 вихованця ЗОЦЕНТУМ. По її підсумках переможцями стали юннати під керівництвом педагогів Капітонової В.С., Яковенко А.Ю.,Ткаченко Т.В., Ухабатової Т.М.

         З метою розвитку творчої особистості, трудового, патріотичного та національного виховання в жовтні 2014 року на базі Центру проходила виставка поробок з природних матеріалів «Осінь чарівниця», в якій прийняли участь 378 вихованців. Всі бажаючі мали можливість побачити продукцію, вирощену юннатами на НДЗД. Переможцями стали гуртки «Юні флористи» (керівник гуртка Рудченко Л.К.), «Основи екологічних знань» (керівник гуртка Авраменко Н.В.), «Юні друзі природи» (керівник гуртка Жабицька А.П.).

З метою розвитку дослідницької та експериментальної роботи серед гуртківців Центру в листопаді проведено конкурс на кращу дослідницьку роботу, в якому прийняли участь 113 вихованців. Кращі дослідницькі роботи виконали та оформили вихованці гуртків «Юні флористи» (керівник гуртка Веденяпіна В.І.), «Юні натуралісти» (керівник гуртка Інденко Т.В.), «Юні генетики» (керівник гуртка Бовт В.Д.).

В навчальних закладах області стало традицією проведення «Свята Урожаю», в рамках якого проводились виставки, вшановуються люди сільськогосподарської праці, підводяться підсумки виробничої та дослідницької діяльності школярів на навчально-дослідницьких ділянках, проводяться обрядові свята. 

Участь у Всеукраїнських заходах

         З 08 по 10 жовтня 2014 року делегація Запорізької області у кількості 3 учнів взяла  участь у Всеукраїнському дитячому фестивалі «Україна – сад» на базі НЕНЦ.

         Барабаш Катерина, вихованка гуртка «Юні садівники», учениця Дніпрорудненської СЗОШ «Світоч» Василівського району презентувала науково-дослідницьку роботу «Агротехнічні заходи боротьби з хворобами винограду» та отримала грамоту Національного еколого-натуралістичного центру за ІІ місце.

         Сорока Владислав, вихованець гуртка «Юні садівники», учень Дніпрорудненської СЗОШ «Світоч» Василівського району за презентацію виставки нагороджений грамотою Національного еколого-натуралістичного центру за ІІ місце.

 

Методичне забезпечення роботи на навчально-дослідній земельній ділянці

 

         Для підвищення професійного рівня завідуючих шкільними НДЗД, вчителів біології, керівників гуртків і працівників позашкільних закладів педагогічний колектив ОЦЕНТУМ протягом року провів 3 засідання круглого столу з питань змісту організації та методики проведення дослідницької роботи на НДЗД, надано 218 консультацій щодо організації та змісту роботи по відділкам НДЗД, по участі в конкурсах, виконанню та оформленню науково-дослідницьких робіт.

         З метою надання методичної допомоги для участі учнів у Всеукраїнських масових заходах аграрного спрямування було здійснено 12 виїздів до загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти області. 

         З метою активізації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках навчальних закладів області, підвищення ефективності та якості дослідницької роботи, задоволення потреб у професійному самовизначенні педагогічний колектив ЗОЦЕНТУМ  17 вересня 2014 року  взяв участь у Всеукраїнському науково-практичному інтернет-семінарі «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладі

         Для поліпшення стану діяльності НДЗД в закладах освіти області працівниками Центру було розроблено ряд методичних рекомендацій: «Використання інсектоакаріцидних властивостей  рослин», «Зовнішнє озеленення навчального закладу», «Тематика дослідницької роботи з квітництва», «Методика закладання польового досліду».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ  ЗВІТ

ЗАПОРІЗЬКОГО  ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ  ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ
ТА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ПО  ЗДІЙСНЕННЮ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ,  ПРИРОДООХОРОННОЇ  ТА  ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  РОБОТИ

У  2014 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ЗАПОРІЖЖЯ

Табл. 2                         Назва, адреса закладу, телефони, електрона адреса, всі види наявного зв’язку.

Табл. 2      Назва, адреса закладу, телефони, електрона адреса, всі види наявного зв’язку.

 

№ п/п

Назва еколого-натуралістичного позашкільного закладу

Повна адреса, поштовий індекс

Телефон

Телефакс

Електронна адреса

1

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

69068, м. Запоріжжя,

 вул. Чарівна, 11

(0612)

65-46-56

      (0612)

 65-46-56

KZZOCENTM@ukr.net

2

Бердянська станція юних натуралістів

71100, м. Бердянськ,

 пр. Пролетарський, 5-а

(253)

2-34-38

2-39-42

brd-sun@mail.ua

3

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

72312, м. Мелітополь,

 вул. Петровського, 17

(0619)

44-43-77

 

 

meleko@list.ru

der-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>

 

meleko@list.ru

 

Табл. 11                                                                        Творчі учнівські об’єднання (ТУО)

                                                         екологічного спрямування Запорізької області

 

№ з/п

Форми об’єднань

Кількість обєднань

Охоплено учнів

2013

2014

2013

2014

 

Обласна учнівська екодружина «Земля»

 

 

 

 

 

Структурні підрозділи

 

 

 

 

1.

Міські екодружини

2

2

1100

1050

2.

Районні екодружини

6

7

1280

1300

3.

Первинні учнівські громадські об’єднання (осередки)

-

-

-

 

4.

Екологічні дружини

36

38

1050

1220

5.

Аматорські об’єднання (агітбригади, екотеатри, лялькові театри, фольклорні та етногурти)

55

60

450

530

6.

Бюро екскурсоводів екостежин

40

43

350

400

7.

Лекторські спілки

11

15

95

120

8.

Об’єднання «Козацька республіка «Юна Січ»

12

13

150

160

9.

Агроекологічні дружини

4

4

280

280

10

Екологічні клуби

25

25

250

250

11

Екологічні профільні загони (розвідники, екологи, краєзнавці, орнітологи)

77

80

850

900

12.

Екологічні патрулі (голубі, зелені, екопости, екологічні, дослідники)

96

98

900

920

13

Екологічні дозори (лісові, річкові, степові, дендрологічні, орнітологічні)

28

30

300

320

14.

Учнівські трудові об’єднання лісівників (загони, дружини)

15

16

300

300

15.

Кількість об’єднань та учнів

407

431

7355

7750

 

 

Табл. 4                 Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості, станцій юних натуралістів.

 (Наявність акту землекористування, його номер)

 

№ п/п

Назва позашкільного закладу

Наявність НДЗД, площа га

Теплиці, площа

кв. м

Наявність

с/х техніки кількість

Загальна площа всіх приміщень

Площа приміщень для занять гуртків

Наявність комп’юте-рів,

кількість

Наявність відеотеки

Наявність авто-транс-порту

Наявність

акту

землеко-ристування номер

1

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості

2,13

206 м2 в стані

реконст-рукції

600 м2

247,4 м2

6

+

2 – легко-вий авто-мобіля

2

Бердянська станція юннатів

3,5

180 м2

трактор – 1

сіялка – 2

борона - 1

839 м2

839 м2

1

+

1 – вантаж-ні машини

+

№23ПОО2883

3

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

1,41

-

-

 

779,1 м2

623 м2

1

+

+

ЯЯ № 110638

Табл. 14                                                                 Робота наукових товариств Запорізької області

 

Назва напрямів

Назва товариств

Кількість залучених дітей

Керівник товариств, посада, кваліфікація

Основна мета наукового товариства

2013

2014

1

2

3

4

5

6

- біологія

- генетика

- екологія

- селекція

- медицина

- валеологія

НОУ  «Інтелект» обласної очно-заочної школи МАН Обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

48

48

Ульянова О.І. – директор ОЦЕНТУМ;

Ткаченко Т.В. – методист МАН;

керівники напрямів – викладачі ЗНУ

- виявлення, розвиток та підтримка юних талантів, сприяння освіти учнів шляхом залучення до творчої діяльності;

- створення умов для творчого зростання учнів;

- довузівська підготовка

- хімія

- біологія людини

- ботаніка

- психологія

- екологія

НТУ КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Січовий колегіум»ЗОР

10

12

Єршова Валентина Омелянівна – директор; Сопіна Валентина Володимирівна – заступ дир. ;

Бережна Оксана Миколаївна, вчитель;

Юрченко Оксана Валеріївна, вч

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- медицина

- хімія

- аграрництво

- екологія

НТУ «Інтелект» колегіуму «Елінт»

м. Запоріжжя

54

26

Люта Людмила Іванівна –

заст. дир. з НВР, вч-методист;

 

кер. напрямів:

Білоусенко Л.Г. (біологія),

Авраменко І.А. (хімія);

Бозаджиєва Юлія Ол-дрівна, вч

Гера Ольга Миколаївна, вчитель

- виявлення, розвиток та підтримка юних талантів, сприяння освіти учнів шляхом залучення до творчої діяльності;

- створення умов для творчого самовдосконалення учнів;

- психологія

НТУ ЗОШ № 81 м.Запоріжжя

-

8

Маркова Наталія Володимирівна, психолог

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- медицина

- хімія

- аграрництво

- екологія

НТУ ЗБЛ «Перспектива»

16

12

Натанова Алла Дем’янівна – зам дир. по науковій роботі;

Розова Ніна Василівна - вчитель

виявлення обдарованої молоді, створення умов для її творчого самовдосконалення;

- підготовка дослідницьких робіт на МАН;

- участь вихованців у наукових конференціях

- екологія

- біологія

- декоративне садівництво

НТУ «Життя»

ліцею № 62 Ленінсь-

кого району м. Запо-

ріжжя

16

26

Логінова Наталя Володимирівна – вчитель хімії, вища категорія;

кер. напрямів:

Рукас Валерія Вікторівна –

вчитель біології,

Хаблак Зоя Петрівна - вчитель

- екологічне навчання;

- створення екологічних проектів;

- дослідження рослин

- екологія

- біологія

- аграрництво

- селекція

НТУ гімназії № 28 Орджонікідз р-ну

м. Запоріжжя

12

10

Бурма Ірина Миколаївна – директор гімназії

- екологічне навчання;

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- психологія

НТУ ліцею № 34 Шевченківського району м.Запоріжжя

6

6

Репетун Ірина Валеріївна - психолог

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

НТУ НВК № 60 Шевченківського району м.Запоріжжя

-

10

Власенко Світлана Михайлівна – директор;

Аношина Віра Юріївна, вч хім. та біо

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- екологія

НТУ НВК № 42 Шевченківського району м.Запоріжжя

-

10

Шама Надія Мефодіївна – вчитель біології, хімії

- екологічне навчання;

- створення екологічних проектів;

- дослідження річок

- екологія

- біологія

- аграрництво

- психологія

 

НТУ гімназії № 6 Комунарського р-ну

м. Запоріжжя

20

15

Бородай Світлана Миколаївна – пр. психолог гімназії;

Тразанова Тетяна Олександрівна – вч біології

- екологічне навчання;

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- орнітологія

- екологія

- медицина

НТУ ЗОШ № 76 Жовтневого р-ну

м. Запоріжжя

12

10

Лушкіна Ірина Прокопіївна –

завуч з НВР школи;

кер. напрямів:

Шанчева Наталія Володими-

рівна – вчитель біології,

Бугаєва Вероніка Володими-

рівна – вчитель біології і хімії

 

- вивчення орнітофауни та фіторізноманіття степового комплексу;

- профілактика здорового способу життя

- екологія

НТУ колегіуму № 98 Жовтневого р-ну

м. Запоріжжя

10

15

Петрова Ірина Юріївна, вчитель географії та екології;

Міщук Антоніна Олександрівна – вчитель біології

- екологічне навчання;

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

- хімія

- психологія

- агрономія

НТУ ліцею  № 99  м.Запоріжжя

21

16

Денєжкіна Анжела Валеріїв-

на – вчит біо., вчит-методист;

Холох І.М. – соц.психолог

Корольова Валерія Микол. –вч хімії;

Клопота Ольга Анатол. – соц.. педагог;

Бережна Ольга Микол, вч біо

Менська Лідія Григор. – вч. Хім

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного різноманіття;

- участь у конкурсах МАН

- хімія

НТУ ліцею № 105 м.Запоріжжя

-

8

Ганошенко Сергій Анатолійович – вчитель хімії

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- екологія

- сільське

господарство

«Наука» - наукове

товариство учнів

Бердянської СЮН

75

107

Міщенко Наталія Миколаївна   –директор  СЮН

- виявлення обдарованої молоді, створення умов для її творчого самовдосконалення;

- участь вихованців у наукових конференція, конкурсах МАН

- аграрні науки

- лісознавство

- хімія

- медицина

- психологія

- біологія

- екологія

«Тавричанка» позашкільний заклад освіти «Мала академія наук»

м. Мелітополя,

при ньому: для школярів 5-8 кл. - школа допитливих «Дивосвіт»

54

 

 

 

 

 

86

42

 

 

 

 

 

78

директор – Ченцов Олександр Микол.

керівники напрямів – викладачі МДПУ, ЗНУ;

 

 

керівники напрямів в школі “Дивосвіт” – студенти 4-5 курсів МДПУ

- залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, та винахідницької роботи;

- виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді;

- організація змістовного дозвілля;

- біологія

- орнітологія

- екологія

- ентомологія

- лісознавство

 

 

 

НТУ «МАН біологічного профілю» ЦДЮТ

м. Токмак

10

15

Волчанова Світлана Вікторів-

на – заступник директора ЦДЮТ з НВР, керівник гуртка

- організація експериментальної та пошукової дослідницької роботи еколого-натуралістичного профілю;

- пошук, підтримка та розвиток дитячої творчої обдарованості.

- екологія

- біологія

- аграрництво

- хімія

- медицина

- психологія

НТУ «Інтеграл» Енергодарського міського спеціалізованого навчального закладу МАН м. Енергодар

38

46

Погорела Ж.М. директор, Кучеренко Наталія Миколаївна – методист;

 

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН, обласних і Всеукраїнських конкурсах, акціях для старшокласників

- хімія

- біологія

- валеологія

- екологія

- лісознавство

- ветеринарія

- агрономія

 

НТУ «Сократ» багатопрофільної гімназії «Гармонія»

м. Енергодар

9

12

Керівник – Самойлова І.А.

Лазарева Тетяна Петрівна, вчит хімії;

Шпигун Людм Іван, вч;

Сидорчук Ольга Олексіївна, вч;

Коток людм Микол, вч

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН, обл. і Всеукраїнських конкурсах, акціях для старшокласників

- біологія

- екологія

- біорізноманіття

- валеологія

НТУ Центру туризму, краєзнавства та спорту м.Енергодар

-

10

Ясінська Наталія Володимирівна - директор

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН, обл. і Всеукраїнських конкурсах, акціях для старшокласників

- психологія

- валеологія

- біологія

- хімія

НТУ багатопрофільного ліцею м.Енергодар

8

8

Іголкіна Яна Вячеславівна, вчитель;

Євтушенко Надія Арсентіївна, вч хімії

- екологічне навчання;

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- медицина

- хімія

- екологія

НТУ ЗОШ № 2

м. Енергодар

8

8

Артеменко Катерина Сергіївна – вчитель;

Давиденко Оксана Васил, вчит;

Євтушенко Надія Арсентіївна  – вч-методист, спец. Вищ кат.

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН, обласних і Всеукр конкурсах, акціях для старшокласників

- медицина

- хімія

- екологія

НТУ НВК № 5

м. Енергодар

8

8

Павленко Тетяна Микол, вчит;

Тімшина Людм Микол, вчитель

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

 

- біологія

- хімія

- зоологія

- ботаніка

- медицина

- селекція, генетика

- агрономія

- ветеринарія

НТУ Новопетрівсько-

го Будинку наукової

та дитячої творчості

Бердянського р-ну

10

27

Малієнко Юлія Миколаївна -

керівник гуртка;

Ісип Ольга Богданівна- кер гурт

Горбуля Анатолій Анат – кер гурт;

Бондар Ол-др Іван, кер гуртка;

Лутчак Галина Петр, кер гурт;

Іванова Тетяна Вас, кер гуртка

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

 

- біологія

- зоотехнія

НТУ Карло-Марксівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Бердянського р-ну

-

12

Кравець Сергій Орестович – вч трудового навчання

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- психологія

- біологія

- екологія

- лісознавство

НОУ комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Василівської районної ради

26

34

Директор – Лиско Людмила Петрівна

Шевченко Оксана Волод, вчит;

Філінська Ніна Вікторівна, вчит;

 

- здійснення комплексної теоретичної, практичної, психологічної підготовки учнів до вступу у вищі навчальні заклади;

- участь у конкурсах МАН, предметних олімпіадах

- біологія

- психологія

- екологія

НТУ «Еврика»

Дніпрорудненської гімназії «Софія»

Василівського р-ну

12

14

Коваленко Ольга Андріївна –

заступник директора з НВР,

вчитель-методист;

Міц Ольга Миколаївна –

керівник х.-б. напряму, вчитель біо, вищ кат., кер. МО

Голобокова Оксана Мик, вч. Психол; Полянських Алла Павлівна, вч хімії

- виявлення обдарованої молоді та робота з нею на

основі особистісно-зорієн-

тованого навчання;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- медицина

- екологія

НТУ Дніпрорудненської

Спеціалізов школи І-ІІІ ст.  «Талант»

Василівського р-ну

8

10

Недільська Ірина Іванівна, вч біо; Решетов Сергій Ол-дрович – вч екол та геогр

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- хімія

- екологія

- агрономія

НТУ

Дніпрорудненської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. «Світоч»

Василівської районної ради

8

10

Костенко Наталія Іванівна –

вчитель хімії, вищ.кат., вч-мет;

 

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

 

- біологія

 

НТУ науково-дослід-

ницького центру

«Талант» Великобі-

лозерського району

8

10

Мисюра Оксана Анатоліївна –

вчитель географії, спец. Вища

категорія;

кер. напряму:

Нестреляй Микола Володими-

рович – вчитель біології, спец.

II категорія

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- біологія

- медицина

- екологія

- аграрні науки

- хімія

НТУ рай гімназії Веселівського району

32

15

Поляков В.С.

Альохіна Світлана Васил, вчит хім.;

Федорова Ольга Володим, вч біо

 

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

- участь у конкурсах МАН

- психологія

- біологія

- екологія

Гуляйпільське районне відділення МАН на базі

Гуляйпільського колегіуму «Лідер» наукове об’єднання колегіантів (НОК) «Інтелектуал»;

10

8

Керівник – Лапіна Т.М. – заступник директора з НМР

 

У питаннях психології співпраця з Подмазіним С.І., д.філософ.н., к.псих.н., зав.НМЦ психології і соціології освіти ЗОІППО

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН, обласних і Всеукраїнських конкурсах, акціях для старшокласників

- екологія

НТУ «Юний еколог»

районного БДТ

Кам’нсько-Дніпров-

ського району

8

15

Стельмащук  Лариса Миколаївна – директор БДТ;

кер. напрямів:

Половкова Ірина Аполліна-

ріївна – керівник гуртка, спеціаліст;

Лопанова Ольга Валеріївна –

керівник гуртка, спеціаліст

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- біологія

 

НТУ «Ерудит» Куйбишевської СЗОШ І-ІІІ ст. «Інтелект»

9

10

Палій С.В.

Приходько Олена Володим, вч хім. та біо

 

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- біологія

- екологія

- медицина

- хімія

НТУ Куйбишевської ЗОШ І-ІІІ ст

8

8

Лівик Тетяна Степан, вч хім., Підручна Г. М.

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного та ландшафтного різнома-

ніття;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

- аграрні науки

НТУ ЦДЮТ Куйбишевського району

8

8

Алєксєєва С.С.

- виявлення обдарованої ;

- участь у конкурсах МАН, обласних і Всеукраїнських конкурсах, акціях

- біологія

- хімія

- аграрні науки

- психологія

Мелітопольське районне відділення МАН на базі

Костянтинівського

районного НВО «Гімназія-Мала академія наук № 1

«Таврія»

22

29

Шабанова Тетяна Сергіївна – директор закладу;

Неліпа Світлана Василівна –

заст. дир. з наук-метод.роботи;

кер. напрямів:

Ходан Оксана Володимирівна  - викладач МДПУ;

Біленька Ольга Павлівна –

вчитель метод. біології;

Логвина-Бик Тетяна Анато-

ліївна – к. пед. наук, МДПУ;

куце валова Нат Васил, пр. психолог;

Тихоненко Олена Віталіївна –

вчитель хімії

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- екологія

НТУ БДЮТ Мелітопольського району

-

22

Назаренко Оксана Володимирівна, директор

- виявлення обдарованої ;

- участь у конкурсах МАН, обласних і Всеукраїнських конкурсах, акціях

- екологія

НТУ Мирненської ЗОШ Мелітопольського району

-

10

Назаренко Світлана Борисівна, директор

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

 

- біологія

- екологія

НТУ «Паростки надії» КЗ «Дитячий центр» Михайлівського району

12

15

Нехода Галина Павлівна

Григоренко Віта Вікторівна, вч біо

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного та ландшафтного різнома-

ніття;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

- хімія

НТУ Пологівського колегіуму № 1 Пологівського району

8

10

Дубова Ірина Анатоліївна – вч. Біології

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідн. робіт

- біологія людини

- валеологія

- зоологія

- екологія

НТУ Приморського регіонал укр.-болг б/проф. ліцею

10

10

Кулик Петро Васил, вч біо;

Мормуль Антоніна Леонідівна, вч біо;

 

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- валеологія

- психологія

- екологія

НТУ КЗ «СЗОШ №1 м. Приморська» Приморської районної ради

 

10

Єременко Інна Володимирівна – вч соц.педагог;Яковенко Ольга Олександрівна – соц. педагог; Ніколаєва А.В. вч суспільствознавства

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

НТУ «Еврика» районного Центру дитячої  творчості Приморського району

12

20

Заступник директора з науково-методичної роботи;

Мартищенко Валентина Андріївна, кер гуртка

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- екологія

НТУ Розівського БДТ

10

7

Шатан Тетяна Василівна –

методист, керівник гуртків БДТ

- робота з охорони природи;

- дослідження екологічних проблем

- екологія

НТУ Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівського району

-

12

Похилько Павло Микол, вч

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

 

- психологія

- біологія людини

НТУ Чернігівської спеціалізованої школи «Надія» Чернігівського району

-

12

Савченко Віталіна Олександрівна, пр. психолог;

Солоха Сергій Сергійович, вч біо

- робота з охорони природи;

- дослідження екологічних проблем

- екологія

- біологія

- психологія

Об’єднання «Адоніс» Стульневської ЗОШ  Чернігівського району

12

12

Стародубцева Валентина Василівна

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного різноманіття;

- участь у конкурсах МАН

- екологія

- біологія

Об’єднання «НЕОН» Новомихайлівського НВК Чернігівського району

8

10

Полулях Тетяна Миколаївна

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

- екологія

- біологія

Об’єднання «Веселка» Просторівської ЗОШ Чернігівського району

10

12

Похилько Наталія Анатоліївна

Похилько Павло Микол, вч

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- збереження біологічного та ландшафтного різнома-

ніття;

- участь у конкурсах МАН

- біологія

- екологія

- хімія

- медицина

- психологія

- селекція

НТУ «Природодос-

лідник» Якимівської

гімназії

18

15

Халіман Тетяна Олександрівна – вч біології і хімії;

Костандова Оксана Ол-дрівна, вч;

Мандрик Наталя Юріївна, вч;

Василенко Олена Євгенівна, пр. психол;

Любайкіна Олена Олександрівна, вч;

Качан Сергій Миколайович, вч

- пошук, підтримка обдарованих дітей;

- підготовка дослідницьких робіт на конкурс МАН

 

 

 

 

Табл. 18                                        Робота Музею Хліба, куточків економного та бережливого

                                          ставлення до нього в позашкільних закладах Запорізької області

 

Назва закладу

Основні види роботи

Форми роботи

Існуючі експонати

1

2

3

4

5

1

Запорізький обласний

Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

- оновлення та поповнення експонатів;

- просвітницька робота;

- розповсюдження знань про хлібні культури;

 

- дослідницька робота (сучасні технології вирощування, сортовивчення тощо);

 

- пошукова робота;

 

- декоративно-ужиткове мистецтво;

 

- допрофесійна підготовка молоді

- теоретичні та практичні заняття гуртків;

 

- екскурсії тематичні та оглядові;

 

- надання консультацій по створенню музеїв Хліба чи куточків бережливого ставлення до нього;

 

- масові заходи (свята, виставки, конкурси);

 

- виховні години, тематичні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору;

 

- майстер – класи з основ ремесел – виготовлення іграшок та оберегів, тістопластика;

 

- збори кращих учнівських об’єднань області

- короваї – 28 шт.;

- святковий пиріг –3 шт.;

- випічка до свят – 42 шт.;

- калита – 2 шт.;

- пасха – 2 шт.;

- маца – 2 шт.;

- дивні – 6 шт.;

- повсякденний хліб – 10шт.;

- булочні вироби – 17 шт.;

- вироби з солоного тіста – 7 шт

- корзина з макетами хлібних виробів – 1 шт.;

- рушники – 6 шт.;

- снопики – 12 шт.;

- дідух – 2 шт.;

- вироби із соломи – 36 шт.;

- корзина з лози – 1 шт.;

- проспекти хлібокомбінатів –

 7 шт.;

- гербарії районованих сортів пшениці;

- колекція насіння різних видів хлібних культур;

- розкладки – 3 шт.;

- макет млина;

- знаряддя праці хліборобів: мотика, вили, серп,

коса, жорна,

кам’яні зернотерки,

- моделі сільськогосподарської техніки: трактор, сіялка, борона, плуг;

- знаряддя праці пекаря: рогач, хлібна лопата, копистка;

- глиняний посуд – археологічні знахідки на території області: макітри, горщики, миски, глечики, амфори;

- сучасні керамічні вироби;

- малюнки, реферати, матеріали для виховних заходів

2

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної учнівської молоді

-//-//-

-//-//-

- снопи:   жита – 2 шт.

                 проса – 1 шт.

                 ячменю – 2 шт.

                 вівса – 3 шт.

                 пшениці – 2 шт.

                 трітікалє – 3 шт.

- сорго, рис;

- вироби з солоного тіста –

11 шт.;

- вироби з соломки – 21 шт.;

- картини – 4 шт.;

- українська хата;

- рушники - 6;

- портрет Т.Г. Шевченка;

- хліба, плетеники, коровай;

- український посуд: вази, куманці;

- знаряддя праці хліборобів, атрибути для випікання хліба;

- книги про хліб, малюнки, реферати;

- відбірка віршів, прислів’їв, пісень, сценарії свят

3

Бердянська станція юних натуралістів

-//-//-

-//-//-

- колекція насіння різних видів зернових культур;

- хлібні вироби міського хлібокомбінату;

- українська піч (бутафорія)

- снопи пшениці остистої;

- дідух і масляна;

- виставка малюнків на тему «Хліб очима дітей»;

- матеріали для виховних заходів;

- календар хлібороба

4

Центр дитячої та юнацької творчості м. Токмака

-//-//-

-//-//-

- колекція хлібних виробів місцевих підприємців, обрядового хліба, снопів;

- інформаційний постер «Від зернини до хлібини»;

- виставка дитячої художньої творчості з розділами «Повертаються до хати традиційні наші свята», «Дідухи на всі смаки», «Мукасольки», «Солом’яні мережива», «Народна соломяна іграшка», «Спасова борода»;

- інформаційна таблиця «Щедрість рідної землі».

- колекція і гербарна таблиця «Зернові культури – наші годувальники»;

- куточок рослинника в навчальному кабінеті «Учимось праці хлібороба».

        Табл. 9 Організаційно-масова робота позашкільних закладів Запорізької області

 

Заклад освіти

Основні види робот

Назва тематики заходів, які найбільш цікавлять дітей, підлітків

1

2

3

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

свята

-          «Новорічний лабіринт»;

-          «Зиму проводжаємо – Весну зустрічаємо»;

-          «Весняний віночок»;

-          «Юннат – це на все життя»;

-          «Осіння фея»;

-          «Козацькі розваги»;

-          «По країні з краю в край ходить Святий Миколай»;

-           «Рік новий – чарівне свято! Буде радості багато»;

-          «Подорож по континентах»;

-          «Зелений паросток».

тематичні тижні

-          Тиждень біології;

-          Декада екології;

-          Фестиваль науки .

виставки

-          Фотовиставка «Зима в об’єктиві натураліста»;

-          «Осінь чарівниця»;

-          «Зимові фантазії»;

-          «Новорічна композиція».

просвіта

-          година спілкування: «Сам собі синоптик», «Вмикаймо екомислення;

-          екологічні новини;

-          операції: « Насіння», «Опале листя», «Нехай моя ялинка залишиться у лісі»,    «Нагодуй пташку», «Діти – дітям»;

-          біологічна вікторина «Звуки лісу»;

-          командне змагання «Біологічне лото»;

-          усні журнали: «Природа наша мати – треба її оберігати», «Екологічний світлофор»;

-          екскурсії: віртуальна «Подорож по континентах» до краєзнавчого музею «Тварини і рослини Запорізького краю», «Стежками заповітної Хортиці»;

-          виховний захід «Вона на світі одна – єдина ненька Україна»;

-          круглий стіл «Обери свій шлях – бути здоровим».

Бердянська станція юних натуралістів

свята

акції

-          «Шануймо природу усюди і завжди»;

-          «Масляна прийшла, скоро весна»;

-          «Пташка радісно співає, весну нам сповіщає»;

-          «Юннат! Відкрий для себе книгу природи»;

-          «Осінь всюди походжає і врожаї свої збирає»;

-          «Щоб море залишалось синім»;

-          «Прийшов Січень – Новорічень, приніс торбу мальовничу»;

-          трудова акція «Нехай земля квітує всюди – збережемо її, люди».

виставки

-          виставка малюнків «Я – Людина! Живу на казковій землі»;

-          виставка квітів «Квіти, квіти там і тут посміхаються цвітуть»;

-          виставка льодових фігур «Блакитне диво на морозі»;

-          виставка новорічних поробок «Казкові прикраси зими».

просвіта

-          квест «Пташиний світ» - зустріч з фахівцями – науковцями Приазовського національного природного парку.

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

свята

-          «Посвячення в юннати»;

-           «Орнітологічний калейдоскоп»;

-           «Зустріч весни»;

-          «День відкритих дверей»;

-          «Ми – юннати!»;

-          «Мелітопольський край святкує урожай».

виставки

-          «Зимова казка»;

-          «Діти за майбутнє міста»;

-          «Мої домашні улюбленці»;

-          «Барвистий світ пташиного миру».

ігрові програми

-          «Веселі козачата»;

-          «Хлопці та дівчата».

просвіта

-          «Соборність України»;

-          «Діти єднають Україну»;

-          «Я та моє здоров’я»;

-          «Ліса – легені Планети»;

-          «Антинаркотик»;

-          «Ми цього не повинні забути»;

-          «Ми проти насильства»;

-          «Європейський підхід до вирішення екологічних проблем людства»;

         

 

Табл. 3                 Кількість гуртків біологічного, екологічного, сільськогосподарського, квітково-декоративного, декоративно-прикладного профілів, інших творчих об’єднань учнів (початкового, основного, вищого рівнів) у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування різного типу.

 

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

Кількість груп

Кількість груп

Кіль-кість учнів

Молодші школ.

Середні школ.

Старші школ.

Запорізький Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Біологічний

 

14

7

5

2

198

Екологічний

 

21

8

11

2

254

Сільськогосподарський

 

2

-

-

2

24

Декоративно-ужитковий

 

3

-

3

-

36

Квітково-декоративний

 

11

3

8

-

132

Нетрадиційні нові форми

 

-

-

-

-

-

Інший

8

4

-

4

98

 

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

Кількість груп

Кількість груп

Кіль-кість учнів

Молодші школ.

Середні школ.

Старші школ.

Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості (відділ еколого-натуралістичної творчості)

Біологічний

 

4

2

1

1

76

Екологічний

 

1

1

-

-

22

Сільськогосподарський

 

1

-

1

-

112

Декоративно-ужитковий

 

1

-

1

-

15

Квітково-декоративний

 

-

-

-

-

-

Нетрадиційні нові форми

 

-

-

-

-

-

Інший

-

-

-

-

-

 

 

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

Кількість груп

Кількість груп

Кіль-кість учнів

Молодші школ.

Середні школ.

Старші школ.

 

Бердянська станція юних натуралістів

Біологічний

 

8

6

1

1

112

Екологічний

 

12

9

2

1

191

Сільськогосподарський

 

15

9

4

2

230

Декоративно-ужитковий

 

-

-

-

-

-

Квітково-декоративний

 

-

-

-

-

-

Нетрадиційні нові форми

 

-

-

-

-

-

Інший

 

7

4

3

-

101

 

 

 

 

 

 

 

ЕНЦ/СЮН

Напрям роботи гуртків

Кількість груп

Кількість груп

Кіль-кість учнів

Молодші школ.

Середні школ.

Старші школ.

 

 

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Біологічний

 

9

3

5

1

127

Екологічний

 

12

5

6

1

198

Сільськогосподарський

 

16

9

6

1

239

Декоративно-ужитковий

 

-

-

-

-

-

Квітково-декоративний

 

7

4

3

-

98

Нетрадиційні нові форми

 

-

-

-

-

-

Інший

 

18

10

8

-

256

 

 

Табл. 17                  Робота декоративно-прикладного мистецтва в позашкільних закладах Запорізької області

 

Назва закладу

Форми роботи

Назва основного напряму діяльності

Кількість

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості

гуртки

     -    «Декоративний розпис»

«Прикладні мистецтва»

 

                1

2

 

Токмацький ЦДЮТ

еколого-натуралістичний відділ

 

     -   «Аплікація соломкою»

1

 

Табл. 6      Організаційно-методична робота ЗОЦЕНТУМ

 

№ п/п

Основні види роботи

Форми роботи в порівнянні з попереднім звітом

Періодичність

Основні питання, що розглядалися на певному заході (найбільш цікаві, нові заходи, описані окремо і детально)

 

 

2013

2014

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Співпраця з Департа-ментом  освіти і науки облдержадміністрації

наради

 

 

 

 

5

6

протя-гом року

27.03

 

24.04

 

27.05

для директорів, заступника директора з НВР, методиста МАН

 

- інтернет-нарада з проблем розширення дистанційних форм роботи в позашкільних установах Запорізької області;

- тренінг «Інформатизація закладу та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

- обговорення проекту Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів

 

2

 

Координа-ційно-методична

семінари

 

 

 

 

 

4

 

5

19.02

 

 

 

 

19.03

 

 

 

30.04

 

 

21.05

 

 

22.10

-  «Залучення учнівської молоді до моніторингових спостережень в рамках науково-освітніх програм та еколого-натуралістичних акцій» для керівників районних методичних об’єднань, керівників гуртків і громадських об’єднань еколого-натуралістичного профілю;

- «Організація дослідницької діяльності школярів – важливий фактор діяльності загальноосвітніх та позашкільних закладів» для вчителів біології, керівників гуртків і громадських об’єднань еколого-натуралістичного профілю;

- «Пріоритетні напрямки еколого-натуралістичної освіти і виховання учнівської молоді області» для вчителів біології, екології м. Запоріжжя;

- «Формування національної самосвідомості засобами природничо-екологічного виховання» для вчителів біології, керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю;

- «Партнерство загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – основа комплексного навчання і виховання нового покоління» для керівників районних методичних об’єднань, керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю

 

 

конференції

1

1

16.02

 

- «Розвиток творчого потенціалу обдарованої дитини засобами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку» для керівників делегацій – учасників обласного етапу конкурсу МАН;

 

 

круглі столи

2

 

26.11

 

 

 

- «Формування екологічного мислення підростаючого покоління»

 для керівників учнівських делегацій обласної науково-практичної конференції старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем»

 

виставки

2

 

31.10

 

15.01

- виставка методичних матеріалів з організації позашкільної еколого-натуралістичної роботи з  учнівською молоддю;

- «Організація науково-дослідницької діяльності учнів».

 

виїзди

2

4

протя-гом року

 

 

 

03.12

 

07.12

 

 

 

 

 

07.12

 

 

 

 

07.12

- проведення моніторингу якості еколого-натуралістичної діяльності;

- надання адресної методичної допомоги під час відряджень.

- вивчення та пропаганда перспективного досвіду педагогів – керівників творчих об’єднань школярів;

- семінар-нарада «Підвищення ефективності позашкільної екологічної освіти» для педагогів Бердянської СЮН;

- «круглий стіл» -  «Сприяння участі обдарованих учнів у Всеукраїнських конкурсах, акціях, фестивалях, польових практиках» для педагогів м. Бердянська, Бердянського, Куйбишевського, Приморського, Чернігівського районі –  керівників учнівських делегацій І туру (контрольної роботи) обласного конкурсу МАН;

- «круглий стіл» -  «Організація дослідницької діяльності школярів з аграрництва в системі позакласної та позашкільної роботи»  для педагогів м. Мелітополя, Веселівського, Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів –  керівників учнівських делегацій І туру (контрольної роботи) обласного конкурсу МАН;

- «круглий стіл» -  «Розвиток творчої активності вихованців навчальних закладів в процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності» для педагогів м. Енергодара, Кам’янсько-Дніпровського району –  керівників учнівських делегацій І туру (контрольної роботи) обласного конкурсу МАН.

 

відкриті заняття

 

11

12

23.01

 

14.04

 

 

21.05

 

22.05

 

23.05

 

26.09

 

13.11

 

19.11

 

21.11

 

24.11

 

04.12

 

19.12

- заняття-інсценування «Життя тварин узимку» (гурток «Абетка природознайки»);

- ігрове заняття для дошкільників «Що моя сім’я вирощує на земельній ділянці»( гуртка «Природа крізь призму англійської мови»);

- підсумкове показове заняття для батьків гуртка «Природа крізь призму англійської мови»;

- практичне заняття «Композиція зі штучних квітів» (гурток «Фітодизайн»);

- брейн-ринг «Земля – планета на якій я живу» (гурток «Юний еколог»);

- заочна подорож «Люби та знай свій рідний край» (гурток «Рослини – символи України»);

- практичне заняття «Екологічна експертиза учбового корпусу, НДЗД» (гурток «Юні ековалеологи»);

- заняття-вистава для дошкільників  «Уроки мудрої сови: «Чистоту – природі» (гурток «Природознавство для дошкільників»);

- заняття-тренінг «Город на підвіконні» (гурток «Основи екологічних знань»);

- майстер-клас «Виготовлення флористичної настінної композиції з різних видів насіння» (гурток «Юні флористи»);

- заняття-реквієм «Сьогодні славить вся країна своїх синів» (гурток «Рослини – символи України»);

 - заняття-конкурс проектів «Українська світлиця» (гурток «Юні народознавці»)

 

консуль-тації

понад 150

понад 140

постій-но

- по всіх напрямках еколого-натуралістичної діяльності.

 

методич-

ки

16

17

протя-гом року

- «Формування та розвиток морального здоров’я особистості засобами толерантності»;

- «Формування та розвиток психічного здоров’я вихованців».

- «Біологічні методи регулювання чисельності шкідників плодових дерев»;

- «Екологічні декади в освітніх закладах»;

- «Засоби боротьби із хворобами та шкідниками кімнатних рослин»;

- «Весняна обрізка дерев»;

- мультимедійна презентація «Формування екологічної компетенції вихованців в умовах позашкільного закладу»;

- «Розмноження хвойних рослин»;

- «Організація дослідницької роботи з квітникарства на НДЗД»

- «Правила пікіровки однорічних квітково-декоративних рослин відкритого грунту»;

- «Технології вирощування хвилястих папужок в домашніх умовах»;

- «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес»;

-«Моніторингові спостереження степових біоценозів»;                                               - «Ключ до здорового і довгого життя хвилястого папужки»;

- «Методика навчання сільськогосподарській праці молодших школярів в гуртках біологічного спрямування»;

- «Інтеграція в програми гуртків народних екологічних ігор та природоохоронних традицій»;

 

 

 

3

Взаємний зв’язок з загально-

освітніми закладами

консуль-тації

понад 270

понад 245

постій-но

- по всіх напрямках позакласної еколого-натуралістичної роботи та участі учнів-членів МАН у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт

 

робота гуртків для літніх шкільних таборів

103 учнів

220

червень

- для шкіл ЗОШ № 60, 52 м. Запоріжжя

 

екскурсії

154

133

постій-но

- в куточок живої природи, музей хліба, кабінети Центру, по екологічній стежці, НДЗД

 

робота еко-відеотеки «Джерело»

250

216

постій-но

 

- по заявках шкіл

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з НДІ, ВНЗ, інститутами післядипл. освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робота творчої групи педагогів-позашкільн

(ЗОІППО)

2

2

19.02

22.10

 

 

 

 

Засідання обласної творчої групи педагогічних працівників позашкільних закладів освіти «Системно-цільове управління позашкільним педагогічним процесом». Розглядались питання інформаційного забезпечення і корекції педагогічного процесу в гуртку, педагогічного аналізу результативності роботи педагога.

 

Міжрегіональні заходи

 

 

15.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжрегіональна робоча зустріч делегації освітян АР Крим по обміну досвідом роботи з обдарованою молоддю. Під час зустрічі розглядались питання використання єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області для організації роботи з обдарованими учнями, обмін досвідом роботи обласних позашкільних навчальних закладів з обдарованою молоддю, під час якого ЗОЦЕНТУМ було розкрито питання комплексного підходу по формуванню екологічної свідомості та залучення до науково-дослідницької роботи обдарованої молоді засобами позашкільної освіти. Учасники зустрічі відвідали позашкільні заклади: МАН учнівської молоді Мелітопольської міської ради, МАН учнівської молоді Енергодарської міської ради, КПНЗ «МАН учнівської молоді» Василівської міської ради.

 

семінари

5

5

15.01

 

 

13.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03

 

 

 

27.03

 

 

 

23.09

 

 

 

 

 

- семінар-тренінг «Сучасні стандарти презентації науково-дослідницьких робіт» для учасників конкурсу-захисту учнівських наукових робіт (ЗНУ);

- вебінар «Впровадження медіа- і інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес ПНЗ». Розглянуті питання основних напрямків інноваційної діяльності науково-методичного супроводу позашкільної освіти в 2014р., медіа-освіти як засобу формування пізнавальних інтересів у дітей і підлітків, впровадження дистанційних форм навчання в процес підвищення кваліфікації педагогів-позашкільників і в практику роботи з обдарованими учнями, розбудови єдиного інформаційного освітнього простору для працівників позашкільних установ (ЗОІППО);

- науковий семінар «Глобальне здоров'я. Фактори адаптації» Практична робота: «Використання в харчуванні рослин родів Сорго, Амарант, Шавлія» (кафедра фізичної реабілітації Запорізького національного технічного університету);

- семінар в on-line режимі «Ознайомлення з проектом «Школа сучасних знань» для керівників і методистів позашкільних навчальних закладів, педагогів-організаторів, педпрацівників ПНЗ (ЗОІППО);

- нарада-семінар в on-line режимі «Основні орієнтири роботи ПНЗ в новому 2014-2015 навчальному році. Електронний освітній контент як засіб інформаційно-методичного забезпечення для підвищення кваліфікації педагога-позашкільника в міжкурсовий період» (ЗОІППО);

 

 

практикум на курсах підвищ кваліфікацдля вчит. біології, кер гуртків ПЗ

21педагог

46 педагогів

28.08

 

 

 

 

 

 

- разом з ЗОІППО курси підвищення кваліфікації педагогів «Зміст і шляхи здійснення інтелектуального розвитку особистості, професійного самовизначення, допрофесійної підготовки і організації змістовного дозвілля вихованців»

 

 

 

Методичний аудиторіум

224

233

протяг

року

 

 

 

- для учнів-членів МАН та їх керівників з питань: «Написання, оформлення та представлення наукової роботи», «Участь у конкурсі-захисті наукових робіт учнів-членів МАН», «Сучасні стандарти презентації науково-дослідницьких робіт» тощо (ЗОЦЕНТУМ, ЗНУ)

 

гурткова робота

3 гурт.

4 гурт.

2р. на тиждень

- на базі ЗНУ викладачі ВУЗів ведуть гуртки, керують науково-дослідницькими роботами старшокласників.

 

психолого-педагогічні

читання

2

 

15.10

12. 11

- «Виховання етнічної толерантності в позашкільній роботі»     4

- «Психологічні аспекти етнопедагогіки»

 

спільна

діяльність

студентів

і гуртківців

21 учень

 

 

-

23

 

 

 

19

бере-зень-

травень

 

протягом року

 

- дослідницька робота на селекційно-генетичній ділянці ЗОЦЕНТУМ (ЗОЦЕНТУМ, ЗНУ);

- польова практика студентів на колекційній ділянці лікарських рослин (ЗОЦЕНТУМ, ЗДМУ);

- підготовка конкурсних робіт по створенню флораріумів та підвищення зацікавленості школярів до позашкільної освіти (ЗОЦЕНТУМ, ЗНУ)

 

5

Робота з засобами масової інформації

телебачен-ня

2

 

16.02

 

26.11

 

- обласний конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт (Алекс,TВ-5);

- обласна науково-практична конференція старшокласників «Світ природи – невичерпне джерело знань та здоров’я» (Алекс,TВ-5);

 

 

газети

 

 

24.04

25.12

 

- «Досягнення юних академіків» (газета «Запорізька правда»);

- обласна виставка новорічних композицій (газета «Запорізька Січ»)

 

радіо

 

3

2

28.02

21.08

 

- Обласний екологічний марафон «Довкілля-2014»;

- підсумки ІІІ етапу конкурсу МАН

 

Табл. 13                                    Робота з обдарованою учнівською молоддю в ЗОЦЕНТУМ

 

№ п/п

Основні види діяльності

Загальна кіль-кість учнів

Форми роботи

Періодичність

Дослідництво

 

напрямок

результат

 

2013

2014

 

1

2

 

 

5

6

7

8

 

1

Співпраця з вищими навчальними закладами: ЗНУ

48

48

- гуртки

2р.на тиждень

- валеологія,

- медицина,

- аграрництво,

- екологія,

- біологія,

- генетика,

- селекція,

- ботаніка,

- зоологія

- участь у конкурсах МАН;

- отримання призових місць на І-ІІІ етапах МАН;

- ІІІ етап: команда Зап. обл. посіла на відділенні хімії та біології 4 місця:

ІІ м – секція «Загальна біологія»;

III м – секції: «Валеологія», «Медицина», «Психологія»;

на відділенні екології та аграрних наук – 6 місць:

IІ м – секції: «Охорона довкілля», «Лісознавство»;

ІІІ м – секція «Екологія», «Селекція і генетика», «Агрономія», «Ветеринарія та зоотехнія».

- вступ до ВНЗ;

- участь в обласних і Всеукраїнських молодіжних акціях, конкурсах, науково-практичних конференціях, очних заходах в НЕНЦ;

 

 

41

43

- дослідництво

протягом року

 

224

219

- консультації

постійно

 

73

58

- семінари

2р. на рік

 

21

19

- організація селекційної ділянки на НДЗД ЗОЦЕНТУМ

ІV-ІХ

 

2

Заочна біологічна школа

 

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

І-й рік навчання

І-й семестр

ІІ-й семестр

ІІ-й рік навчання

І-й семестр

ІІ-й семестр

 

 

 

 

3

Навчальне дослідництво

 

347

388

- гуртки;

 

- Обласний заочний конкурс наукових рефератів (тема 2014р «Декоративні тварини» номінації: «Тераріум і його мешканці», «Підводний світ у кімнаті»;

- збори талановитої молоді м. Запоріжжя;

- участь у Всеукраїнських, обласних очних та заочних заходах, акціях, конкурсах, конкурсах серед юннатів Центру;

- засідання юних дослідників Центру;

- обласна наукова конференція старшокласників «До рідної природи з розумом і серцем»;

- індивідуальна робота з обдарованими учнями;

- спільна дослідницька робота гуртківців і студентів ЗНУ на селекційно-генетичній ділянці ЗОЦЕНТУМ;

-організація консульт-пункту по участі школярів у конкурсі МАН та проведенню досліджень;

- організація наукових лекцій та читань для старшокласників на базі ЗНУ, ЗДМУ,ЗОЦЕНТУМ;

- Малі наукові читання «Крок в науку»;

- тижні біології, науки;

- конкурси ерудитів.

2 рази на тиждень

1раз на рік

 

 

 

 

 

 

2 рази на рік(Х,V)

постійно

 

 

 

 

2 рази на рік

26.11

 

 

 

 

постійно

 

травень-вересень

 

 

 

постійно

 

 

 

2 рази на рік

 

 

січень, травень;

квітень

2 рази на рік

- садівництво,

- овочівництво,

- рослиництво,

- квітництво,

- екологія,

- біологічний

захист рослин,

- практична

природоохоронна діяльність,

- пропагандист-ська діяльність,

- валеологія.

- участь в гурткових, станційних, обласних та Всеукраїнських заходах (диспути, тижні, конкурси, акції, конференції, тощо);

- участь у виставках своїх досягнень;

- участь у конкурсах МАН;

- створення обмінного посадкового фонду;

- поповнення колекцій рослин НДЗД;

- оздоровлення вихованців;

- екскурсійна діяльність вихованців на екологічній стежині

 

 

 Табл. 20                      Робота аграрних трудових об’єднань учнівської молоді Запорізької області

 

Назва трудових

учнівських об’єднань

Види роботи

Результати практичної роботи

Тематика дослідництва

1

2

3

4

«Садівник»

Підгірненська ЗОШ

Василівського району

Садівництво

(фруктові дерева)

- частина урожаю передана в шкільну їдальню;

- прибуток на спец. рахунок школи

«Вивчення оптимальних строків захисту плодового саду від шкідників і хвороб»

«Чисті роси»

П’ятихатська ЗОШ

Василівського району

Садівництво (фруктові дерева, смородина)

-  //  -  // -

«Вплив різних типів підживлення на продуктивність яблуні»

«Юні садівники»

Трудова ЗОШ

Новомиколаївського району

Співпраця з Запорізьким конезаводом № 86 - садівництво

- подарунки дітям;

- фрукти на Новий рік;

- екскурсії

«Вплив обрізки на продуктивність груші»

Терсянська ЗОШ

Новомиколаївського району

Співпраця з ТОВ «Барви», «Терса»  -

польові роботи

- ремонт школи;

- потреби школи

 

«Вплив додаткового опилення на врожайність соняшника»

«Юний натураліст»

Любицька ЗОШ

Новомиколаївського району

Співпраця з ТОВ «Барви», «8 Березня» -

польові роботи (соняшник, кукурудза)

- потреби школи;

- організація дозвілля (екскурсії);

- ремонт школи

«Вплив проріджування на ріст і врожайність кукурудзи»

«Юні аграрії»

Тернівська ЗОШ

Вільнянського району

Співпраця з базовим господарством «Агрофірма «Колос» - польові роботи (соняшник, пшениця)

- прибуток на спец. рахунок школи

«Сортовипробування пшениці «Одеська 161» та «Одеська 162» для даного регіону»

«Колосок»

Андріївська СРЗОШ

Бердянського району

Співпраця з

агроцехом № 3 ОАО

«ММК ім. Ілліча»

- прибуток на спец. рахунок школи;

- частина урожаю передана в шкільну їдальню

«Вплив строків висівання для силосу кукурудзи «Дніпровська» на врожай стеблової маси»

«Калина»

Юрківська ЗОШ

Оріхівського району

Польові роботи

(овочівництво)

- урожай передано в шкільну їдальню

«Вплив строків висівання на врожай столових буряків»

Омельницька ЗОШ Оріхівського району

Співпраця з ТОВ «Аврора» - садівництво

- частина урожаю передана в шкільну їдальню;

- потреби школи;

- проведення наукових досліджень

«Вирощування плодових культур на південному сході України»

«Паросток»

Мирненська ЗОШ

Мелітопольського району

Співпраця з Мелітопольським лісомисливським господарством -

шкільне лісництво садівництво 

(фруктові дерева)

- вирощені і висаджені  саджанці сосни кримської;

- урожай передано в шкільну їдальню

«Вивчення водного режиму хвойних рослин»

Дніпровська ЗОШ № 2 Кам’янсько-Дніпровського району

Співпраця з ТОВ «Дніпровський» тваринництво

- прибуток на спец. рахунок школи

«Вплив спорідненого схрещування на життєвість і розвиток поросят»

 

 

 

 

Назва позашкільного навчального

закладу

Очно-заочні

Конкурси міжнародного

значення

Очно-заочні

Конкурси

Всеукраїнського

значення

Обласні

Очно-заочні

конкурси

Виховні заходи

(свята, тижні,

виставки тощо)

 

 

Всього

Кількість заходів

Кількість

учасників

Кількість заходів

Кількість

учасників

Кількість заходів

Кількість

учасників

Кількість заходів

Кількість

учасників

Кількість заходів

Кількість

учасників

Запорізький обласний центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді

 

 

 

 

7

 

 

76

 

 

24

 

 

1217

 

 

63

 

 

1847

 

 

94

 

 

3140

Мелітопольський  центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді

 

 

 

19

 

117

 

37

 

2134

 

69

 

2158

 

125

 

4409

Бердянська станція юних натуралістів

 

 

 

13

 

83

 

21

 

1253

 

48

 

1435

 

82

 

2771

Всього

 

 

39

276

82

4604

180

5440

301

10320

Табл. 10.        Статистичні данні по організаційно-масовій роботі

Табл. 1

 Кількість позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування.

 

№ п/п

Назва позашкільного еколого-натуралістичного закладу

Прізвище, ім’я та по батькові директора

З якого року займає посаду

1

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Ульянова Олена Іванівна

2005

2

Бердянська станція юних натуралістів

Міщенко Наталія Миколаївна

1986

3

Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Кот Тетяна Володимирівна

2001

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Україна

ЗапорізькА обласнА державнА адміністраціЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н А К А З

 

25.02.2015

             м. Запоріжжя

№ 0117

 

 

 

 

 

Про підсумки обласного етапу

Всеукраїнської виставки

«Новорічна композиція»

 

           Відповідно до листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 11.11.2014 № 1550/03-14 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція» комунальним закладом «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, з метою пропаганди серед школярів бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної діяльності протягом грудня – січня 2014-2015 навчального року проведено обласний етап Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».

 У конкурсі-виставці брали участь навчальні заклади області (16 позашкільних навчальних закладів, 16 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 62 загальноосвітніх навчальних закладів) із міст Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь і 11 районів області. На обласний етап виставки було представлено 273 роботи у різних номінаціях: сюжетна різдвяна композиція, стилізована ялинка, новорічний букет, вінок, композиція, подарунок, картина чи колаж. Більшість представлених робіт відзначені оргкомітетом конкурсу, як творчі та оригінальні.

         На підставі висновків оргкомітету конкурсу

 

Н А К А З У Ю:

 

         1. Нагородити грамотою Департаменту освіти і науки   облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» за високий рівень майстерності та оригінальність робіт:

- Кандибаку Анну – вихованку гуртка «Веселка», ученицю 4 класу  Бердянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату (кер. Шевченко А.Л.);

- Євстафієву Дар’ю – вихованку гуртка «Веселка», ученицю 9 класу,   Бердянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  (кер. Шевченко А.Л.);

- Мельника Дем’яна – учня гімназії № 19 м. Мелітополя (кер. Федотова Т.Л.);

- Захарову Еліну – ученицю ЗОШ № 14 м. Мелітополя (кер. Прядка Л. В.);

- Маринову Софію, Неткову Марину – вихованок гуртка «Юні зоологи» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Мелітополя (кер. Просвіріна І. Г., Яриш К.В.);

- Глек Анастасію та Груздєву Катерину – учениць гімназії № 10                     м. Мелітополя (кер. Глушева І.П.);

- Борзова Олега – вихованця студії початкового дизайну Палацу дитячої та юнацької творчості м. Мелітополя (кер. Борзова О.О.);

- Гладишеву Анастасію – вихованку гуртка «Юні рослинники» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Мелітополя (кер. Попова І.В.);

- Ковалишину Вероніку – ученицю Дніпрорудненської ЗОШ Василівського району  (кер. Давиленко О.І.);

- гурток «Бісерна фантазія» КПНЗ «Центр ДЮТТ» Василівської районної ради  (кер. Лобода Л.М.);

-  гурток «М’яка іграшка » КПНЗ «Центр ДЮТТ» Василівської районної ради  (кер. Шевченко Н.П.);

- Ходус Катерину та Ходус Дар’ю – Малобілозерської ЗОШ Василівского району (кер. Кравчук Л.В.);

- членів гуртка «Тістопластика» КПНЗ «Центр ДЮТТ» Василівської районної ради  (кер. Худолій Т.М.);

- Черенкову Олександру – ученицю Дніпрорудненської гімназії «Софія»-ЗОШ № 1 Василівського району (кер. Кучерявенко В.М.);

- Батовського  Максима – учня Широківської ЗОШ  Василівського району (кер. Снєгірьова О.В.);

- учнів 6 класу Малобілозерської ЗОШ Василівського району (кер. Кравчук Л.В.);

- Бобка Володимира – вихованця гуртка «Тістопластика» Новомиколаївського ЦДЮТ Новомиколаївського району (кер. Чернявська Л.О.);

- Авраменко Світлану – ученицю 9 класу Новомиколаївської спеціалізованої ЗОШ № 1 Новомиколаївського району (кер. Грєбеннікова З.М.);

- Котову Валерію, Черепанову Дар’ю – вихованок  гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Бердянської Станції юних натуралістів ( кер. Філатова М.Л.);

- Топольницьку Марію – ученицю 7 класу гімназії «Сузір’я» м. Бердянська (кер. Федько О.В.);

- студію «Барвінок» Оріхівського Будинку дитячої творчості Оріхівського району (кер. Приходько В.І.);

- учнів 7 класу КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Світанок» ЗОР (кер. Гречна Ю.С.);

- Новосада Георгія, Головченко Анастасію – вихованців гуртка «Рукоділля»  КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» ЗОР (кер. Ревненко А.А.);

- Мартусенко Альону – вихованку гуртка «Джерельце» КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Джерело» ЗОР (кер. Юдочкіна І.В.);

- Авраменка Дмитра – вихованця гуртка «Основи екологічних знань» КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР  (кер. Авраменко Н.В.);

- Ігнатову Катерину, Лобанову Олександру – вихованок гуртка «Юний дизайнер» КЗ «Новомиколаївська СЗОШ-інтернат «Паросток» ЗОР (кер. Алексєєва Л.);

- гурток «Умілі ручки» КЗ «Новомиколаївська СЗОШ-інтернат «Паросток» ЗОР (кер. Костенко Л.В.);

- гурток «Чарівні фантазії» КЗ «Новомиколаївська СЗОШ-інтернат «Паросток» ЗОР (кер. Луньова  О.Ф.);

- учнів 9 класу   загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу № 106  Хортицького району м. Запоріжжя (кер. Лаптєва В.О.);

- Чорну Кристину – ученицю 5 класу Новоалександрівської ЗОШ Запорізького району;

- Дніпровську Наталію – ученицю 11 класу Біленківської ЗОШ Запорізького району (кер. Нечет О.Ю.);

- Плотнікову  Вікторію – ученицю 9 класу КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Оберіг» ЗОР  (кер. Олійник С.М.);

- Пругло Злату – вихованку гуртка «Юний флорист» КЗ «Кам’янська спеціалізована школа-інтернат» ЗОР (кер. Скориця Н.В.);

- Нікіфорова Володимира – вихованця гуртка «Гармонія квітів» Запорізького міського дитячого ботанічного саду (кер. Осіпова Н.В.);

- Єрмарченко Вікторію – вихованку гуртка «Квітникарі-аранжувальники» Запорізького міського Палацу дитячої та юнацької творчості (кер. Корзун С.А.);

- Маслянікову Карину – вихованку гуртка «Квітникарі-аранжувальники» Запорізького міського Палацу  дитячої та юнацької творчості (кер. Корзун С.А.);

- Будовську Клавдію, Дрибуленду Наталію – вихованок гуртка «Сонечко» КЗ «Терпіннівська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (кер. Сімонова Г.О.);

- Вовка Олександра – вихованця КЗ «Чернігівська ЗОШ-інтернат»ЗОР (кер. Клименко Н.М.);

- Дудку Микиту – вихованця гуртка «Чарівники» Новоспаської ЗОШ Приазовського району (кер. Ткаченко А.О.);

- гурток «Диво майстерня» Нововасилівського НВК «Гармонія» Приазовського району (кер. Лісниченко О.М.);

- гурток «Моделювання  іграшок, сувенірів» КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат № 2» ЗОР (кер. Пономаренко О.О.);

- Мороз Марію вихованку гуртка «Чарівне мереживо» КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум» ЗОР (кер. Позинич І.В.);

- Діканову Наталію – ученицю Комиш-Зорянської  ЗОШ Куйбишевського району (кер. Михайличенко Л.В.);

- Мейстрика Ніколаса, Мейстріка Себастіана – учнів ЗНВК «Основа» Орджонікідзевського району м. Запоріжжя (кер. Заплюйсвічко А.М.);

- Менделу Анастасію – ученицю Богданівської ЗОШ Чернігівського району (кер. Скригун О.А.);

- гурток «Рукоділля» Чернігівського БДЮТ Чернігівського району (кер. Отрода В.В.);

- Стражеву Ангеліну – ученицю ЗНВК № 109 Ленінського району м. Запоріжжя (кер. Зайцева С.О.);

- учнів ЗСШ № 100 Ленінського району м. Запоріжжя (кер. Вовчук І.С.);

- Давиденко Маргариту – вихованку гуртка «Дивосвіт» ЦДЮТ Ленінського району м. Запоріжжя  (кер. Попова Л.Г.);

- Попову Дар’ю – ученицю багатопрофільного ліцею № 62 Ленінського району м. Запоріжжя (кер. Кім О.М.);

- Кравченка Данила – учня 4 класу  ЗОШ № 87 Ленінського району м. Запоріжжя (кер. Гонтарь Г.А.);

- Харченка Єгора – учня 2  класу  ЗОШ № 87 Ленінського району м. Запоріжжя;

- учнів 5 класу гімназії № 50 Ленінського району м. Запоріжжя (кер. Довбиш Т.А.);

- Железнякову Альону – ученицю гімназії № 50 Ленінського району м. Запоріжжя  (кер. Демченко Н.Ф.);

- гурток «Юні флористи» КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР (кер. Рудченко Л.К.);

- гурток «Фітодизайн» КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР (кер. Яковенко О.М.);

- гурток «Фітодизайн» КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР (кер. Яковенко А.Ю.);

-  учнів 8-А класу КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат № 2» ЗОР (кер. Злобіна Л.Г.);

- Гєшеву Поліну – вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» Преславської БЗОШ Приморського району (кер. Фуклєва О.І);

- Крупія Сергія – учня 8 класу Полтавського  НВК  Гуляйпільського району (кер. Крупій Н.В.);

- Корольчук Ірину – ученицю 4 класу Мирненського НВК Гуляйпільського району (кер. Василевська  Н.В.);

- гурток «Умілі руки» Червоненського НВК Гуляйпільського району (кер. Пузан  Н.Я.);

- гурток  «Випалювання по дереву» КЗ «Районний центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільського району ( кер. Коваленко Ю.В.);

- учнів 4-А класу КЗ «Вільнянська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (кер. Щербина Л.А., Гордєвська Ю.М.);

- гурток «Ляльковий дизайн» КЗ «Вільнянська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (кер. Орлова М.В.);

- Мурадину Юлію – ученицю 6-А класу КЗ «Вільнянська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (кер. Проскура І.М.);

- гурток «Вечорниці» загальноосвітньої школи № 3 Жовтневого району м. Запоріжжя (кер. Мірошникова А.М.);

- Гриценко Вікторію – ученицю  Запорізької ЗОШ  Веселівського району (кер. Косарь Т.Д.);

- Корвегіну Олександру – ученицю районної різнопрофільної гімназії  Веселівського району (кер. Філь Г.Б.);

- Крилову Вікторію – ученицю гімназії № 107 Комунарського району м. Запоріжжя (кер. Сухопар О.С.);

- Кулікову Валерію – вихованку гуртка «Веселка» Комунарського районного центру молоді та школярів – клубу школярів «Райдуга» м. Запоріжжя (кер. Кулікова О.М.);

- гурток «Дивоцвіт»  Комунарського районного центру молоді та школярів «Буревісник» м. Запоріжжя (кер. Лукашева І.Б.);

- Якушеву Наталію, Козикіну Юлію – вихованок гуртка «Веселі олівці» Комунарського районного центру молоді та школярів «Буревісник» м. Запоріжжя (кер. Цепанок О.І.);

- Шинкаренко Тетяну – ученицю загальноосвітньої школи № 49 Хортицького району м. Запоріжжя (кер. Асмєткіна А.І.);

- Биченка Олександра –  вихованця гуртка «Спортивне орієнтування» КЗ «Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді» ЗОР (кер. гуртка Кучер-Горила В.О.) .

 

2. Нагородити грамотою комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради активних учасників обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»:

- учнівський колектив загальноосвітньої школи № 95 Шевченківського району м. Запоріжжя (вчит. Сидорова Н.Г., Кириченко Г.Г.);

- учнів 4 класу навчально-виховного комплексу № 42 Шевченківського району м. Запоріжжя (кер. Ахмадєєва С.М.);

-  учнівський колектив загальноосвітньої школи  № 97 Комунарського району м. Запоріжжя;

-  учнівський колектив гімназії № 107 Комунарського району м. Запоріжжя (вчит. Сухопар О.С., Бабич Л.І.);

-  вихованців КЗ «Вільнянська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (вчит. Кіснер М.Г., Шпунер А.Є);

-   учнівський колектив гімназії № 11 Жовтневого району м. Запоріжжя (вчит. Хижняк О.В., Літвінова Н.В., Колєснікова Т.В.);

-  учнів різнопрофільної гімназії  Веселівського району (вчит. Філь Г.Б., Волошина О.І.) ;

-  учнівський колектив гімназії «Сузір’я»  м. Бердянська (вчит. Федько О.В.);

- вихованців КЗ «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» ЗОР;

- гурток «Умілі руки» КЗ «Гуляйпільська спеціальна ЗОШ-інтернат» ЗОР (кер. Животовська О.О.);

- вихованців КЗ «Запорізька  ЗОШ-інтернат № 4» ЗОР (кер. гуртків Шульц Л.М., Лаврищева С.Ф.);

- вихованців КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» ЗОР (кер. гуртків  Козубенко С.А., Фролова Л.М.);

- вихованців КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Джерело» ЗОР (вчит. Хупавка Н.М., Артеменко О.В.);

- вихованців Відраднівської ЗОШ Запорізького району (кер. гуртків Якубова О.І.;

- вихованців Лисогірського НВК  Запорізького району (вчит. Павлечко О.П.);

- учнів гімназії № 28 Орджонікідзевського району м. Запоріжжя (вчит. Рудяк О.В);

- учнів ЗОШ № 100 Ленінського району м. Запоріжжя (вчит. Марковська І.Б, Ільчук Л.І., Маркова А.М.);

- гурток «Прикладні мистецтва»  Преславської БЗОШ Приморського району (кер. Фуклєєва О.І.);

- гурток «Квітникарі-аранжувальники» Орлівської ЗОШ Приморського району (кер. Гринь Н.Г.);

- учнів Партизанської ЗОШ Приморського району (кер. Приходько Н.В);

- гуртки КЗ «Районний центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської районної ради (кер. гуртків Третьяков С.О., Маслієнко Л.М.);

- гурток «Фітодизайн» КЗ «Запорізька спеціальна ЗОШ-інтернат «Орієнтир» ЗОР (кер. гуртка Копан А.В.);

- гурток «Чарівна фантазія» КЗ «Новомиколаївська СЗОШ-інтернат «Паросток» ЗОР (кер. гуртка Ледньова О.Ф.);

- гуртки КЗ «Кам’янська спецшкола-інтернат» ЗОР (кер. Стрішко Л.В., Григоренко Л.Г.);

- гуртки КЗ «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР (кер. Дядя О.В., Момоток Т.А.);

- гуртки «Рукодельница»  загальноосвітньої школи № 92 Хортицького району

м. Запоріжжя (кер. Цветкова І.П., Забіяко Л.В.);

- гурток «Спортивне орієнтування» КЗ «Запорізький обласний центр туризму та  краєзнавства  учнівської молоді» ЗОР (кер. Кучер-Горіла);

- учнів 1 класу КЗ «НВК «Новоолексіївська ЗОШ – ДНЗ» Приморського району (кер. Шелухіна Н.І.);

- гурток «М’яка іграшка» Приморського районного ЦЮДТ (кер. гуртка Шопова В.В.);

- вихованців Запорізького міського дитячого ботанічного саду (кер. гуртків Коваль В.В., Шалімова Т. А.);

- членів гуртка «Гармонія квітів» НВК «Основа» Орджонікідзевського району м. Запоріжжя (кер. гуртка Осіпова Н.В.);

- учнівський колектив НВК «Запорізька Січ» м. Запоріжжя (кер. Фоменко З.І., Дериведмідь В.Д.);

- гурток «Образотворче мистецтво» КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум» ЗОР  (кер. гуртка Авілова В.В.);

- гурток «Народознавство» Бердянської станції юних натуралістів (кер. гуртка Алексеєнко І.В.);

- гурток «Українське народознавство. Берегиня» Запорізького центру військово-патріотичного виховання «Школа джур» (кер. гуртка Циганок О.І.);

- учнів 8 класу НВК № 109 Ленінського району м. Запоріжжя ( кер. Доновська І.В.);

- вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Ленінського району м. Запоріжжя (кер. гуртків Попова Л.Г., Мазнєва Л.І.);

- вихованців Комиш-Зорянської ЗОШ Куйбишевського району (кер. Михайличенко Л.В., Олексенко Н.А.);

- вихованців Мелітопольського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. гуртків Тараненко І.А., Алєксєєнко Н.П.);

- гурток «Паперопластика» Ганнівського НВК Приазовського району (кер. гуртка Златанова Ю.В.);

- гурток «Очумілі ручки» Нововасилівського НВК «Гармонія» Приазовського району (кер. гуртка  Швець І.М. );

- вихованців  КЗ «Великобілозерський БДЮТ»  (кер. гуртків Занога Т.Г., Голєва А.В.);

- учнів 6 класу Великобілозерської ЗОШ № 3 Великобілозерського району (кер. Тронь А.О.);

- учнів Великобілозерської ЗОШ № 6 Великобілозерського району (кер. Цьопа С.В., Черненко А.Г.);

- учнів 7 класу Великобілозерської ЗОШ № 2 Великобілозерського району (кер. Лецин І.В.);

- вихованців Чернігівського БДЮТ Чернігівського району (кер. Нагорнюк О.І., Тимофєєва Л.Л.);

- учнів 3 класу Чернігівської СШ «Надія» Чернігівського району (кер. Сьомик  Т.І.);

- учнів 1-4 класів Широкоярського НВК Чернігівського району (кер. Сухорукова С.М.);

- гурток «Основи екологічних знань» КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР (кер. Авраменко Н.В.);

- Зінова Владислава – учня Веселівської ЗОШ № 1 Веселівського району (кер. Старостенко Н.М.);

- Кот Єлизавету – ученицю 8 класу Новозлатопільської ЗОШ Гуляйпільського району (кер. Сємак О.П.);

- Пефтиц Анастасію – ученицю 8 класу загальноосвітньої школи № 51 Хортицького району м. Запоріжжя (кер. Свисенко О.В.);

- Євтушенка Євгена – учня Кушугумської ЗОШ Запорізького району (кер. Хвостенко В.Г.);

- Ульяченко Ольгу – ученицю 11 класу Розумівської ЗОШ Запорізького району (кер. Бібік  І.В.);

- Семенюк Анну – вихованку гуртка «Умілі ручки» Біленківської ЗОШ Запорізького району (кер. гуртка Нечет  О.Ю.);

- Євстафієву Дар’ю – ученицю 9 класу КЗ «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» ЗОР (кер. Літовченко О.В.);

- Сіряк Тетяну – ученицю  ЗОШ № 11 м. Бердянськ (кер. Катасонова Г.С.);

- Водолазкіну Яну – ученицю Білоцерківської ЗОШ  Куйбишевського райну (кер. Ловицька З.В.);

- Мємєтшаєва Каріма – учня ЗОШ № 24 м. Мелітополя (кер. Гарабажїй І.М.);

- Шкурку Миколу – вихованця студії початкового дизайну ПДЮТ

м. Мелітополя (кер. Борзова О.О.);

- Мельникову Владлену – ученицю Новоспаської ЗОШ Приазовського району (кер. Мельникова Л.Д.);

-   Солянову Мар’яну – учениця Ганно-Опанлинського НВК Приазовського району (кер. Скиданенко А.В.);

- Трушину Вікторію – вихованку гуртка «Мальва» Комунарського районного центру молоді та школярів «Буревісник» м. Запоріжжя (кер. Трушина О.Г.);

- Ковальову Поліну – вихованку гуртка «Квітникарі – аранжувальники» Запорізького міського Палацу  дитячої та юнацької творчості (кер. Корзун С.А.);

- Будянську Аліну – ученицю Чернігівської ЗОШ ім. А.М. Темника Чернігівського району (кер. Кікоть О.І).

 

         3. Керівникам органів управління освітою, керівникам навчальних закладів обласного підпорядкування довести до відома педагогічних колективів про підсумки участі учнівської молоді в обласному етапі Всеукраїнської виставки «Новорічна композиція».

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 
 

 

 

 

Виконуючий обов’язки

директора Департаменту                                                          В.М. Захарчу

 

Чурикова 239 02 62

Ульянова 65 46 56

 

Україна

Запорізька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н А К А З

 

25.03.2014

             м. Запоріжжя

№ 0227

 

 

 

Про проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Квітуча Україна»

 

          На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-139 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» та з метою залучення учнів до озеленення територій навчальних закладів і популяризації роботи творчих об'єднань квітникарсько-ландшафтного напрямку

 

Н А К А З У Ю:

 

         1. Провести обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна» з 25.03.2014 до 04.04.2014 року.

 

         2.  Керуватись при проведенні конкурсу листом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-139 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (додається).

 

          3. Керівникам органів управління освітою, директорам позашкільних закладів забезпечити участь учнівської молоді в конкурсі.

 

         4. Покласти відповідальність за організацію і проведення заходу на комунальний заклад «Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (директор                О.І. Ульянова).

        

         5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління Захарчука В.М.

 

Директор Департамента М.А. Ярмощук

 

Чурикова  239 02 62

Ульянова 65 46 56

 

                                                                                     Додаток

                                                                                    до наказу Департаменту

                                                                                     від 25.03.2014

                                                                                     № 0227

 

Методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна»

 

Загальні положення

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна» проводиться Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та комунальним закладом «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

 

Завдання конкурсу:

-                     активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

-                     обмін досвідом роботи з організації творчих об'єднань квітникарсько-ландшафтного напряму;

-                     популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових прогресивних агротехнічних технологій;

-                     ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та озеленення, розроблення ландшафтних композицій;

-                     залучення учнів до озеленення територій навчальних закладів.

 

Учасники конкурсу

Учні та вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно.

 

Підведення підсумків

Для участі в конкурсі необхідно надіслати до 04 квітня 2014 року проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на адресу комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради:69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11.

         Вимоги до проектів: новизна та оригінальність ідеї, технологічність, композиційна довершеність та оригінальність художнього оформлення, презентабельність.

 

Відзначення переможців

Журі конкурсу надсилає кращі матеріали до Національного еколого-натуралістичного центру, де будуть визначені переможці, які візьмуть участь в очному фінальному етапі конкурсу у травні 2014 року для презентації та практичної реалізації проектів озеленення на ділянках Національного еколого-натуралістичного центу.

 

 

 

 

 

 

Україна

Запорізька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

25.03.2014

             м. Запоріжжя

№ 0224

 

 

 

Про проведення Обласної заочної

кампанії «Екологічні мандри»

        

         Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 05.03.2014 № 0181 «Про участь учнівської молоді в обласних етапах Всеукраїнських еколого-натуралістичних акцій та обласному екомарафоні «Довкілля - 2014» та з метою масового залучення учнівської молоді до експедиційних досліджень природи рідного краю, закладання і облаштування, вивчення і охорони природних ресурсів на екостежинах

 

Н А К А З У Ю:

 

         1. Провести Обласну заочну кампанію «Екологічні мандри» з 01 квітня по 01 липня 2014 року.

         2. Керівникам органів управління освітою, директорам професійних середніх закладів та шкіл – інтернатів забезпечити участь підпорядкованих закладів в Обласній заочній екологічній кампанії «Екологічні мандри» (додається).

         3. Відповідальність за організаційну роботу та методичний супровід покласти на обласний Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді (директор – Ульянова О.І.).

         4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління Захарчука В.М.

Директор Департаменту М.А. Ярмощук

Чурикова  239 02 62

Ульянова 65 46 56

                           

 

 

                                                                                           Додаток

                                                                                     до наказу Департаменту

                                                                                     від 25.03.2014

                                                                                     № 0224

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення

Обласної заочної кампанії «Екологічні мандри»

 

Загальні положення

     Залучення учнівської молоді до проведення обласної  екологічної заочної кампанії забезпечує Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Обласний Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді координує роботу громадських гуртів і учнівської молоді та організує методичний супровід участі в заході.

 

Учасники обласної заочної кампанії:

      - учні загальноосвітніх, спеціалізованих та  професійних середніх закладів освіти, шкіл – інтернатів, вихованці позашкільних навчальних закладів;

     - експедиційні загони, загони фотоекологів, штаби екостежин.

 

Завдання учасникам обласної заочної кампанії

Екскурсії та експедиції:

     -пошук та визначення цінних природних об’єктів;

     -організація (планування маршрутів, картування місцевості, підготовка завдань для кожної групи) екскурсій, спостережень, походів, експедицій;

     -робота на об’єктах (збір зразків, запис та фотографування спостережень, замальовки, взяття проб);

     -камеральна обробка матеріалів;

     -визначення цінних місцевих природних об’єктів та повідомлення про їх дослідження.

Прокладання нових екостежин:

     - пошук та визначення цікавих маршрутів з цінними природними видовими об’єктами на зупинках, встановлення назви екостежини;

     - облаштування та упорядкування доріжок, зупинок та оглядових майданчиків маршруту;

     - пошук інформації про видові об’єкти на зупинках та підготовка екскурсоводів;

 

 

     - оформлення сигнальних біг-бордів та наочності на зупинках;

     - надсилання на конкурс матеріалів екостежин.

 

Проекти нових маршрутів:

     - створення проектів нових експедицій, походів, моніторингових спостережень, екостежин;

     - повне обґрунтування всіх компонентів проектів;

     - врахування перспективних напрямків нових маршрутів з пізнавальною метою та з метою охорони навколишнього  природного середовища;

     - креативні пропозиції щодо оформлення маршрутів, природоохоронних заходів, шляхів відродження біорізноманіття місцевих комплексів.

 

Номінації екологічної кампанії

     Звіти про спостереження, екскурсії, експедиції та описи проектів надсилати за такими номінаціями:

     - Природні комплекси: ліси, річки, лимани, озера, степи, балки, нагір'я та пагорби;

     - Аграрні комплекси: парки, гаї, лісопосадки, ставки, зоопарки, дачі, копанки для вирощування риби, лікарські городи, ботсади;

     - Екостежини:  вказувати назву стежини ( 1-2 слова); довжина екостежини повинна бути не більше 5 кілометрів;   наявність 5-7 зупинок та їх назви; на зупинках вказувати існування видових майданчиків та назви видових об’єктів.

Підведення підсумків:

   - переможці по різних номінаціях будуть відзначені грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та обласного Центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді;

- матеріали, що обґрунтовані доказами природоохоронної цінності, будуть направлені до Департаменту екології та природоохоронних ресурсів облдержадміністрації для створення місцевих пам’яток природи;

- автори креативних досліджень та проектів будуть делеговані на Всеукраїнські збори експедиційних загонів та Всеукраїнські профільні натуралістичні практикуми. 

     Матеріали надсилати на адресу комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради до  01.07.2014 року:69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11.

 

 

 

 

 

 

Україна

Запорізька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

25.03.2014

             м. Запоріжжя

№ 0225

Про проведення заочного Обласного

зльоту громадський дитячих

об'єднань «Земля – наш рідний дім»

 

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 27.12.2013           № 1842 «Про план Всеукраїнських заходів з дітьми та учнівською молоддю» з метою накопичення та розповсюдження досвіду кращих дитячих громадських об'єднань, що займаються пропагандою екологічної культури та національної екологічної спадщини через аматорські колективи, беруть участь в охороні природного середовища та забезпечують діяльність екостежин

 

Н А К А З У Ю:

 

            1. Провести з 01.04.2014 року по 20.05.2014 року Обласний заочний зліт «Земля – наш рідний дім».

 

            2. Керівникам органів управління освітою, директорам професійних середніх закладів і шкіл – інтернатів забезпечити участь громадських дитячих об'єднань підпорядкованих закладів у заочному Обласному зльоті з трьох номінацій:          «Аматорські гурти з екопросвіти»; «Громадські об'єднання з охорони природи»; «Учасники обслуговування екологічних стежин навчальних закладів» (додається).

 

           3. Покласти відповідальність за організацію заочного Обласного зльоту екодружин «Земля – наш рідний дім»» на комунальний заклад «Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (директор Ульянова О.І.).

 

           4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління Захарчука В.М.

Директор Департаменту А.М. Ярмощук

Ульянова 65 46 56

                                                                                                 Додаток  

                                                                                    до наказу Департаменту

                                                                                    від 25.03.2014 р.

                                                                                    № 0225

 

Методичні рекомендації щодо проведення заочного

Обласного зльоту екодружини «Земля наш – рідний дім»

 

Загальні положення

 

         Залучення учнівської молоді до масових екологічних заходів забезпечує Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

         Координатором та організатором масових заходів є Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, який здійснює методичне забезпечення.

 

Напрямки діяльності

 

         Проведення місцевих зльотів громадських дитячих об'єднань обласної екодружини «Земля» проводиться з таких напрямків:

 Аматорські гурти з екопросвіти:

         - (агітбригади, екотеатри, фольклорні гурти, етнографічні та лекторські групи музеїв тощо)

Громадські обєднання з охорони природи:

         - загони, клуби, дружини, козацькі формування

Діючі екостежини:

         - активісти екологи з прокладання маршрутів екостежин, оформлення та облаштування зупинок, екскурсоводи.

 

Учасники зльоту

 

         - Аматорські колективи з екологічної просвіти та народної екологічної спадщини: агітбригади, екотеатри;; фольклорні та етнографічні гурти, лекторські групи музеїв загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів

         - Громадські дитячі об'єднання, що займаються охороною та відновленням природи підшефних і пришкільних територій

         - Дитячі об'єднання, що обслуговують екологічні стежини загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів.

 

Надання матеріалів на конкурс

 

Екопросвіта

Громадські осередки

Екостежини

Надсилати сценарії аматорських колективів, фольклорних гуртів, етнографічні презентації

Надавати портфоліо з досвіду роботи даного об'єднання

Надсилати план роботи та тексти екскурсій дозорців екостежин на кожній зупинці і перспективні напрямки

 

Порядок оформлення матеріалів

 

         Матеріали надсилати на паперових носіях або в електронному вигляді.

         1. Екопросвіта

         Назва колективу та навчального закладу, керівник колективу, командир.

         Мета (одна конкретна), завдання (два, три конкретних). Текст сценарію, вказувати авторів частин тексту, укладчика, редактора. Результати діяльності.

         2. Природоохоронна робота осередків

         Назва навчального закладу та виду громадського осередку (загін, клуб) та його назва. Дата створення, мета, завдання, керівник об'єднання та командир. Напрямки роботи, досягнення, нагороди, перспективи.

         3. Екостежини

         - назва (з 1-2 слів), довжина (до5 км), наявність схеми території та карти маршруту;

         - назва зупинок, наявність оглядових майданчиків та назви видових об'єктів;

         - текст екскурсії, на кожну зупинку  з 3 аркушів  та міні-практична робота;

         - досягнення діяльності екостежини, перспективи.

         4. Пропозиції та рекомендації від педагогів та вихованців про покращення позакласної екологічної діяльності в області.

 

Підведення підсумків

 

         1. Накопичення в обласному Банку екологічних громадських об'єднань матеріалів досвіду: роботи аматорських колективів, колективів екологічних стежин; національних гуртів тощо.

         2. Нагородження переможців грамотами Департаменту освіти та науки облдержадміністрації та Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

         3. Направлення переможців на Всеукраїнські збори колективів екопросвіти та Дитячого Екологічного парламенту в Національний  еколого- натуралістичний центр м. Києва.

 

 

 

 

 

Україна

Запорізька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

25.03.2014

             м. Запоріжжя

№ 0226

 

 

 

Про проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких

і раціоналізаторських проектів еколого –

натуралістичного напряму

 

           На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9 – 137 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напряму (категорія учасників – від 12 до 15 років)»

                                              

Н А К А З У Ю:

 

     1. Провести обласний етап  Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напряму.

          2.  Керуватись при проведенні конкурсу листом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9 – 137 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого – натуралістичного напряму (категорія учасників – від 12 до 15 років)» (додається).

  3. Керівникам органів управління освітою забезпечити участь учнівської молоді в обласному етапі конкурсу.

 

      4. Покласти відповідальність за організацію і проведення конкурсу на обласний Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді (директор Ульянова О. І.).

 

      5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління Захарчука В. М.

Директор Департаменту   М. А. Ярмощук

Чурикова  239 02 62

Ульянова  65 46 56

                                                                               

 

                                                                                           Додаток

                                                                                     до наказу Департаменту

                                                                                     від 25.03.2014

                                                                                     № 0226

 

Методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково – дослідницького проектування та винахідництва

1.Загальні  положення

         1.1. Всеукраїнський конкурс науково – дослідницького проектування    та винахідництва є щорічним  та проводиться з метою пошуку та виявлення інновацій в сфері експериментально – дослідницької творчості.

         1.2. Основними завданнями конкурсу є пошук і підтримка обдарованих учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних  закладів,  які займаються дослідницькою діяльністю та мають можливість представити свої досягнення на національному та  міжнародному рівнях.

2.Організатори конкурсу

         Організаторами конкурсу є Національний центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді та Запорізький обласний Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді.

3.Учасники конкурсу

         3.1. До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 12 – 15 років .

         3.2. Участь у конкурсі може  бути  індивідуальною або у складі команди (2 – 3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

 

4.Порядок проведення конкурсу

         4.1. Конкурс проводиться у два етапи:

- I етап – відбірковий (заочний конкурс тез);

- за результатами оцінювання поданих матеріалів проводиться відбір учасників II етапу.

         4.2. Для участі у першому етапі  конкурсу необхідно до 02 квітня  2014 року надати тези робіт оргкомітету ЗОЦЕНТУМ:

         - у тезах має бути розкрита інформація  -  прізвище та ім’я автора; місце навчання, клас, контактна інформація; термін проведення та короткий опис наукового дослідження; тези робіт подаються українською мовою; обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12, формат роботи  -MSWord); таблиці та інші графічні зображення, світлини оформляються окремим додатком.

         4.5. II етап конкурсу буде проходити в Національному еколого-натуралістичному центрі у формі відкритого стендового  (постерного ) захисту науково – дослідницьких проектів або авторських розробок з винахідництва у кожній категорії:

- біологічні науки ( ботаніка, зоологія тощо);

- екологія та проблеми довкілля ;

- науки про Землю (географія, геологія );

- науки про людину ( анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія;

- хімія;

- інженерні науки та розробки в галузі штучного інтелекту.

 

5. Вимоги до наукових проектів

         5.1. Наукові проекти учасників конкурсу мають бути оформлені у формі постеру:( розміри постеру : висота –120 см( центральна частина –60 смта дві бічні - по30 смкожна).

         5.2. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів.

         5.3. Правила оформлення постерів наукових проектів передбачають використання стенду як однієї з ключових частин проекту.

         Структура постеру:

-         назва (тема дослідження) має складатися з кількох слів та мати творчий зміст;

-         проблема проекту (мотивація,актуальність);

-         матеріали дослідження;

-         методи дослідження ;

-         основні етапи експерименту;

-         аналіз отриманих даних (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо);

-         висновки (доцільність, можливість практичного використання);

            -   бібліографія (основні джерела).

6. Критерії оцінювання

         6.1. Наукові проекти оцінюються за наступними критеріями:

- актуальність дослідження винаходу;

- творчий підхід та наукова новизна;

- наукова обґрунтованість дослідження, винаходу;

- навички проведення наукового дослідження;

- можливість практичного застосування результатів дослідження.

 

7. Підведення підсумків конкурсу

         Матеріали конкурсних робіт надсилати на адресу обласного Центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді: 69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11.          На підставі поданих матеріалів оргкомітет конкурсу проведе відбір учасників фінального (очного) етапу конкур

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ "ЗОЦЕНТУМ" ЗОР

_______О.ІІ. Ульянова

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2014 РІК

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Орієнтовний строк здійснення закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі

Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Код 17.12. «Папір та картон»

 

Код 19.20 «Продукти нафто перероблення»

 

Код 20.52 «Клей»

 

 

 

Код 20.30 «Фарби, лаки та подібні засоби»

 

Код 20.15 «Добрива та азотовмісні сполуки»

 

 

Код 20.41.3 «Мило та мийні засоби для очищення»

2210

 

 

 

2210

 

 

2210

 

 

 

 

2210

 

 

2210

 

 

 

 

 

2210

Місцевий бюджет

 

 

 

 

Січень-грудень 2014 р.

 

 

6044-00

 

 

 

16050-00

 

 

 630-00

 

 

 

 

615-00

 

 

3800-00

 

 

 

 

 

1150-00

 

 

 

 

685

 

 

 

1500

 

 

 100

 

 

 

 

60

 

 

 72

 

 

 

 

 

155

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Код 10.9 «Корми готові для тварин»

 

 

Код 01.19 «Культури однорічні, інші»

 

 

Код 27.40 «Устаткування освітлювальне електричне»

Код 58.14.1 «Журнали та періодичні видання»

 

 

Код 29.3 «Частини та приладдя до моторних транспортних засобів»

 

 

Код 32.40.39 «Ігри та іграшки»

 

 

Код 27.51 «Прилади побутові електричні»

 

 

Код 17.23 «Вироби канцелярські паперові»

 

 

Код 38.1 «Відходи, послуги щодо збирання відходів»

 

 

Код 95.11 «Ремонтування комп’ютерів  і комунікаційного устаткування»

2210

 

 

 

 

2210

 

 

 2210

 

 

 2210

 

 

 

 2210

 

 

 

 

 

 2210

 

 

 

 

2210

 

 

 

 2210

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

2240

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 2014 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12015-00

 

 

 

 

2598-00

 

 

606-00

 

 

 5000-00

 

 

 

 2000-00

 

 

 

 

 

 1500-00

 

 

 

 

1900-00

 

 

 

 6092-00

 

 

 

 

 

1500-00

 

 

 

 

 

6000-00

630

 

 

 

 

255

 

 

44

 

 

 1

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 50

 

 

 

 

3

 

 

 

 770

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

1

2

3

4

5

6

7

Код 45.20 «Технологічне обслуговування та ремонт транспортного засобу»

 

 

Код 81.3 «Послуги щодо благоустрою території»

 

 

 

Код 65.12 «Послуги щодо страхування, не пов’язані зі страхуванням життя»

 

 

Код 64.99 «Послуги фінансові крім страхування та пенсійного забезпечення, інші»

 

 

Код 81.29.11 «Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників»

 

 

Код 61.10.4

«Послуги зв’язку інтернетом, проводовими мережами»

 

 

Код 61.90.10 «Послуги телекомуніка

ційні, інші»

 

 

Код 62.0 «Послуги щодо комп’ютерного програмування-консультування та суміжні послуги»

2240

 

 

 

 

 

 2240

 2240

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 2240

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 2014 р

 

 

 

 

 

 

3490-00

 

 

 

 

 

7950-00

 900-00

 

 

 

2000-00

 

 

 

 

 

 

 

1000-00

 

 

 

 

1320-00

 

 

 

 

5760-00

 

 

 

 

3372-00

2

 

 

 

 

 

 1

2

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 12

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 12

 

1

2

3

4

5

6

7

Код 92.19.13 «Послуги щодо оформлення документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські офісні послуги»

 

 

Код 41.00.40 «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, рекомендація, капітальні та поточні ремонти)»

 

 

Код 36.00 «Вода природна, послуги щодо обробляння та постачання води»

 

 

Код 35.1 «Енергія електрична, послуги щодо передавання та розподілення електричної енергії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код

2240

 

 

 

 

 

 

 

2240

 

 

 

2272

 

 

 2273

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-грудень 2014 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26000-00

 

 

 

 

 

 

 

30458-00

 

 

 

7000-00

 

 

 25000-00

 

 

 

 

 

 

 

 

135000-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000-00

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1022

 

 

 20200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(м3)

 

 

 КВт/год

 

 

 

 

 

 

 

 

Відшколування коштів за спожиту теплову енергію

Уповноважена особа замовника _____________   ________________________